Co měl vlastně Aleš Rozehnal zfalšovat?

radiotv22Seznam smluv, které měl právní zástupce ředitele TV Nova Aleš Rozehnal antidatovat, a společností, na které nechal Železný přepsat svůj majetek a figuruje v nich jméno jeho právníka.

Z trestného činu poškozování věřitele obvinil vyšetřovatel Vladimír Machala právního zástupce generálního ředitele televize Nova Vladimíra Železného a jednoho z klíčových lidí TV Nova Aleše Rozehnala. Toho v neděli ráno zadržela Služba pro odhalování korupce v pražské Dlouhé ulici, kde sídlí společnost Anser Auresus, v níž před časem figurovalo také jméno šéfa TV Nova.

Antidatované smlouvy

Rozehnal čelí stejnému obvinění jako Železný, kterého Machala opakovaně vyslýchal v dubnu letošního roku. Právní zástupce ředitele TV Nova měl napomáhat poškozování věřitele, americké firmy CME, která byla investorem Novy a vlastní její bývalou servisní organizaci ČNTS. Po rozchodu provozovatele Novy, společnosti CET 21, a ČNTS, měl Rozehnal vypracovat antidatované smlouvy, které zpochybnily exkluzivitu smluv mezi oběma firmami.

O antidatovaných smlouvách informovala ČNTS na tiskové konferenci v listopadu 1999, pět měsíců po tikové konferenci Vladimíra Železného, na které byly novinářům představeny doposud „zatajované“ dokumenty. ČNTS si nechala vypracovat nákladnou právní expertizu, podle níž byly smlouvy vypracovány mnohem později, než tvrdí Železný a CET 21. Tuto expertizu v podstatě potvrdilo i pozdější vyšetřování protikorupční služby.

Aleš Rozehnal se měl podle ČNTS dopustit falzifikace těchto smluv:

1) Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv k užití Pořadů ze dne 30.11.1996
– touto smlouvou si měla CET 21 zajistit převod práv k pořadům, které pro TV Nova vyráběla ČNTS, na držitele licence. ČNTS nesměla práva k užití pořadů převést na nikoho jiného než CET 21, ani je užívat sama o sobě. Železný tak legalizoval používání pořadů natočených v režii ČNTS ve vysílání „nové Novy“ z Barrandova po 5. srpnu 1999.

2) Smlouva o vedení archivu ze dne 30.11.1996
– měla navazovat na předchozí smlouvu, a měla tak odůvodnit, proč se pořady natočené pro CET 21 nachází v budově Měsťanské besedy, kterou vlastní ČNTS.

3) Nájemní smlouva na movité věci ze dne 30.11.1996
– jedná se o smlouvu, kterou ČNTS pronajímá technické vybavení ve výrobních místnostech v Měšťanské besedě firmě CET 21

4) Dodatek č. 1 nájemní smlouvy na movité věci ze dne 30.11.1996 podepsaný 5.1.1998
– dodatek zvyšuje nájemné ze 3 na 3,5 milionu korun ročně, které měla CET 21 platit ČNTS za pronájem technického zařízení.

5) Nájemní smlouva na movité věci ze dne 30.11.1998
– jde o takřka shodnou smlouvu jako ve třetím bodě. ČNTS jejím prostřednictvím přenechává CET 21 k užívání moité věci za 3,5 milionu Kč ročně.

6) Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv k užití Děl ze dne 1.3.1999
– takřka shodná se smlouvou v prvním bodě, měla zajistit převod autorských práv k pořadům, které pro Novu vyrobila ČNTS, na společnost CET 21 a tudíž jejich převedení na „novou Novu“ na Barrandově, už bez účasti ČNTS a investora, americké firmy CME.

7) Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv k užití Děl ze dne 4.12.1996
– shodná smlouva jako v předchozím případě.

8) Rámcová smlouva o převodu práv k užití autorských děl ze dne 24.9.1998
– tato smlouva převádí z CET 21 na ČNTS práva k některým, blíže neurčeným pořadům. Dodatek z 30.9.1998 zakazuje ČNTS převést takto nabytá práva na další společnosti nebo osoby.

Všechny tyto smlouvy se objevily v období od dubna do června 1999, po odvolání Vladimíra Železného z funkce generálního ředitele a jednatele ČNTS. Ve všech případech je ČNTS předali právní zástupci CET 21, Vladimíra Železného, případně byly jejich kopie předány novinářům na tiskové konferenci CET 21, která se uskutečnila v červnu 1999.

Rozehnal pravděpodobně také čelí obvinění ze zfalšování smluv mezi Železným a lichtenštejnskou nadací Astrona Foundation. Ta se týkala prodeje firmy Nova Consulting, kterou vlastnil Železný, a jejímž majetkem bylo 5,8 procenta ČNTS, společnosti CME. Pokud by někdy v budoucnu došlo ke zrušení této smlouvy o prodeji CME, měl Železný Novu Consulting prodat Astroně.

Spor o jednu miliardu

Ke zrušení kupní smlouvy mezi Železným a CME skutečně došlo amsterodamskou arbitráží. Podle ní měl Železný zaplatit CME částku, kterou získal za prodej Novy Consulting (zhruba jednu miliardu korun) a CME mu měla vrátit tuto společnost. Astrona však Novu Consulting odmítla odkoupit, neboť akcie ČNTS byly jejím odpojením od TV Nova znehodnoceny. Kvůli tomu musel Železný zaplatit lichtenštějnské nadaci smluvní pokutu ve výši jedné miliardy korun.

Pokutu zaplacenou Astroně chce Železný uplatnit jako pohledávku vůči CME, protože ta je podle jeho slov odpovědná za znehodnocení akcií ČNTS. Soud v této věci však zatím nerozhodnul. CME tvzení Železného odmítá. Smlouva mezi ředitelem Novy a Astronou se navíc objevila teprve po verdiktu mezinárodní arbitráže v Amsterodamu, takže CME ji označila za podvrh.

Správce Železného majetku

Aleš Rozehnal, který je od poloviny roku 1999 pravou rukou a hlavním právníkem Vladimíra Železného, figuruje v 19 společnostech, na které převedl šéf TV Nova svůj majetek. Došlo k tomu krátce poté, co CME a její majitel Ronald Lauder zahájil proti Železnému a České republice sérii mezinárodních arbitráží.

Seznam společností, ve kterých figuruje Aleš Rozehnal:

1. Czech Paintings,s.r.o. – jednatel, společník
2. GENEA 2000 Praha spol. s r.o. – společník
3. Goriany et Partner – vedoucí organizační složky
4. Tanzberg Mikulov, a.s. – člen představenstva
5. Nadační fond Filipa Venclíka – člen správní rady
6. NOVA Centrum, a.s. – předseda představenstva
7. Racie, a.s. – předseda představenstva
8. Dlouhá třída, a.s. – člen představenstva
9. Nadační fond Galerie –  člen správní rady
10. Anser Aureus, a.s. – předseda představenstva
11. Edikon, a.s. (spoluvlastník CET 21) – předseda představenstva
12. Thunovská, a.s. – předseda představenstva
13. Piaristé, a.s. – předseda představenstva
14. Sibeliova, a.s. – předseda představenstva
15. Czech Paintings,s.r.o. – jednatel
16. SchneiderS Sports a.s. – předseda dozorčí rady
17. BENOV, a.s. – předseda představenstva
18. HS PROPESTA, a.s. – člen dozorčí rady
19. „Nadace Nova“ – člen dozorčí rady

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .