TV regiony: České si konkurujú, slovenské spolupracujú

radiotv-archivČeské televízie zatiaľ medzi sebou veľmi nespolupracujú. Väčšina lokálnych vysielateľov si aktivity zastrešuje samostatne. Slovenský trh je otvorenejší. Menšie televízie majú vlastnú asociáciu, vymieňajú si programy a spoločne predávajú reklamný čas. Komplikovaná je aj situácia medzi samotnými lokálnymi vysielateľmi. V Česku neexistuje platforma pre výraznejšiu komunikáciu regionálnych staníc. Väčšina lokálnych vysielateľov si svoje aktivity zastrešuje samostatne, a na rozdieľ od rádií sa menšie české televízie nezdružujú do jednotného spolku ani asociácie. Slovenský trh je v tomto smere prístupnejší a malí vysielatelia si ochotne odovzdávajú skúsenosti a know-how s cieľom zlepšiť kvalitu regionálneho vysielania.

Spoločné problémy, spoločné riešenia…

Slovenské lokálne a regionálne televízie sa združujú do záujmového spolku LOToS, ktorý funguje od roku 1997. V súčasnosti zastrešuje 38 staníc, čo je približne polovica prevádzkovateľov na slovenskom trhu. Prvotným impulzom pre vznik združenia bol záujem spoločne postupovať vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a ochranným zväzom. Neskôr sa spolupráca rozšírila aj na technickú oblasť s dôrazom na zjednocovanie vybavenia televíznych štúdií. Od roku 1999 sa uskutočňuje každoročná súťažná prehliadka tvorby z regiónov, organizujú sa semináre a školenia, nastáva priestor pre výmenu programov. V spolupráci s výskumnými agentúrami prebieha spoločný prieskum sledovanosti a významnou spoločnou iniciatívou je vytvorenie reklamnej agentúry, ktorá získava klientov pre 25 lokálnych vysielateľov.

Zo strany televízií zatiaľ prevládla spokojnosť. Viacerí členovia sa zhodujú na tom, že spoločné aktivity pomáhajú zlepšiť ich prácu. „Menšie televízie mávajú podobné problémy, a preto nám pomáha, keď si môžeme vymeniť poznatky. Prínosné sú najmä školenia pre redaktorov, kameramanov a vedúcich pracovníkov lokálnych médií, ktoré vplývajú na vyššiu kvalitu našej práce,“ hodnotí riaditeľ TV Pezinok Peter Bittner. Jeho kolega zo Žilinskej televízie Boris Rizman má podobný názor. „Na pravidelných sedeniach diskutujeme o možnostiach spoločnej produkcie, získavame obraz o dianí u kolegov a snažíme sa spoločnými silami posunúť vpred. Spoluprácu považujeme za prínosnú a sme za jej prehlbovanie,“ dodáva Rizman.

Výmena programu, spoločný predaj reklamy

Veľmi významným faktorom vzájomnej spolupráce je výmena relácií, ktoré pomáhajú obohatiť často stereotypný spravodajský program. V tomto smere sú aktívne najmä televízie na západnom a severnom Slovensku. „Niektorí vysielatelia pristupujú k výmene veľmi pozitívne, máme kvalitnú spoluprácu s televíziou Nové Mesto Bratislava, Mestskou televíziou Trnava, senickou TV SEN, s Handlovou a tiež s TV Žilina,“ hodnotí Bittner.

Ďalšou z iniciatív združenia je vznik agentúry, ktorá zastupuje lokálne televízie na reklamnom trhu. Spoločnosť TV.net začala fungovať presne pred rokom a dnes predáva reklamný čas na 22 televíziách, ostatné stanice obchoduje jednotlivo. Pri predaji reklamy však naráža na ťažkosti pri zisťovaní sledovanosti a oporou jej nemôže byť ani peoplemetrový prieskum. „Oproti celoplošným televíziám máme výrazne sťaženú pozíciu, pretože síce sme zaradení v meraniach peoplemetrov, ale čísla našich členov nie sú zverejňované a nemôžeme s nimi narábať,“ hovorí Miriam Kittler, konateľka TV.net, s.r.o.. Sledovanosť lokálnych televízií sa v prieskume uvádza súhrnne pod označením ostatné televízie, kde sú zahrnuté aj údaje káblových a satelitných staníc, čím dochádza k skresleniu výsledkov.

Celoplošky nepustia malé televízie do peoplemetrov

Lokálnych vysielateľov nie je možné zaradiť do peoplemetrového prieskumu ani v rámci súhrnného ukazovateľa, ktorý by vyjadroval sledovanosť všetkých lokálnych televízií. „Nedá sa dostať do prieskumu ani ako jedna organizácia, ktorá by zastrešovala regionálne stanice, pretože peoplemetrový prieskum zadáva súkromná spoločnosť, ktorej členmi sú celoplošné televízie, a tie ďalší subjekt medzi seba nepustia,“ vysvetľuje Miriam Kittler. Podľa neoficiálnych informácií sú neverejné výstupy z peoplemetrov veľmi priaznivé pre lokálnych vysielateľov, čo môže vysvetliť neochotu celoplošných staníc pustiť nového hráča do prieskumu.

Sledovanosť regionálnych televízií sa naďalej zaznamenáva prostredníctvom kontinuálnych denníčkových prieskumov. „Najvýznamnejším zdrojom pre nás bol výskum Slovenský spotrebiteľ, s reprezentatívnou vzorkou 8129, ktorá má výraznú vypovedaciu hodnotu. Po prvýkrát máme k dispozícii aj samostatný výstup z prieskumu Market&Media&Lifestyle,“ dodáva konateľka agentúry TV.net. Z dlhodobého hľadiska môže mať spoločný media representative pre lokálne televízie významný prínos pre celý trh.

Prehliadka tvorby každý rok na Workshope

Nezanedbateľným impulzom pre skvalitňovanie práce lokálnych staníc je každoročná prehliadka ich tvorby v rámci festivalu Workshop, ktorý sa pravidelne uskutočňuje v meste Martin. O niekoľko dní sa na severe Slovenska zídu jeho účastníci po siedmykrát. „Hlavným zámerom Workshopu je raz ročne zmapovať a porovnať úroveň vysielania lokálnych TV na Slovensku. Okrem projekcie ide predovšetkým o niekoľkodňové pracovné stretnutie, ktoré si kladie za cieľ pomôcť riešiť problémy regionálneho televízneho vysielania v čo najširšom zábere,“ uvádza sa v prospektoch k podujatiu. Tomuto cieľu majú napomôcť viaceré odborné semináre, ktoré sa uskutočňujú počas troch dní. Každý večer je na programe aj prehliadka novej techniky, čo má význam pri zlepšovaní vybavenia televíznych štúdií.

Tohtoročný Workshop sa uskutoční na budúci týždeň (17.3. – 19.3.) od štvrtka do soboty. Projekcie budú rozdelené do piatich kategórií – reklama, spravodajstvo, publicistika, dokument a voľná tvorba. Samostatná súťaž má byť venovaná dielam s protidrogovou tematikou. Panelová diskusia sa zameria na transparentnosť konania regionálnych samospráv a ich možnú kontrolu prostredníctvom lokálnych televízií.

Českí vysielatelia sa vnímajú viac konkurenčne

Spolupráca televíznych médií na regionálnej úrovni funguje na Slovensku veľmi dobre a zrejme sa bude naďalej rozvíjať. „Niektorí vysielatelia nemajú jasnú víziu, ako by sa spolupráca mohla ďalej uberať, ale trend je jasný. Spoločne môžeme dosiahnuť viac, pretože každý má svoj prínos,“ hodnotí riaditeľ pezinskej televízie Peter Bittner. Zaujímavý je však jeho pohľad na vzťahy českých vysielateľov: „Zúčastnil som sa na prehliadke tvorby KAFKA v Kopřivnici a zdá sa mi, že prístup českých kolegov k spolupráci je iný. Vnímajú sa viac konkurenčne, a nie je medzi nimi veľká snaha navzájom si pomáhať,“ dodáva Bittner.

Podobné hlasy zaznievajú aj od zástupcov niektorých českých lokálnych televízií. Producenti programu medzi sebou komunikujú len na základe osobných väzieb a výraznejšia kooperácia medzi vysielateľmi prakticky neexistuje. Na budúci týždeň sa pozrieme aspoň na niektoré formy spolupráce medzi televíziami pôsobiacimi v káblových rozvodoch.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: