Životopis Ronalda Laudera a etika v CME

U nás není Ronald Lauder znám příliš jako filantrop. Ale v USA ho tak vnímají, kde platí za mecenáše umění. Jako politik se velmi angažoval ve prospěch židů. Za to získal i mnohá vysoká státní ocenění. Korektnost a fairový přístup vyžaduje i od svých podřízených. Ti by se měli řídit etickým kodexem, který je platný pro celou CME. Dnes se podíváme na tento kodex i na Lauderův životopis.

Ronald Steven Lauder se narodil 26. února 1944 v New York City jako syn Estée a Josepha Lauderových, zakladatelů Estée Lauder Companies zabývajících se výrobou kosmetiky. Podle časopisu Forbes dosahuje jeho jmění tří miliard amerických dolarů a je tak mezi americkými multimilionáři na 224. místě. Lauder navštěvoval Bronx High School of Science, pak získal titul bakalář na Whartoon School, což je škola pro obchodníky při University of Pennsylvania. Studoval i v Paříži a je držitelem Certifikátu mezinárodního obchodu, který získal během studií v Brusselu.


Jeho starší bratr Ronald Lauder je předseda představenstva Estée Lauder Company. Sám Ronald také pracuje od svých studií pro rodinou firmu. V roce 1987 založil nadaci Ronald S. Lauder Foundation. V roce 1986 jmenoval americký prezident Ronald Reagan Laudera velvyslancem v Rakousku. Tady mj. obhajoval zákaz vstupu tehdejšího rakouského prezidenta Kurta Waldheima na americké území. To má kvůli své minulosti a propojení s nacisty za války do dnes.


Ronald Lauder v roce 1989 navštívil koncentrační tábor Osvětim a od té doby podporuje zachování muzea Auschwitz-Birkenau. Lauder se angažuje i v dalších židovských projektech. Lauder je nejen tvrdým obchodníkem, jak ukázal i v ČR, ale také filantropem. Pro Novou galerii na Manhattanu koupil například obraz Gustava Klimta Adele Bloch-Bauer I (cena odhadována na 135 mil. Dolarů). I další obraz pro Novou galerii získal z židovského prostředí. Jde o Berliner Straßenszene od Ernsta Ludwiga Kirchnera.


Za své činy byl několikrát vyznamenán. V Berlíně získal Cenu Raoula-Wallenberga za své zásluhy o znovuoživení židovského života ve střední a východní Evropě. V Polsku ho prezident Kwasniewski vyznamenal Medailí za zásluhy za jeho snahu o obnovení židovských obcí v Polsku. Rakouský prezident Thomas Klestil mu udělil Velké zlaté vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku.


V současné době se angažuje na trhu s realitami a na mediálním trhu. Spadají pod něj jednak televize patřící do skupiny CME a pak také stanice v Izraeli.


Etický kodex CME


V minulém díle jsme slíbili, že se podíváme i na etický kodex, který platí pro zaměstnance koncernu CME. Píše se v něm například o darech. Zaměstnanci i pracovníci ve vedoucích pozicích nesmí přijímat dary. Výjimkou jsou maličkosti a věci, jejichž nepřijmutí by bylo urážkou. V případě že hodnota daru přesahuje 100 euro musí se hlásit svým nadřízeným.


Kodex je poměrně propracovaný, je to zhruba desetistránkový elaborát. To jak je nebo není dodržován, vědí jen zaměstnanci CME sami. Obzvlášť striktní je ohledně darů a pozorností dávaných nebo přijímaných od členů vlád mimo USA. Stejně tak jsou zakázané jakékoliv nepřímé dary a platby, které se uskuteční například ve prospěch jiných organizací, ve kterých je ale dotyčný politik či naopak zaměstnanec televize nějak zainteresován. Výjimky jsou možné jen v ojedinělých případech. Ty ale musí být řádně vedeny v účetnictví. Etický kodex CME klade svým zaměstnancům na srdce, aby dodržovaly zákony své země.


Pravidla se zmiňují také o financích. Nepřípustné jsou tedy šeky na doručitele, platby na účty jejichž majitel je neznámý. Z tohoto důvodu je potřeba obezřetnosti i při platbách v hotovosti, kde by mohl být problém prokázat, kdo je příjemcem částky.


Jedna kapitola je věnována též střetu zájmů. Od zaměstnanců se proto vyžaduje, aby nebyli v žádném obchodním vztahu nebo jinak finančně zainteresování ve společnostech, které jsou dodavateli nebo odběrateli služeb CME. Jedna část je též věnovaná vztahům mezi zaměstnanci a nadřízenými. Hovoří se tu i o nepřípustnosti harašmentu. Jiná kapitola zas zakazuje pracovníkům firmy a jejím příbuzným, aby obchodovali s akciemi CME. Stejně tak mají zakázáno dávat tipy na koupi či prodej těchto cenných papírů.


 

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .