Další obrat v nekonečném sporu o TV Vysočina

Nekonečné tahanice o vlastnictví TV Vysočina vstoupily do dalšího dějství, když ve čtvrtek 6. 9. potvrdil Vrchní soud v Praze rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dle tohoto rozhodnutí se podíl Regionální televizní agentury (RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.) ve společnosti Českomoravská televizní, s.r.o., jež je vlastníkem licence TV Vysočina, rovná nule.

Celý příběh začíná 5. února 2002, kdy českobudějovická společnost TV GIMI, která je v majetku RTA, odkoupila od Jiřího Svobody TV JSC (dříve TV Stela).  TV JSC byla následně přejmenována na Českomoravskou televizní (ČMTS). V dubnu 2005 podal Jiří Svoboda (bývalý vlastník TV JSC) žalobu na TV GIMI pro neplatnost dřívějšího vlastnického převodu. Zároveň spustila Svobodova TV JSC na TV Prima pravidelné regionální vysílání. Představitelé TV Prima se hájili tím, že jim Jiří Svoboda předložil dokumenty, které svědčí o jeho oprávnění vystupovat jako jednatel společnosti Českomoravská televizní.


Jiří Svoboda však odmítl ony dokumenty ukázat komukoliv jinému, a proto společnost RTA požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o urychlenou nápravu a zároveň podala u Krajského soudu v Českých Budějovicích návrh na nařízení předběžného opatření, které bylo namířeno proti vystupování pana Svobody jako jednatele ČMTS. (více v článku Válka o TV Vysočina – vysílá JSC pirátsky?) Krajský soud v Českých Budějovicích i RRTV následně vydaly předběžná opatření, jimiž vyzvali pelhřimovskou TV JSC, aby se zdrželi jakéhokoliv provozování televizního vysílání na sporném 59. kanále vysílače Javořice.


Vysílání TV JSC však stále běželo na TV Prima v čase vymezeném regionům. České Radiokomunikace (ČRa) se od sporu distancovali s tím, že mají smlouvu s TV Prima a ta se ve sporu postavila na stranu Svobodova televizního studia. (více v článku TV JSC stále nerespektuje výroky soudu a RRTV) Vzhledem k tomu, že pan Svoboda nadále ignoroval rozhodnutí o předběžných opatření a nadále se svým vysíláním vystupoval pod hlavičkou Českomoravské televizní, podala RRTV trestní oznámení pro spáchání trestného činu maření soudního rozhodnutí ve věci pirátského vysílání v rámci regionálního vysílání TV Prima na Vysočině.


Obrat ve sporu nastal 8. 8. 2005, kdy Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o neplatnosti smlouvy o převodu Svobodova vlastnického podílu na společnost GIMI. (více v článku Kauza TV Vysočina dostala nečekané obrátky) RTA následně podala dovolání k Nejvyššímu soudu a zároveň podala na Jiřího Svobodu trestní oznámení pro podvod. Soudní pře se obloukem vrátila na svůj počátek v dubnu 2006, kdy Nejvyšší soud České republiky zrušil předchozí soudní rozhodnutí pro procesní chyby (věcná nepříslušnost) a případ vrátil na stůl Krajského soudu v Českých Budějovicích, tentokrát jako soudu 1. instance. (více v článku Aktuální právní vztahy k TV Vysočina)


V červnu téhož roku vydal Krajský soud v Českých Budějovicích předběžné opatření proti Jiřímu Svobodovi, Jiřímu Šebkovi a Andreasi Wolkerovi, aby se zdrželi jakéhokoliv jednání jako jednatelé Českomoravské televizní společnosti. V září 2006 ve prospěch RTA rozhodl i Vrchní soud v Olomouci, avšak o týden později Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl žalobě Marie Svobodové a opět zrušil platnost oné osudové smlouvy z února 2002. Tentokrát šlo o to, že Marie Svobodová nedala manželovi výslovný souhlas s prodejem podílu, který byl ve společném vlastnictví. (více v článku Válka o TV Vysočina pokračuje, další bitva pro Svobodu)


Společnost RTA podala odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, jenž tento čtvrtek potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, podle kterého společnost RTA Jižní Čechy (dříve GIMI) nemá žádný podíl ve společnosti Českomoravská televizní. Výkonný ředitel TV Prima Petr Chajda k tomu řekl: „Soudním rozhodnutím se potvrdila správnost našeho dlouhodobého stanoviska a došlo k jednoznačnému právnímu vyčištění situace v souvislosti s regionálním vysíláním na Vysočině.“ Tiskový mluvčí TV Prima Ladislav Pavlík dále uvedl: „Z rozhodnutí soudu vyplývá, že jediným společníkem společnosti Českomoravská televizní je ing. Jiří Svoboda.“


Regionální Televizní Agentura, která je druhou stranou sporu, uvedla, že se s tímto rozhodnutím neztotožňuje a po obdržení písemného odůvodnění zváží podání dovolání k Nejvyššímu soudu. „RTA se cítí postupem Ing. Svobody poškozena. Učinila již a ještě učiní odpovídající právní kroky vedoucí k ochraně své investice, spojené s tím, že Ing. Svoboda při prodeji obchodního podílu společnosti Českomoravská televizní ujišťoval kupujícího, že je jeho výlučným vlastníkem, což nyní u soudu popírá,“  píše RTA ve svém tiskovém prohlášení.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .