Holík: rozpočet TV Noe na první rok je v řádu desítek milionů

Zítra bude oficiálně zahájeno vysílání křesťanské stanice TV Noe. Satelitní televize, která se neúspěšně účastnila licenčních řízení o pozice v digitálních multiplexech B a C, vysílá v testovacím režimu již od 2. května.

Ilustrační foto Shutterstock.com

Ilustrační foto Shutterstock.com

Jednatelem licencované společnosti Telepace s.r.o. je Martin Holík, který je zároveň Ředitelem Radia Proglas. A právě on odpověděl RadioTV na otázky ohledně programu, financování a způsobů šíření TV Noe.

Kdy bude zahájeno oficiálně vysílání?
10. května 2006. „Usazovat se“ bude asi půl roku.

Můžete nastínit programové schéma televize?
V prvním roce se vysílá od 8 do 12 a od 18 do 24 hodin. Obrazovka nebude tmavá ani v ostatních časech. K logu nebo monoskopu bude přiřazen zvuk z Proglasu.

Jaké typy pořadů se ve vysílání objeví?
Dokumenty, filmy krátko- i dlouhometrážní; pohádky, pořady pro děti; společná modlitba, přenosy bohoslužeb; záznamy, později živé přenosy koncertů, živé diskuzní pořady; zpravodajství nejprve převzaté nebo v podobě textové lišty, později vlastní, ve spolupráci s Proglasem; publicistika např. v podobě přehledu tištěných periodik, Dnešku v kalendáři; Přání. Přidanou hodnotu bude tvořit provoz teletextu.

Budete vysílat pouze vlastní tvorbu?
Samozřejmě že ne. To není ani možné, ani cílem. Vlastní tvorba však bude postupně narůstat o pořady jak předtočené, tak živé, a to i interaktivní.

Jakým způsobem je TV Noe propojena s Proglasem?
Zejména zaměřením. NOE má vyšší potenciál být otevřená ke všem lidem. Po stránce organizační je zde propojení v osobě Martina Holíka, jednatele Radia Proglas s.r.o. a druhého jednatele Telepace s.r.o., držitele licence k vysílání TV NOE v systému DVB-S.

Proč je hlavní studio v Ostravě a ne v Brně?
Telepace s.r.o. má sídlo v Ostravě a působí zde již třináctý rok. Ostrava jako třetí největší město v zemi, město univerzitní, má
dostatečný potenciál k nesení hlavního břemene provozu TV NOE.

Můžete sdělit přibližně roční rozpočet?
V prvním roce bude v řádu desítek milionů.

Bude televize financována pouze dary diváků nebo i nějak jinak?
Dary diváků, dary sponzorů odměněnými sponzorskými vzkazy, granty domácími i zahraničními; jako zdroj financí lze označit i výhodné ošetřování plateb za výkon autorských práv od spřízněných televizí, zejména v Evropě. Nechci zapomenout na plánovanou spolupráci se slovenskými partnery, která má kromě obsahového i ekonomický dopad.

Jakým způsobem bude financována televize než získáte příspěvky od diváků?
Jednak příspěvky od diváků, které už přicházejí, jednak jednotlivými sponzorskými dary, ty už také přicházejí a také půjčkami. Je dobré vědět, že v naší zemi je mnoho lidí nebo skupin, kteří sami plánovali vznik nebo toužili podílet se na programu televize dobrých zpráv; „laskavé“ televize, nabízející alternativu.

Vysíláte na satelitu Astra 3A, jaké plánujete další způsoby distribuce?
Vysílání chceme šířit postupně několika způsoby
1. Kabelovými sítěmi po celé zemi, podle zájmu diváků a provozovatelů;
2. V experimentu DVB-T u CDG v Praze, pokud to RRTV do rozjezdu
licencovaných společností umožní;
3. Simulcastem/webcastem, pokud bude zájem a pokud dosáhneme rozumného
poměru výkon/cena.
4. IPTV, pokud se domluva podaří.
Vše záleží na finančních možnostech. Základním způsobem je a bude DVB-S.

V kterých kabelových sítích se objevíte?
Některé kabelové sítě si už licenci rozšířily (lokality Rožnov, Přerov, Kopřivnice), jiné se na rozšíření chystají (jeden z velkých
provozovatelů); v dalších se TV NOE objeví až s odstupem od zahájení vysílání DVB-S; právem kabelovek je, aby nekupovaly zajíce v pytli.

Objevíte se na UPC Direct?
Ne.

V licenčním řízení jste neuspěli. Budete se účastnit dalších řízení na DVB-T?
Ano.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .