Výzkum IBM: Televize ztrácí pozici primárního zdroje zábavy

Lidé tráví u internetu stále více času na úkor sledování televize. Stále populárnějšími se stávají obsah vytvářený uživateli a komunitní weby. Lidé jsou rovněž více otevření pro využívání mobilních zařízení pro sledování tradičních televizních pořadů a seriálů.

Výsledky nejnovější studie IBM Institute for Business Value potvrzují pokles významu televize na úkor internetu. Více než 6 hodin denně stráví u internetu 19% respondentů, zatímco televizi sleduje stejnou dobu jen 8% z nich. Jednu až čtyři hodiny stráví před televizními obrazovkami 66% respondentů, na internetu je to 60%.


Velkou konkurencí pro televizi se stalo sledování videa na internetu. Této činností se věnuje nebo by se rádo věnovalo 67% respondentů. Mezi populární zdroje pro on-line video patří YouTube (39% respondentů), weby televizních sítí (33%) nebo komunitní weby jako MySpace.com (28%).


Zvláště zástupci Generace Y se zajímají o televizi méně a využívají ji jen jako kulisu při brouzdání internetem, chatování nebo hraní on-line her. Vymezení Generace Y (Generation Y) není jednoznačné, ale obecně přijímaným konsensem je označovat tak populaci narozenou v období let 1984-1994. Mezi její charakteristiky patří vysoká vybavenost osobními počítači, mobilními telefony a další digitální technikou, což má důležité konsekvence na její sociální chování, hodnotové žebříčky apod. Více k tématu Generation Y například zde.


O mobilní video projevilo zájem 35% respondentů, 7% z nich má předplatné na takový obsah. Mezi uživateli není překvapivě příliš populární obsah na míru připravený pro mobilní zařízení – zhruba polovina uživatelů na svých mobilech preferuje tradiční pořady a seriály. Podle spoluautora studie Billa Battina by uživatelé jednou mohli sledovat většinu pořadů právě na mobilních zařízeních. Zvláště u věkové skupiny mladších 20 let je mobilní obsah velmi populární. „Začnou sledovat film doma a pak jej dodívají cestou na laptopu nebo na mobilu,“ říká Battino. V Británii skoro třetina uživatelů mobilního videa omezila sledování televize prostřednictvím tradičních zařízení – 18% ho omezilo trochu, 8% hodně a 4% plně nahradila tradiční televizi novými zařízeními.


Rovněž se zvyšuje popularita obsahu vytvářeného uživateli – user generated content – 26% amerických respondentů umisťuje video na weby sociálních sítí, v Austrálii to bylo dokonce 36%. Necelá čtvrtina německých uživatelů využívajících mobilní zařízení pro sledování videa dává přednost právě obsahu vytvářenému uživateli.


Na druhou stranu využívání digitálních videorekordérů (DVR) zvyšuje i sledování televize. Podle zjištění autorů studie 24% amerických respondentů vlastní takovýto přístroj a sleduje více než 50% programu ze záznamu. Třetina jejich vlastníků pak přiznává, že tak sleduje televizi více než v době, kdy DVR nevlastnila.


Podle závěrů studie by producenti měli pokračovat ve vytváření obsahu dostupného na různých platformách. Battino je však zároveň varuje, aby neočekávali od spotřebitelů, že budou platit za každé zařízení zvlášť. „Lidé chtějí zaplatit za obsah jednou a pak jej přenést na zařízení podle své volby,“ říká Battino.


Tým IBM Institute for Business Value vytvořil uvedenou studii na základě výzkumu provedeného v období od dubna do června 2007. Dotazník tvořilo 38 otázek a celkem na něj odpovědělo 885 respondentů z USA, 559 z Velké Británie, 338 z Německa, 263 z Austrálie a 378 z Japonska. Ženy tvořily 64% respondentů a muži 36%. Ve věku 18-34 let jich bylo 45%, ve věku 35-44 let 25% a 30% z nich bylo 45 a více let.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .