Prvé digitálne licencie na Slovensku získali verejnoprávne médiá

Slovenská licenčná rada minulý týždeň udelila osem digitálnych vysielacích licencií pre verejnoprávne médiá – šesť pre okruhy Slovenského rozhlasu a zatiaľ dve pre potreby Slovenskej televízie. V rámci nich sú vyšpecifikované všetky predpokladané technologické platformy, aj tie, ktoré ešte na Slovensku nie sú zavedené. Verejnoprávne médiá požiadali o nové licencie na základe nedávno prijatého Zákona o digitálnom vysielaní.

Udelené licencie budú vedené pod administratívnym označením RD/1 až RD/6 pre rozhlasové služby a TD/1-2 pre televízne služby. Podľa názvov okruhov pôjde o programy totožné s analógovým vysielaním. Slovenský rozhlas už priamo v licenciách vyšpecifikoval číslovanie svojich okruhov – v rámci digitálnych platforiem ponúkne SRo 1 Rádio Slovensko, SRo 2 Rádio Regina, SRo 3 Rádio Devín, SRo 4 Rádio_FM, SRo 5 Rádio Patria a SRo 6 Radio Slovakia International (RSI). V zápise z utorňajšieho zasadnutia RVR síce nie sú uvedené konkrétne termíny platnosti týchto licencií, ale sú tam vyšpecifikované všetky štandardy digitálneho prijmu, cez ktoré môžu tieto médiá hoci len teoreticky vysielať.


Napríklad, vysielanie rozhlasu sa predpokladá aj v digitálnych službách určených primárne pre televízne vysielanie – už dnes je možné zachytiť niektoré okruhy SRo napríklad cez multiplexy DVB-T, v káblových rozvodoch cez DVB-C a na satelite cez DVB-S. V rámci digitálnej licencie k tomu pribudnú aj mobilné štandardy DVB-H a DMB, hoci zatiaľ nie je úplne jasné, za akých podmienok bude na Slovensku vysielať mobilné digitálne vysielanie. V licencii je ešte vyšpecifikovaný aj systém T-DAB. Chýba však štandard DRM, ktorý by za istých okolností mohol byť pre Slovenský rozhlas užitočný. Tento systém využíva dnešné AM pásmo, a vysiela v ňom napríklad Český rozhlas 7 Radio Praha svoj program pre zahraničie. Podobne zameraný slovenský okruh SRo 6 RSI bude mať licenciu s rovnakými štandardmi ako ostatné okruhy.


Televízne licencie pre Jednotku aj Dvojku STV budú využívať štandardy DVB-T, DVB-C, DVB-S a DVB-H. Pri týchto licenciách je zaujímavá aj teritoriálna pôsobnosť – v rozhodnutí je zahrnutá zahraničná doložka pre Českú republiku. Je teda pravdepodobné, že si Slovenská televízia týmto spôsobom poistila legálnosť svojho šírenia v Českej republike, hoci vysporiadanie vysielacích práv bude naďalej závisieť od káblových a satelitných operátorov, ktorí ju šíria za riekou Moravou. V licencii je podrobne vyšpecifikovaná aj služba elektronického programového sprievodcu EPG. Podľa týchto údajov by mala STV v rámci tejto služby sprístupňovať „informácie o aktuálne vysielanom programe, informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné údaje o vysielaných programoch„.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .