ČT nahradila reklamu teleshoppingem, díky zákonu jí to může projít

ct_allČeská televize má problémy s teleshoppingem. Regulátor, tedy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, totiž zahájila s veřejnoprávní televizí řadu správních řízení, která by pro ni mohla do budoucna znamenat výrazné snížení příjmů. Právě teleshopping je totiž pro ČT, po té co přišla o příjmy z klasické reklamy, podstatným zdrojem příjmů. I když zdrojem zlehka obcházejícím zákon.

Místo reklamního bloku teleshopping

Celý problém začal novelou zákona o poplatcích 348/2005 Sb., který připravil Českou televizi o příjmy z reklamy. Podle této novely se veřejnoprávní televize musila připravit na fakt, že reklamu nebude moci vysílat a z příjmů jí tak zbudou především koncesionářské poplatky. Taková byla alespoň představa zákonodárců. Novela tak měla podpořit nově vznikající digitální televize, které by z uvolněného reklamního balíku profitovaly.
Paradoxem je, že digitální nováčci nemají nakonec z tohoto postupně uvolňovaného balíčku téměř nic. Dílem za to může opožděná digitalizace, dílem velká nedůvěra zadavatelů reklamy k novým stanicím. Jednoduché přelití inzerentů z jistoty reklamních časů na ČT k nabídkám nových stanic zkrátka vypadá lépe od stolu než v praxi.

Ať už dopadla původní myšlenka podpory digitálních nováčků jakkoli, České televizi nastaly horší časy. Přišla o alespoň částečnou finanční nezávislost a její budoucnost, respektive naplněnost jejího rozpočtu, měla záviset čistě na blahovůli zákonodárců. Právě v tu chvíli, ČT objevila teleshopping a sponzoring. Tedy ne že by si těchto forem nevšímala už dřív, ale teprve s příchodem zákona 348/2005 Sb. nabraly na důležitosti.
ČT přišla na to, že zákon definuje reklamu a teleshopping natolik vágně, že lze tyto formy propagace v praxi velmi snadno zaměnit a teleshopping veřejnoprávní televizi zapovězen nebyl. V teleshoppingu se tak postupně začaly objevovat kromě Horsta Fuchse s jeho legendárními nesmysly, které nemohou chybět v žádné domácnosti, i klasické reklamní spoty.

____________________________________________________

Reklama, teleshopping a sponzoring – jak je vidí zákon

Reklama

teleshoppingvelky

Reklamou zákon rozumí jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu nebo vysílané za účelem vlastní propagace provozovatele vysílání, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb, včetně nemovitého majetku, práv a závazků.

Teleshopping

teleshoppingvelky

Teleshoppingem zákon rozumí přímé nabídky šířené rozhlasovým a televizním vysíláním a vysílané za peněžitou úplatu nebo jinou protihodnotu za účelem získání zákazníků pro dodávky zboží včetně nemovitého majetku, služeb nebo získání práv nebo závazků.

Sponzoring

teleshoppingvelky

Sponzorem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která takový příspěvek k tomuto účelu poskytne. V rozhlasovém a televizním vysílání se sponzorováním rozumí příspěvek poskytnutý právnickou nebo fyzickou osobou, která neprovozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo nevyrábí zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové záznamy, a příspěvek je poskytnut za účelem financování rozhlasových nebo televizních pořadů s cílem propagovat obchodní firmu, název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, ochrannou známku, sponzora nebo jeho služby, výrobky nebo jiné výkony.

____________________________________________________

Až neuvěřitelně nekonkrétní zákon

Pojetí teleshoppingu jako náhrady za omezení reklamních časů, které začala veřejnoprávní televize praktikovat, se ale nepřekvapivě nelíbí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Celkem logicky usoudila, že spoty na produkty T-Mobile, AXA Bank, nebo CK Fischer prostě nejsou shodné s klasickým teleshoppingem a zahájila s ČT správní řízení pro možné porušení zákona.

I kdyby ale RRTV rozhodla, že ČT opravdu porušila zákon, tato správní řízení pravděpodobně nakonec skončí po klasickém soudním kolečku v koši, stejně jako devadesát procent všech správních řízení, která Rada za poslední léta zahájila. Ano, převážná většina všech pokut, o kterých média v minulých letech psala, nakonec skončila soudním zamítnutím rozhodnutí Rady. Na vině přitom není nic jiného, než naše zákonné normy.

Počínaje zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a konče nejnovějším legislativním výdobytkem, zákonem o audiovizuálních službách na vyžádání, jsou naše zákony asi tak použitelné v praxi, jako boty bez podrážek, auto bez kol, nebo letadlo bez křídel.  Jen mediální zákony v sobě mají tolik děr, že by nebyl problém je s úspěchem používat k cezení těstovin.
Samotná definice teleshoppingu, která říká: „teleshoppingem (se myslí) přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků, nebo služeb, určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu nebo obdobnou protihodnotu“, je natolik obecná, že můžete v rámci teleshoppingového bloku klidně vysílat klasické reklamy a jen těžko budete hledat soud, který by to bral jako porušení zákona.

Udělala tedy Česká televize chybu, když do teleshoppingových bloků zařadila klasickou reklamu? Rozhodně ne. Chová se pouze ekonomicky a využívá děr, které jí zákon nabízí. Udělala tedy chybu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, když zahájila s ČT správní řízení? Rozhodně ne. Je její povinností tyto případy prošetřovat, i když je z praxe jasné, že nemá šanci prosadit případné rozhodnutí. Jediná chyba je, že naše mediální zákony oplývají velmi pochybnými kvalitami a díky tomu všichni, prostřednictvím daní, platíme zbytečné snažení Rady a případně i následné snažení soudů. Třeba by sněmovna v novém složení mohla alespoň uvažovat o vytváření zákonů, které by skutečně k něčemu byly.

Autor článku:

Komentáře (2)

  1. xsc

    Bude záležet na tom, jak soudce vyloží pojem přímá nabídka zboží. To je ten zásadní rozdíl mezi reklamou a teleshoppingem v zákoně. Reklama na prací prášek pod to půjde ukrýt těžko, ale v případě zmíněných inzerentů s tím nebude problém – všichni mají vlastní obchodní síť, kde své zboží mohou nabízet. Pokud i uvádějí cenu, tak už se to od teleshoppingu moc neliší.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .