RadioProjekt III.+IV.Q’11: Rádio Jihlava a Radio Valašsko na historických maximech

radiomikrofon

ANALÝZA TÝDENNÍ POSLECHOVOSTI – Rádio Impuls ladí aspoň jednou týdně 2,080 milionu posluchačů, od minulého průzkumu se výsledek lepší o 32 tisíc. Výsledky konkurenční Frekvence 1 se nemění. Naopak Evropa 2 meziročně ztratila 75 tisíc posluchačů, od minulého RadioProjektu však přilákala 23 tisíc nových. Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt III. + IV.  Q. 2011, který pro RS SKMO zpracoval STEM/MARK Median.

První článek ze série analýz týkající se aktuálního průzkumu poslechovosti vás seznámí s výsledky týdenního ukazatele.  V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období červenec – prosinec 2011.

Upozorňujeme, že výsledky Hitrádií FM, Crystal a Most jsou prezentovány pouze v celkovém součtu, stejně tak budou známa data pro Rock Rádia výhradně souhrnně, Fajn radio a Fajn radio Hity uvádí rovněž jedno souhrnné číslo. Připomínáme, že předminule spojila výsledky poslechovosti Hitrádia Apollo a Orion, resp. Radio Čas a Rádio Dyje.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících, jedná se o týdenní ukazatel poslechovost, tedy počet posluchačů, kteří danou stanici naladili aspoň jednou během týdne. V článku jsou uvedena výhradně čísla z celostátního pohledu. V článku se věnujeme jen zásadnějším posunům, kompletní výsledky přikládáme v přiloženém dokumentu.

PRVNÍ INFORMACE: Impuls ani po šesti letech nebyl z trůnu sesazen, mírně oslabený Blesk také vítězí

radioprojekt_banner

Tabulka poslechovosti a přehled všech informací na www.radiotv.cz/poslechovost!

Celoplošné rozhlasové stanice

Programovou síť BBC si aspoň jednou týdně pustí 50 tisíc posluchačů, výsledky se ve srovnání s předchozí vlnou poslechovosti (-3 tisíc) nemění, stejná jsou i meziroční data (+5 tisíc). ČRo 1 – Radiožurnál má týdně 1,295 milionu posluchačů, meziročně ztrácí 19 tisíc posluchačů, porovnáme-li data s předchozí vlnou poslechovosti zjistíme, že si mírně polepšil – o 3 tisíce. Program ČRo 2 – Praha (620 / +11 / +36) u posluchačů opět posílil, zejména v meziročním srovnání. Výrazný pád v meziročním srovnání zažívá ČRo 3 – Vltava (150 / -13 / -40).

Mezi dalšími celoplošnými stanicemi je situace následující: ČRo 6 (44 / -5 / -8), ČRo D-dur (8 / -5 / -9), ČRo Leonardo (14 / -4 / -9), ČRo Rádio Česko (18 / +3 / +7), ČRo Radio Wave (20 / 0 / +8). Mezi soukromými stanicemi je jasné, že na první místě se umisťuje Rádio Impuls (2 080 /+30 / -41). Frekvence 1 (1 870 / +16 / +6) drží stabilní pozici. Evropa 2 (1 842 / +23 / -75) výsledky poslechovosti od minule nezměnila, pohyby jsou v rámci statistické chyby, meziročně stanice klesala.

Rozhlasové sítě a multiregionální rádia

Skupina Fajn rádií zajímá 472 tisíc posluchačů (od minule -8 tisíc / meziročně -42 tisíc). Hitrádia meziročně výrazně oslabila, přesto je nadále nejúspěšnější rozhlasovou sítí v České republice, aspoň jednou týdně si Hitrádia naladí 1,292 milionu posluchačů (od minulého RadioProjektu -12 tisíc, meziročně -166 tisíc). Rádio Beat (399 / -18 / +25) meziročně přilákala 25 tisíc nových posluchačů.

V abecedním pořádku pokračujeme s Rádiem Blaník (1 276 / +59 / -36), tomu se podařilo od minule posílit vůbec nejvíce mezi všemi rádii v České republice (v absolutních číslech). Rádio Čas ladí 507 tisíc posluchačů (507 / -38 / -1), Radia Hey v celkovém součtu vyhledává týdně 262 tisíc posluchačů (262 / +11 / +3). Kiss rádia zajímají 877 tisíc (877 / -58 / -99), Rock Rádia potom 164 tisíc (164 / +3 / +1). Regionální stanice Českého rozhlasu aspoň jednou týdně ladí 1,064 milionu posluchačů (1 064 / +13 / -67).

rok_2010_banner_003

Regiony: Praha a střední Čechy

Country Radio (429 / -2 / +36) si aspoň jednou týdně naladí 429 tisíc posluchačů, srovnáme-li výsledek se stejným obdobím v roce 2010, zjistíme, že stanice má podstatně více posluchačů. Expresradio (41 / -2 / +8) je stabilní, stejně jako Radio 1 (75 / -1 / +2), respektive Kiss 98 (91 / -3 / +4).

Nárůst sledujeme u Oldies Radia (59 / +3 / +14), to pokračuje v pozitivním trendu. Meziročně posiluje radio City 93,7 (155 / -1 / +14). O něco hůře je na tom Classic FM (28 / +2 / -11), Radio Spin (36 / -3 / -10), RockZone 105,9 FM (54 / -6 / -10), klesající trend je přítomen u výsledků Rádia Bonton (77 / -4 / -17). Radio Ethno (5 / -1 / -4) uzavírá tabulku poslechovosti. ČRo Regina (38 / -5 / -12) klesá.

Ve Středočeském kraji sledujeme meziroční oslabení Kiss Delta (77 / -2 / -23). Naopak výrazný vzestup potkal Rádio Jizera (91 / +17 / -3), od minula stoupá též Rádio Relax (81 / +14 / -13). ČRo Region (37 / +5 / +1) výsledky nemění.

Regionální stanice jižních Čech

ČRo České Budějovice (139 / +4 / -5) drží stabilní pozici. Hitrádio Faktor (165 / +15 / +12) upevňuje své místo a mírně posiluje. Rádio Orlík (9 / +1 / -5) dosahuje průměrného výsledku. Rádio Kiss Jižní Čechy (172 / +5 / +15) potvrdilo rostoucí trend, dosahuje jedny z nejlepších čísel ve své historii.

Regionální stanice západních Čech

Hitrádio Dragon (59 / +7 / -12) výrazněji výsledky nemění. Rádio Egrensis (80 / -1 / -19) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku přišlo o pětinu posluchačů.

V Plzeňském kraji vede ČRo Plzeň (144 / -5 / -31), meziročně výrazněji padá. Hitrádio FM Plus (129 / -12 / -28) rovněž oslabuje. Kiss Proton (77 / -13 / -8) se vydává stejným směrem, nikoli však tolik strmě. Rádio Samson (10 / -3 / +9) díky návratu do FM pásma meziročně posílilo.

radiotv_face_n05

Regionální stanice východních Čech

ČRo Region – Vysočina (53 / +4 / -3) výsledek nemění. Hitrádio Vysočina (164 / -6 / -26) meziročně ztrácí posluchače. V neposlední řadě je třeba zmínit Rádio Jihlava (19 / +2 / +1), jedná se o nejlepší výsledek v historii této stanice (ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2010 ladilo Rádio Jihlava týdně rovněž 19 tisíc, denně potom 6 tisíc, nyní 5 tisíc).

ČRo Pardubice (39 / +3 / +6) oslovují podobný počet posluchačů jako minule. Fajn radio Life (77 / -2 / -8), Rádio Hey! Profil (45 / 0 / +5) jsou rovněž stabilní a výraznější změny nepozorujeme.

ČRo Hradec Králové (96 / +3 / +9) nepolevuje a výsledek se blíží k magické hranici 100 tisíc posluchačů. Posluchači zůstávají věrní i Hitrádiu Magic (136 / +9 / -10). Radio Černá Hora (287 / +15 / -27) je i přes meziroční pokles u posluchačů nejoblíbenější regionální stanicí v kraji.

Regionální stanice severních Čech

Beze změny výsledků vychází Radio Contact Liberec (124 / 0 / -1) a prokazuje silnou pozici v kraji. Hitrádio FM (115 / +13 / +25) posílilo a dostalo se přes 110 tisíc posluchačů. Rádio Dobrý den (2 / -3 / -9) výrazně propadlo a dostává se na nejhorší výsledky v historii. Rádio Hey! Čechy (16 / +2 / +1) je stabilní.

ČRo Sever (95 / +9 / +11) aspoň jednou týdně naladí 95 tisíc posluchačů – více než minule. Fajn North Music (111 / +9 / -34) v meziročním srovnání padá, Fajn radio Agara (53 / -6 / -7) zůstává na svém. Rockové Gama Rádio (21 / -2 / +9) se dlouhodobě stabilizovalo na výsledcích přesahující 20 tisíc posluchačů týdně.

onair_banner

Regionální stanice jižní Moravy

Český rozhlas Brno (272 / +16 / +13) vychází z průzkumu posíleno a vrací se na nejlepší hodnoty za poslední dva roky. Free Radio 107 FM (23 / +6 / -5) se odráží ode dna. Hitrádio Magic Brno (32 / -6 / -13) meziročně výrazně propadá a ztrácí třetinu posluchačů, pád zastihnul taktéž Kiss Hády (243 / -5 / -27). Rádio Jih (100 / -4 / -21) ztrácí meziročně pětinu posluchačů. Nejúspěšnější brněnské Rádio Krokodýl (181 / -8 / -13) lehce oslabilo, jedná se o pokles v rámci statistické odchylky. Rádio Petrov (143 / -2 / -8) a Rádio Proglas (93 / -7 / +11) mění výsledky jen lehce.

Ve Zlínském kraji vidíme oslabovat Kiss Publikum (56 / -10 / -12). Rádio Zlín (78 / +3 / -12) se nadále pohybuje na historických minimech, meziročně oslabil i RockMax (96 / +1 / -13). Naopak Rádio Valašsko (14 / +5 / +10) násobí výsledky a dostahuje nejlepších výsledků ve své dosavadní historii.

Regionální stanice severní Moravy

ČRo Ostrava (89 / -16 / -13) oslabuje jak v mezikvartálním, tak i v meziročním srovnání. Hitrádio Orion (337 / -31 / -41)  ztrácí zhruba desetinu posluchačů. Také rádiu Kiss Morava (161 / -30 / -48) se ne příliš dařilo, ztratilo meziročně čtvrtinu posluchačské obce. Rádio Čas ladí 507 tisíc posluchačů (507 / -38 / -1). Ostravské taneční Rádio Helax boduje se 146 tisíc posluchačů (mezikvartálně -8 tisíc / meziročně -16 tisíc). Rádio Hey! Ostrava (87 / +10 / -6) uzavírá tabulku.

V Olomouckém kraji zůstává regionální jedničkou Rádio Haná (143 / +2 / +26). ČRo Olomouc (62 / -5 / -43) ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 ztratil zhruba 40% posluchačů. Rádio Rubi (91 / 0 / -18) i přes meziroční pokles dosahuje solidních výsledků.

Autor článku:

Komentáře (1)

  1. Kritik

    Tak mě osobně zejména těší úspěch rádií Valašsko a Jihlava. To jen dokazuje, že i malá rádia s minimálními výkony vysílačů si dokáží najít své posluchače.
    Dále mě těší neúspěch společnosti Media Bohemia se sítí Hitrádií. I přes akvizice (ničení ostatních stanic) ztrácí tato síť posluchače. Hodně je to patrné zejména u Hitrádia Orion, které sice pod svá křídla přijala Hitrádio Apollo, ale posluchačů výrazně ubylo. Naprosto tragické jsou výsledky Hitradia Magic Brno, které i přes výraznou reklamní kampaň po městě Brně před několika měsíci, trvale ztrácí posluchače. Ani se tomu nedivím, protože ten otřesný kolovrátek se prostě poslouchat nedá! To už snad i dřívější provozovatel, měl s rockovým formátem větší úspěch, než má nyní Media Bohemia. Mám za to, že brzy dojde k přeformátování na Rock rádio.
    A dále mě těší poslechovost u rádií Egrensis, RCL, Haná a Rubi. Jen tak dál!

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .