RadioProjekt II.+III.Q’12: Radiožurnál je jedničkou v domácnostech s nejvyšším socioekonomickým statusem

poslechovost_perex

EXKLUZIVNÍ ANALÝZA POSLECHOVOSTI – Analýzu denní a týdenní poslechovosti jsme vám zprostředkovali v uplynulých dnech. Tentokráte se podíváme na čísla poslechovosti ze zcela jiného úhlu pohledu, zaměříme se na poslechovost ve specifických cílových skupinách. Vůbec poprvé se podrobněji podíváme na poslechovost v různých socioekonomických skupinách. Věříme, že vás tento exkluzivní článek zaujme. U jednotlivých socioekonomických skupin vždy nejprve stručně osvětlujeme bližší charakteristiku dané domácnosti.

Všechna následující data udávají počet posluchačů v tisících. První číslo udává týdenní poslechovost (tedy počet posluchačů, kteří danou stanici naladili aspoň jednou během týdne), druhé potom denní poslechovost. V článku jsou uvedena výhradně čísla z celostátního pohledu (není-li uvedeno jinak). V článku se věnujeme jen zásadním posunům.

Definice klasifikace byly citovány z webových stránek http://www.ato.cz/klasifikace-abcde, které provozuje Asociace televizních organizací.

Celkem jsme pro vás připravili 20 grafů k jednotlivým rádiím, resp. rozhlasovým skupinám, zobrazují rozložení posluchačů dané stanice podle osmi socioekonomických skupin.

Domácnosti s hlavou rodiny ve skupině A

Hlava rodiny má vysoce prestižní zaměstnání, nejvyšší úroveň vzdělání a pohybuje se v nejvyšších řídících funkcích. Mezi povolání patří ředitelé, náměstci, velkopodnikatelé, ale i specializovaní profesionálové s vysokoškolským vzděláním (právníci, architekti, lékaři, profesionalizovaní odborníci z oblasti matematiky, statistiky, výpočetní techniky, vojáci z povolání a řada dalších), hlava domácnosti má minimálně bakalářský titul.

ČRo 1 – Radiožurnál zaujal v této cílové skupině 365 tisíc posluchačů týdně, což je nejvíce mezi všemi sledovanými subjekty. Na druhém místě je Rádio Impuls (324) jen těsně před Evropou 2 (315) a Frekvencí 1 (273). V denní poslechovosti je pořadí odlišné, první je sice Radiožurnál (212), druhá je však Evropa 2 (174) před Rádiem Impuls (146) a Frekvencí 1 (132). Velmi dobrých výsledků dosáhl ČRo 2 – Praha (148 / 92). Český rozhlas obecně dosahuje velmi dobrých výsledků, svědčí o tom i ČRo 3 – Vltava (48 / 20), ČRo Rádio Česko (8 / 4), ČRo Leonardo (6 / 4), drtivou většinu posluchačů v této skupině má ČRo 6 (19 / 9).

radiotv_face_n01

Neméně zajímavý je fakt týkající se týdenní poslechovosti Ethno Rádia (5 / 1), přičemž v celé republice má 12 tisíc posluchačů týdně. Expresradio (13 / 5) se může pochlubit, že má v této skupině třetinu posluchačů. Nejvyšší zastoupení má v této skupině též sesterské rádio Classic FM (13 / 3), rovněž alternativně zaměřené Radio 1 (26 / 14). Ukazuje se, že lidé ve skupině A vyhledávají alternativnější formáty.

V regionech se daří v této skupině například Rádiu Blaník (153 tisíc posluchačů týdně / 64 tisíc posluchačů denně), Country Rádiu (74 / 36), ale i Rádiu Beat (83 / 38) či Fajn radiu (37 / 23). Na Moravě upřednostňují posluchači například rádio Kiss Hády (37 / 17), Hitrádio Vysočina (33 / 12), Rádio Krokodýl (33 / 17), Radio Čas (58 / 31) a Hitrádio Orion (43 / 30). Zajímavé je, že zatímco v univerzální cílové skupině 12-79 let má například rádiu Kiss Morava jasný náskok před Rádiem Rubi, v této skupině jsou výsledky vyrovnané – Kiss Morava (17 / 7), Rádio Rubi (13 / 7) a Rádio Haná (15 / 5).

radioprojekt_skupiny_aRozložení posluchačů podle socioekonomických skupin

B – Vyšší střední třída

Jedná se o rodiny s nadprůměrnými příjmy a nadprůměrným životním standardem, jde o rodiny vyššího managmentu, náměstků, vedoucích odborů, vedoucích pracovníků, středních podnikatelů. Mohou sem patřit domácnosti vedoucích organizací, ředitelů, vedoucích referátů, starostů, odborných pedagogických pracovníků, pracovníků vědy, kultury, vojáků z povolání, odborných pracovníků obchodu s vysokoškolským vzděláním. Hlava domácnosti má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

Jedničkou v této cílové skupině už je celorepublikový vítěz – Rádio Impuls (193 / 110), zcela shodnou pozici mají ČRo 1 – Radiožurnál (193 / 110) a Frekvence 1 (193 / 103), za nimi se umisťuje rádio Evropa 2 (167 / 82).

Velmi dobře se daří Rádiu Blaník (114 / 56), Country Radiu (76 / 48) i Radiu Beat (36 / 16). V této skupině má většina rádií jednu z nejnižších poslechovostí, výjimkou je například Hitrádio FM Plus (24 / 14).

radioprojekt_skupiny_b

C – Střední třída

Patří sem hlavy domácnosti, které pracují v nižších řídících funkcích s nejvýše středoškolským vzděláním, dále též zaměstnanci v manuálních i nemanuálních profesích s vyšším vzděláním (alespoň bakalářským). Jedná se tedy zejména o zaměstnance v kanceláři, administrativě, obchodu a službách a drobné podnikatelé (s méně než 6 zaměstnanci) s vysokým (alespoň bakalářským) vzděláním. Jde například o domácnosti malých podnikatelů a živnostníků, techniků, úředníků a nižších odborníků – obsluhy technických zařízení, laborantů, techniků, vojáků z povolání s nižšími hodnostmi, obchodních agentů, atp. Hlava domácnosti má minimálně středoškolské vzdělání. Tuto skupin ještě dělíme na C1 (nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci firem) a C2 (kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci).

Ve třídě C2 si Rádio Impuls získalo silnější postavení (456 / 228) než u vyšší C1 (340 / 170), opačná situace je u Radiožurnálu, kterému se daří lépe v C1 (253 / 139) než v C2  (237 / 132).

Rádio Blaník ve skupině C2 dosahuje druhou nejvyšší hodnotu (274 / 149), nejvyšší výsledky vykazuje ve skupině C2 Hitrádio FM (31 / 17). Silně zastoupeno je též Rádio Černá Hora, ve skupině C2 kulminuje (58 / 30). Podobně jsou na tom Kiss Hády (57 / 26), Rádio Krokodýl (45 / 24) či Rádio Haná (43 / 11).

radioprojekt_skupiny_c

D – Nižší střední třída

Rodiny s průměrnými až mírně podprůměrnými příjmy, jde o rodiny zaměstnanců, úředníků, nižšího technického personálu, kvalifikovaných dělníků. Patří sem tedy domácnosti, jejichž hlava má středoškolské vzdělání a je zaměstnána v administrativě, obchodu, službách, je drobným podnikatelem, řemeslníkem, kvalifikovaným manuálním pracovníkem, mistrem nebo zemědělcem a jednak také hlavy domácnosti s nižším vzděláním (bez maturity) pracující ve středním a nižším managementu.

Rádio Frekvence 1 (390 / 198) je v této cílové skupině nejúspěšnější, nejsilnější výsledky patří v této kategorii i Evropě 2 (363 / 177). Vedení má Rádio Impuls (439 / 215). Naopak menší zastoupení má už ČRo 1 – Radiožurnál (191 / 117).

Nejlepších výsledků v socioekonomické skupině D mají též další rádia, zmiňme mezi nimi například Radio Čas (125 / 69).

radioprojekt_skupiny_d

E – Nejnižší třída

Jedná se o domácnosti s nejnižším socioekonomickým statusem. Zpravidla do této skupiny můžeme zařadit také skupinu domácností s nejnižšími příjmy. Patří sem nekvalifikovaných manuálních pracovníků, pomocných dělníků a nekvalifikovaných pracovníků v zemědělství (rybářů, farmářů apod). Nejvyšší vzdělání hlavy domácnosti v této skupině je středoškolské s maturitou. Většinu domácností této skupiny však tvoří domácnosti, kde hlava domácnosti má základní vzdělání, nebo středoškolské bez maturity. Skupinu lze dále dělit na další stupně E1-E3, do E1 zařadíme například farmáře, zemědělce, do E3 naopak důchodce a nezaměstnané.

Ve skupině E1 i E2 je postavení Rádia Impuls (218 /105;  85 / 49) a rádia Frekvence 1 (211 / 114; 85 / 43) prakticky stejné. Výsledky rádií v této skupině se již realizují jen v méně relavantních hodnotách.

radioprojekt_skupiny_e

Autor článku:

Komentáře (1)

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .