Rada ČRo nového ředitele nezvolí, chybí jí jeden člen

cromaly2Český rozhlas bude nejméně půl roku bez řádně zvoleného ředitele. Kontrolnímu orgánu veřejnoprávního rádia totiž bude od konce února chybět jeden člen k volbě ředitele nového. Jediné řešení by mohla přinés poslanecká sněmovka, která je ale před volbami zablokovaná.

Na alespoň zdání stabilního vedení i na novou dlouhodobou programovou a finanční strategii si tak Český rozhlas ještě bude muset počkat.

Zablokovaná rada

Odstoupení generálního ředitele ČRo Richarda Medka (o odstoupení Richarda Medka více zde) přineslo krom škodolibého úsměvu na tvářích jeho odpůrců a nepochybné úlevy samotnému Richardu Medkovi, i jednu paradoxní situaci. Přestože Rada ČRo okamžitě po Medkově odstoupení vypsala výběrové řízení, nového ředitele zřejmě nebude mít kdo zvolit. Rada Českého rozhlasu, totiž přijde s koncem února o tři členy, kterým končí funkční období. Konkrétně jde o Marii Ptáčkovou a Jiřího Floriana, kteří byli zvoleni v 27 a 25. února 2004 a o Pavla Hazuku, který se sice členem rady stal až 26. února 2008, ale byl zvolen jako náhradník za Štěpána Kotrbu na zkrácené, dvouleté funkční období.

Radě ČRo tak zůstává pouhých pět členů, kteří sice mohou hlasovat o celé řadě věcí, ovšem podle zákona nového generálního ředitele zvolit nemohou. Právě volba generálního ředitele je totiž jedinou výjimkou kdy kontrolní orgán nerozhoduje na základě prosté většiny.
Zákon o Českém rozhlasu doslova říká: Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, s výjimkou rozhodnutí o jmenování a odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu (dále jen „generální ředitel“), k němuž je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady.
Radě ČRo tedy chybí jeden člen k tomu, aby se volba generálního ředitele mohla vůbec uskutečnit, a chybět, díky současné politické situaci, zřejmě bude ještě řadu měsíců.

Volba nových radních nejdřív v září

Zvolit alespoň jednoho člena rady téměř jakéhokoli veřejnoprávního média, nebo vysílací rady, by byl i za běžných politických podmínek pro poslaneckou sněmovnu úkol na několik měsíců. V situaci kdy jsou volby za dveřmi a jednání sněmovny je zablokované, se jedná o úkol prakticky nesplnitelný.
Důvodem není ani tak přeplnění sněmovny důležitými návrhy zákonů, nebo projednávání věcí zásadních pro budoucnost státu, ale nedostatek času a vratké pozice jednotlivých stran pro strategické vyjednávání. Radní totiž bývají voleni na základě křehkých politických dohod, pro které vytváří podmínky povolební rozložení sil, případně pouze na základě rozložení sil v poslanecké sněmovně. Jenže těsně před volbami je situace výrazně složitější. Strany, které by spolu jinak byly ochotny jednat, nyní vyčkávají, zdali jim parlamentní volby nepřisoudí silnější, vyjednávají pozici a do žádné volby se tak pravděpodobně pouštět nebudou. Nové radní by sice teoreticky mohla zvolit ČSSD společně s KSČM, případně ve spojení s malými stranami, jenže takový pokus by byl okamžitě zablokován ze strany ODS. Nakonec tedy pravděpodobně nezbude nic jiného než počkat až předvolební a volební zmatky přejdou. Čekání to ale rozhodně nebude krátké.

Těsně po sněmovních volbách totiž nebude na volbu členů rozhlasové rady také ani pomyšlení, protože to politiky čeká vyjednávání o příští vládě a krom toho, se začátkem léta přijdou parlamentní prázdniny, které veškerá hlasování odsunou na září. V září bude ovšem nejprve nutno dát, či nedat důvěru nové vládě a následně odhlasovat rozpočet na rok 2011.
Volby nových členů rady Českého rozhlasu se tak pravděpodobně dočkáme nejdřív ke konci tohoto roku a Český rozhlas tak bude mít ředitele zřejmě podle kozinovského „do roka a do dne“.

Veřejnoprávní rádio s podkopanou sebedůvěrou

Nejisté vedení Českému rozhlasu pravděpodobně na první pohled nijak výrazněji neublíží. Šéf programu Petr Duhan, který byl řízením rozhlasu pověřen, je zkušený manažer, který má s rozhlasem mnohaleté zkušenosti a udržet veřejnoprávní rozhlas v chodu tak pro něj nebude problém. Co ale může do budoucna způsobit nemalé problémy je dlouhodobá vnitřní nestabilita, kterou Český rozhlas už rok a půl prochází.

Právě před rokem totiž začaly sílit zvěsti o blížícím se odvolání tehdejšího ředitele Václava Kasíka a zvěsti o odvolání ředitele nepůsobí na žádný podnik nijak pozitivně. Následovala volba Richarda Medka, který se nechal už před volbou slyšet, že má v plánu provést personální zemětřesení, to byl druhý krok, který vnitřní stabilitu ČRo nijak nevylepšil a vše dovršila Medkova tříměsíční indispozice a následná rezignace.

Ředitel, který nakonec po všech těchto otřesech zdědí Český rozhlas, dostane instituci, která funguje pouze díky setrvačnosti a jen s velkými obtížemi z něj opět vybuduje sebevědomé veřejnoprávní médium, ve kterém se zaměstnanci nemusí bát, co dalšího přinese následující měsíc.

Autor článku:

Komentáře (2)

  1. Jose

    To je asi velmi správný odhad, to bylo první, co mne také ihned napadlo, že nyní se začne něco dít v ČRo až po volbách. Nic méně měl bych k tomu několik poznámek. Ať už volby dopadnou zcela jakoli nebylo by vůbec od věci, když by Rada ČRo byla zcela překopána, dle výsledku voleb. Třeba. To znamená, nejen aby byla doplněna, ale aby byla především odvolána a vytvořena zcela nová. Sice se zde šeptá nebo hovoří o jakési tajné dohodě mezi ODS a ČSSD, kdy údajně ČSSD má mít nadále hlavní vliv v ČT a ODS má mít nadále hlavní vliv v ČRo. Ale domnívám se, že je to kravina, tedy nezdá se mi to příliš důvěryhodné. Ale shrńme si situace kolem ,,krize“ v ČRo (protože jinak to nelze nazvat) z jiných pohledů.
    Za prvé znovu odcituji p.Topolánka, který se nechal, kdysi slyšet, že by radu ČRo zrušil nejraději zcela. To je velmi správný názor, který sice zůstal osamocen, ale který rozhodně podporuji.ČRo má přece svého zodpovědného ředitele. Rozhlasové vysílání pak má dozorčí orgán RRTV. A ještě je tu i ČTÚ. Takže Rada ČRo jako taková je nesmyslným orgánem zcela na víc. Je to jen politická komise na základě nějakých rudých milicí a podobných struktur, šedá eminence, které se každý bojí a která hází jen pracovníkům v rozhlase, klacky pod nohy. Zejména pak ředitelům. Zlikvidovali Kasíka. Snažili se o likvidaci wave. Snažili se o Likvidaci Leonarda a v podstatě odrovnali Medka, když nedokázal splnit jejich nesmyslné představy. Zrušení Wave, zrušení Leonarda atd. Dělají to jen pro své kšeftíčky a a je mezi nimi bývalý agent StB. Tato rada by si opravdu zasloužila zrušit bez náhrady. Aby mohl další ředitel ČRo volně dýchat a konečně z ČRo něco kloudného vyrobit. Na druhé straně je zde názor senátu, který také chce mít v ČRo svoji moc (jako by se snad pro důchodce nedělalo v ČRo už dost), ale senát chce naopak svoji moc v ČRo zvýšit a chce hlavně zvýšit počet lidí v Radě ČRo, změnit způsob volby, tedy tak aby do toho mohl kecat i on, tedy senát. Takže opět, tak či, onak. Ale prvotně by se měly vyřešit tyto věci, tedy rozhodnout zda radu ČRo zrušit nebo zda ji navýšít nebo, co s ní. Teprve po té je možné se zabývat volbou ředitele. A radou ČRo se lze zabývat až proběhnou parlamentní a senátní volby a bude jasnný stav sil. V každém případě by měla být současné rada ČRo, co nejrychleje kompletně odvolána. Jsou plně zodpovědni za chaos vytvořený v ČRo.Za odvolání funkčního ředitele Kasíka. Za dosazení nefunkčního ředitele Medka. Za znehodnověrnění ČRo atd. Normalizační, náckovské staré struktury (ač pod hlavičkou ODS, které tím prokazují medvědí služby, tedy dělají ostudu a poškozují ji v očích veřejnosti) typu pí.Jaklová, p,Jíša atd. tam opravdu nemají, co dělat. Vše.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .