Zlatá Pavučina: volte Cenu sympatie internet

radiotv225. ročník kreativní soutěže reklamních spotů „Zlatá Pavučina“ se uskuteční 28.6.2001 v Kongresovém sále Interhotelu Ambassador. Nově můžete spolurozhodnout o Ceně sympatie internet.

TISKOVÁ ZPRÁVA

u příležitosti 5. finále kreativní soutěže reklamních spotů „Zlatá Pavučina“, které se uskuteční 28.6.2001 v Kongresovém sále Interhotelu Ambassador. Odborná porota ve složení Jiří Mikeš, prezident AKA (Asociace Komunikačních Agentur) a předseda poroty, Michal Zelenka, prezident APSV
Daniel Váňa, RadioProduction, Leoš Kopecký, 1. MP reklama
Daniel Köppl, šéfredaktor týdeníku Marketing&Media bude hodnotit 30 nominovaných reklamních spotů.

Nominace ze zhruba 400 prací (každý reklamní rozhlasový spot odvysílaný v síti RadioNet za 1. pololetí 2001) proběhla v produkčním studiu RadioNetu dne 13.6.2001.
V samotném finále porota hodnotí u každého spotu kreativitu, technické zpracování a srozumitelnost. Hodnotí se bodovou stupnicí od 1 do 5 bodů za každé kriterium, vítězí spot s celkovým nejvyšším počtem bodů.
Odborná veřejnost přítomná v sále uděluje Cenu sympatie. Každý z účastníků svým hlasem uděluje jeden bod. Cenu sympatie pochopitelně obdrží spot s nejvyšším bodovým ohodnocením.

NOVINKA: Letos poprvé budou nominované spoty umístěny s předstihem na Internetu, kde bude anketa o Ceně sympatie internet. Každý kdo navštíví stránku www.zlatapavucina.cz od 18.6. 2001 do 27.6.2001 bude moci ovlivnit, který spot obdrží tuto cenu.

Ceny: Již tradičně dostává první umístěný spot cenu v podobě masivu z českého křišťálu. Nejinak tomu bude i tentokrát. Spoty na druhém a třetím místě obdrží též umělecký skleněný předmět, jejich podobu až do dne soutěže vždy tajíme. Prozradit můžeme, že letos i obě Ceny sympatie obdrží kromě ocenění v podobě certifikátu i malou pozornost opět z dílny českých uměleckých sklářů.

Petr Laštovka a Marcela Buchtová

RadioNet

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .