Připoj se a poznávej, aneb co nabízí Český rozhlas pro podcast

podcastmalovanyperexExistují různé cesty k poznání a je provázejícímu vzdělání. Kromě tradiční a zákonem dané základní školní docházky můžeme dosahovat nových vědomostí a poznatků i v čase mimoškolním. Zde se kromě osvědčené literatury (a nemyslíme jen tu odbornou) nabízí např. televize, internet či rádio. Právě o možnostech posledně jmenovaného média bude pojednávat tento článek. A to především s přihlédnutím k tzv. podcastu, tj. možnosti naprogramovat si svůj přenosný přehrávač či počítač k pravidelnému stahování zvoleného periodicky se opakujícího programu z internetu, jenž následně v námi zvolený okamžik vyslechneme.

Jak už naznačil rozhovor s Jiřím Malinou na serveru RadioTV, nabídka Českého rozhlasu v oblasti podcastu se stále rozšiřuje. A pokrývá i oblast vzdělávání, musíme dodat my. V případě zájmu nabízí se podcastovým posluchačům výběr z rozšiřujícího se spektra pořadů tematiky společenskovědné i přírodní, věnovat se mohou kultuře i tématům náboženským. Stačí jen zalistovat nabídkou kulturně-vzdělávacích pořadů (které se většinou nabízejí v podobě série) a posluchač si najde své oblíbené téma, svou oblíbenou problematiku.

Abychom nehovořili příliš abstraktně, uvedeme tedy několik příkladů rozhlasových pořadů, jejichž poslech může posluchače vést k rozšíření jejich vědomostí a poznatků. Po otevření tzv. digitálního archivu (na stránkách www.rozhlas.cz nazývaného Rádio na přání) se nám nabídne položka Podcast, po jejímž rozkliknutí se nám nahoře na stránce objeví nabídka rozřazující jednotlivé podcastové linky podle různých principů, mj. podle hlediska tematického, které je pro nás klíčové. Najdeme zde např. tyto tematické okruhy: Historie, Kultura, Náboženství, Příroda, Věda a technika atd. Na první pohled nás jistě potěší registrace tematického okruhu Školní portál. Bohužel po jeho zadání do podcastové čtečky zjistíme, že se jedná o již dlouho zastaralý odkaz, protože se nám v nabídce objeví tzv. Taháky do uší datované naposled červnem 2007. Navíc pokud si projdeme poslední záznamy zobrazené při otevření tohoto odkazu, zjistíme, že se jedná o dosti nekonzistentní směs výpovědí odborníků, či přímo pamětníků historických událostí vztahujících se převážně k dějinám Německa či východního bloku. Není proto ani těžké uhádnout, proč se tento tematický blok nerozvíjel dále.

podcastpocitacmalovany

Bohatství historie

Naopak již tradičně je výrazně zastoupena sekce Historie. Vedle evergreenu (a již dnes nehynoucí klasiky) Toulky českou minulostí (jež si zasluhují samostatný článek) najdeme v tomto ranku několik dalších kvalitně zpracovaných rozhlasových formátů. Tematickému vymezení oblastí historie, tj. odborným zpracováním událostí z dějin, jsou udělovány různé žánrové podoby. Najdeme zde esej, rozhovor, reportáž atd.

Např. v pořadu nazvaném Myšlenkování se Vladislav Dudák v takřka pravidelných cyklech zamýšlí nad různými fenomény vycházejícími z minulosti a směřujícími svým významem do současných dnů. Mezi jiným jsem se při poslechu jeho rozhlasových esejů dozvěděl, jak vzniklo slovo lobista. Dáte-li si tu práci a zaposloucháte se do jeho myšlenek, dozvíte se, co spojuje současné dravce politických vod s hotelovou halou.

Jako vysoce aktuální ve vztahu ke kalendáři můžeme vnímat pořad Dnešní výročí, jakousi intenzivnější formu Kalendária (např. momentálně poslední díl je věnován výročí vzniku dánské vlajky, údajně nejstarší vlajky na světě).

Reportážní formát zastupují ve spektru historických pořadů Toulky Moravou, přibližující různé historicky významné památky na Moravě a na ně vázané dějinné události. Jelikož se jedná o formát z provenience Českého rozhlasu Brno, je zaručen přímý kontakt s historickou realitou.

Přímý průnik historie se současností má vložen do názvu pořad Historie věčně živá. Poslední díl tohoto cyklu je např. věnován současnému slovenskému dokumentárnímu filmu Petera Kerekese Jak se vaří dějiny. Rozhovor s režisérem se nejen zaměřuje na velmi zajímavou tematiku samotného filmu, tj. jak se propojuje umění kulinářské a gastronomické s tím politickým, ale i na tvůrčí přístup a metodu režiséra, který do svého filmu projektuje vlastní vidění dějin a jejich prostupování se sférou individuální.

podcasttypekmalovany

A taky Evropská unie…

Pořady nabízené podcastem v ranku kultury mají převážně informativní ráz. Najdeme zde především formáty typu týdeníku či občasníku, které přinášejí informace z různých oblastí kultury – kromě lapidárně nazvaných pořadů Kultura, Týden v kultuře, Kulturní revue či Letem kulturním světem nalezneme zde i více profilované pořady jako např. Filmový zápisník, Filmový magazín či Divadelní zápisník. Navzdory tomu, že charakter těchto pořadů je většinou současný, některá s témat úžeji souvisí s perspektivou historickou, kdy jsou představovány kulturní fenomény a artefakty z předešlých let. Vzdělávací faktor především souvisí s možností získat a udržovat si poměrně obsáhlý přehled po kulturních událostech současnosti.

Poněkud chudší je nabídka v oblasti přírodovědné. Najdeme zde jen asi tři nebo čtyři pravidelně se vracející druhy pořadů, které jen částečně přesahují rozměr informativní. Určitě je ale třeba zmínit formát nazvaný Periskop, s podtitulem „týdeník o dobrodružstvích poznávání pro malé i velké.“ Jedná se o mírně encyklopedicky pojímaný druh pořadu, kdy jsou ploše necelých 40ti minut odhalovány různé přírodní úkazy a rozliční reprezentanti z rostlinné i živočišné říše.

Ačkoli se jedná o tematiku velmi úzce profilovanou, je třeba zmínit že jeden z tematických RSS kanálů je přímo vyhrazen Evropské unii. Popravdě se jedná především o publicistiku (jíž je jinak vymezeno samostatné téma), ale s ohledem na rostoucí aktuálnost působení této instituce na náš život, je zřejmé, že toto vyčlenění je nanejvýš adekvátní.

Pochybný charakter dělení do různých tematických oblastí nejzřetelněji ukazuje sekce věnované vědě a technice. Hned v několika pořadech zařazených mezi vědu a techniku se buď v názvu, nebo v obsahové intenci objevuje slovo umění, kultura. Nemluvě o tom, že jeden z pořadů se jmenuje přímo Zajímavosti z kultury, vědy a techniky. Na druhou stranu zde narazíme na pořady vyloženě technicistní, ať už se jedna o tradiční Motožurnál či na Českém rozhlasu Leonardo uváděná Nula-jednička.

Jak je zřetelné z dosud napsaného, obsáhnout celou produkci Českého rozhlasu zprostředkovávanou podcastem v profilovém článku nejde. Záleží jen na vás, zda-li na svém počítači zabrouzdáte ve vodách internetu na stránky Českého rozhlasu a proklikáte se k sekci podcast či jestli svou podcastovou čtečku nastavíte na kanály Českého rozhlasu. A ve vztahu k českým učitelům představuje pro ně jisté minimální námahu seznámit (pokud už sami neznají) žáky s principy fungování podcastu a upozornit je na nabídku Českého rozhlasu.

Ilustrace: RadioTV, Petr Novák

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .