Změny v éteru II: Karyon -> Vranov

radiotv22Ve druhé části našeho miniseriálku o změnách v rozhlasovém éteru se zaměříme na případ znojemského Radia Karyon, jež by mělo v červnu příštího roku nahradit Radio Vranov. Toto rozhodnutí bylo největším překvapením licenčního řízení a pro řadu lidí bylo doslova šokující, kandidáti na neudělení licence se totiž původně očekávali úplně jinde.

Radio Karyon

Radio Karyon svým signálem ze dvou vysílačů pokrývá kvalitně okresy Znojmo a Třebíč a částečně okresy Brno – Venkov a Jihlava. V této oblasti dosahuje slouhodobě stabilní poslechovosti mezi 40 a 50 tisíc posluchačů včera, velmi vysoký podíl má obzvláště na znojemském trhu, kde je ovšem jedinou lokální rozhlasovou stanicí. Formátově jej lze označit za u nás tradiční hudebně-zpravodajskou stanici, tedy největší hudební hity s několika moderátorskými vstupy v hodině a stručným zpravodajstvím. Kvalitu vysílání nehodnotím, protože se nenacházím v dosahu jeho signálu, ale podle zpráv signálem zasažených patřilo rádio k mírně podprůměrným. Podle dostupných informací neměl Karyon problémy s dodržováním licenčních podmínek.

Licenční řízení

Podtrženo a sečteno, Karyon podle předpokladů neměl mít s
obhájením licence velké problémy. Předpoklady jsou ovšem jen předpoklady a realita občas vypadá odlišně. Základním faktem zůstává, že na znovuudělení licence nemá žádné rádio právní nárok a ani šest let úspěšného vysílání mu nedává žádnou oficiální výhodu. Na druhou stranu Rada přece jen na tyto skutečnosti bere ohled a neudělení licence bezproblémovému rádiu se stává opravdu vyjímečně.

Podle čeho Rada pro RTV v licenčních řízení rozhoduje, nám přiblížila její mluvčí Helena Havlíková: „Rada při posuzování žádostí ve Vámi uváděných licenčních řízeních vyhodnocovala především zákonem stanovená kritéria při posuzování žádostí, tj. zejména zajištění podmínek pro pluralitu a vyváženost nabídky programů, rovnoměrnou dostupnost kulturních hodnot, informací a názorů. Rada dále sledovala vyhodnocení dosavadní praxi vysílání žadatelů, kvalitu předložených projektů, kultivaci konkurenčního prostředí a posilování „silných“ a osvědčených provozovatelů vysílání.“

Z tohoto vyjádření vyčnívá poslední fakt, který má na rozhodování Rady opravdu velký vliv. Pravidlo posilování silných se prosazuje už delší dobu a jeho důsledkem jsou všechna tři letošní neobhájení licence. Osobně proti tomuto pravidlu nic nemám, protože více než osmdesát rádií je na tak malou republiku příliš mnoho, což způsobuje, že většina balancuje na hranici přežití a nikdo si nedovolí nasadit aspoň trochu odlišný formát z důvodu, že by přes onu hranici přepadl. Jedině silné společnosti si budou moci dovolit udělat vedle tradičních fomátů například jedno rockové rádio.

Helena Havlíková zdůvodňuje udělení licence Radiu Vranov takto: „Českomoravské rádio, s.r.o. s projektem rozhlasové stanice Vranov Rada v příslušném licenčním řízení vyhodnotila jako nejlepší. Z projektu je možné uvést, že programová skladba je v oblasti zpravodajství a publicistiky orientována na informace o dění v regionu, soustřeďuje se ne informace lokálního a regionálního charakteru, aby konkurovala v regionu velmi úspěšným celoplošným „pragocentrickým“ stanicím. Rozhlasová stanice Vranov se chce zaměřit na podávání aktuálních informací o životě v regionu, a to od otázek koncepčního charakteru rozvoje regionu až po otázky, zajímající místní obyvatelstvo. Každodenním mapováním života regionu se rozhlasová stanice Vranov hodlá aktivně spolupodílet na utváření životního stylu obyvatel regionu včetně způsobů, kterými tráví svůj volný čas. V hudební oblasti chce rádio Vranov kombinovat pop, folk a country přesně podle odpovídajících požadavků posluchačů s důrazem na specifiku moravské populární hudby 60. až 90. let; společníky provozovatele jsou dlouhodobě zkušení a úspěšní provozovatelé vysílání – společnost City Multimédia, s.r.o. a Ing. František Vostál.“

Na tento názor má Rada samozřejmě právo, ale já v tomto případě vidím problém ve dvou bodech:

  • Proč licenci nedostal zrovna Karyon, který slušně prosperoval a neměl žádné vážnější problémy? Dostalo se k nám neoficiální zdůvodnění, že tak slabý region jako je Znojemsko/Třebíčsko potřebuje silného provozovatele. Ale proč potom získaly licence třeba Radio Krumlov, Radio Tep nebo Radio Metuje. Copak jejich regiony jsou silnější? Všechna tato rádia mají navíc nižší poslechovost než Karyon.
  • A proč zrovna Vranov? Když už posilovat silné, tak rovnoměrně. Polovičním vlastníkem společnosti Radio Vranov, s.r.o. je majitel sousedního Radia Vysočina František Vostál a pokud vezmeme jeko jeden z hnacích motorů zvyšování kvality rádií regulérní konkurenční boj, tak si troufám označit toto rozhodnutí jako jedno z nejhorších možných.

Jak na tento problém pohlíží, jsme se zeptali jednatele Radia Vranov Petra Dvořáka: „Co se „konfliktu zájmu“ týče, z produktového i obchodního hlediska je zřejmé, že se Vysočina a Vranov musí respektovat v rámci fair play, ale
zároveň si musí i přirozeně konkurovat. Proto si myslím, že programové uvažování i obchodní politiku by měla mít na starost naše společnost City Multimedia, s.r.o.“

Bylo by jistě správné zveřejnit na tomto místě i názor druhé strany, ale zástupci Radia Karyon nám i přes svůj slib a po třech urgencích z naší strany své vyjádření k licenčnímu řízení nesdělili.

Radio Vranov

Jak by tedy mělo vypadat Radio Vranov? Nejvíce informací bychom se dozvěděli z předkládaného projektu, ten ovšem podle heleny Havlíkové není věcí veřejnou: „S Vaším názorem na veřejnou přístupnost projektů se Rada neztotožňuje. Jedná se zřejmě o záměnu vyvolanou nedávnou diskusí o zveřejnění „projektů“ účastníků výběrových řízení na místo GŘ ČT. Projekty předkládané k žádostem o udělení licence jsou duševním vlastnictvím předkladatelů nebo zpracovatelů, obsahují i důvěrné údaje obchodního charakteru a podle zákona o svobodném přístupu k informacím je bez souhlasu jejich vlastníků nelze zveřejnit. Proto Vám v této věci doporučuji obrátit se přímo na ně.“

Obrátili jsme se proto na jednatele Radia Vranov Petra Dvořáka: „Vranov oproti Karyonu nabídne posluchačům mnohem volnější, anebo chcete-li širší formát. Narozdíl od – zhruba vystiženo – CHR/dance, který hraje stávající
Karyon, bude hrát Vranov soft AC formát pro cílovou skupinu 25 až 50 let a bude mít „superoblastní“ zpravodajské zaměření.“
Dá se tedy předpokládat v současné době formát, který „objevil“ právě Dvořákův Blaník a následně také ostravské Radio Čas. V rámci plurality je to krok vpřed, Vysočina, Evropa 2, ani další celoplošky nic takového na Znojemsku nedělají.

Z veřejných slyšení, jejichž záznam najdete na stránkách Rady pro RTV, zjistíme pár dalších konkrétních fakt. Rádio by mělo mít nadžánrový formát, hrát by se měl pop – rock – country – folk pomalého až středního tempa s důrazem na melodičnost, pocitově vyjádřeno slovy klid a pohoda. Vranov dále slibuje minimálně 15% české tvorby a jména jako Tučný, Spálený, Kubišová, Redl nebo Křesťan, která na českých rádiích příliš často nezní. Podíl mluveného slova má být 10% v čase 6-19 a 5% v čase 19-6, zprávy 2-3 minuty od 6-9 přes týden, 7-10 v sobotu a 14-18 v neděli.

V případech neobhájení licence je vždy zajímavá otázka času, kdy rádio zanikne. Některá rádia vysílají až do posledního dne platnosti licence, ačkoliv to pro ně musí přinést finanční ztráty, některá se zase pragmaticky domluví s dalším provozovatelem na dřívější datum „předání“ vysílačů.
Právě Radio Blaník se loni domluvilo s Radiem Vox na několikaměsíčním uspíšení onoho „odumíracího“ procesu a nás zajímalo, zda se Petr Dvořák bude snažit o něco podobného i tentokrát. „O zájmu domluvit se na dřívějším začátku vysílání jsme zatím neuvažovali s uvedením té výhrady, kterou jsem uvedl v minulém mailu. Vše záleží na Karyonu, tzn. na jejich rozhodnutí, do kdy budou vysílat.
V případě, že by zamýšleli ukončit své vysílání před 7.6. 2001, bychom s nimi rádi jednali. Výsledek jednání není možné ani naznačit – nejen že se k němu zatím ani neschyluje, ale vše samozřejmě záleží na případných konkrétních podmínkách Karyonu,“
říká k tomu Dvořák.

Poslední otázka se týklala poslechovosti, kterou si Dvořák od Radia Vranov slibuje: „Domnívám se, že by Vranov měl mít cca o 50% posluchačů více než stávající Karyon.“

Závěr

Je otázkou, zda je správné, že Rada pro RTV rozhodovala o tak závažných věcech jako jsou licence v pohých devíti místo standardních třinácti členů. V tomto silně redukovaném složení učinila zase jednou velmi podivné rozhodnutí, které dosud uspokojivě nevysvětlila. Spousta lidí ji proto jako obvykle určitě nařkne ze zkorumpovanosti, ale takové obvinění by se muselo nejdříve prokázat. Tím pádem nezbývá než doufat, že Vranov opravdu přispěje k větší pluralitě místního rozhlasového trhu.

Na druhou stranu, svět nekončí s Karyonem… Posluchači změnu buď ocení nebo přeladí jinam, moderátoři buď zůstanou nebo se upíchnou u konkurence a vedení rádia asi taky hladem nezůstane.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .