Z kopce na kopec, aneb AZ rádio se stěhovalo

radiotv22Po sedmi letech a osmi měsících osiřela vysílací studia AZ rádia ve zlínských filmových atelierech a završila se tak další etapa vývoje tohoto rádia v éteru jihovýchodní Moravy. AZko nepatřilo již od svého vzniku v roce 1994 k šedé řadě „klasických“ komerčních rádií, ale vždy se snažilo najít trochu odlišnou tvář. Tím se stala sice pro mnohé posluchače do jisté míry kultovní stanicí, v celostátním, ale přiznejme si to, že ani v regionálním žebříčku poslouchanosti však nikdy neměla šanci dosáhnout na přední místa.

Projekt AZ (Ateliéry Zlín) rádia se datuje již do let 1991-2, vlekoucí se privatizace zlínské továrny na sny se však protáhla a tak se studia i stožár na Kudlovském kopci nad Zlínem začali stavět až v roce 1994. Signál rádia se objevil v éteru poprvé na deštivý prvomájový den roku 1994. Rádio dostalo od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání přidělenou regionální frekvenci 89,6 MHz s horizontální polarizací a maximálním výkonem 10 kW, nutno však říci, že se jedná o ne zrovna vhodný kmitočet, který rádiu od počátku bránil v lepším pokrytí, které nedosahuje teoretických výpočtů.

Již v blízkém okolí v okruhu 20 až 30 km dochází k rušení od silnějších či lépe umístěných vysílačů s podobnou frekvencí – AZ rádio tak přichází o posluchače na Přerovsku a Kroměřížsku díky „bouráku“ veřejnoprávního rozhlasu z vysílače Krásné (Čro1 na 89,7), na Vsetínsku a Bystřicku díky rušení Radiohradu (89,5), Apolla (89,3) a Českého rozhlasu 2 (89,5) a na Hradištsku a Hodonínsku od maďarských a rakouských stanic (Juventus 89,5 a OE3 89,4). Proto se od počátku AZ rádio snažilo zkoordinovat další pomocné vykrývací frekvence, zájem mělo zejména o pokrytí jihovýchodní a jižní Moravy včetně brněnské metropole. Přestože za dobu své existence již našlo a zkoordinovalo několik frekvencí, včetně těch atraktivních brněnských, až na vsetínský vysílač na Škývarce na 95,6 MHz zatím u Rady nikdy nepochodilo a uvidíme, zda uspěje v budoucím slyšení, kdy na její dva zkoordinované kmitočty (Brno – Medlánky 96.8 a 99.0 MHz) má zálusk celkem 29 subjektů!

Při svém startu se AZ rádio profilovalo jako regionální, kulturní publicisticko-zpravodajské rádio s mnoha dramatickými bloky, včetně mládežnického vysílání. Lidský potenciál na to mělo, dokonce i se slovenskými redaktory, přiznejme si však, že naše doba takovéto veřejnoprávnosti u menší komerční stanice příliš nepřeje a tak se postupně musely slovesné útvary redukovat a nahrazovat aktuálními zpravodajskými bloky, podobnými jako u ostatních soukromých stanic.

AZ rádio pak postupně začalo měnit svou tvář a stalo se pod sloganem „Zlato, které naladíš“ průkopníkem v oldies formátu v regionu. První ředitel rádia Pavel Miča z rádia odchází a ve funkci jej střídá Jaroslava Záhorová, která prochází s toto stanicí všemi dobrými i méně šťastnými obdobími a nyní rádio řídí i v nových prostorech. V té době také AZ rádio opouští svůj vlastní, 32 metrů vysoký stožár ve Zlínských ateliérech, ze kterého signál špatně putoval do protáhlého úzkého údolí baťovské aglomerace a definitivně se dostává na hlavní anténní pole vysílače Českých radiokomunikací na Tlusté hoře. Tím dobře pokrývá Zlín, ale díky konstrukci sdružovače a antén však nemůže vysílat s povoleným maximálním výkonem 10 kW, ale jen se zhruba 7 kW vyzářeného výkonu.

Po okopírování úspěšného modelu formátu rádia s návratem do zlaté éry písniček našeho mládí dalšími místními stanicemi v regionu hledá dále AZko svoji parketu a nachází ji, doufejme, že již natrvalo, v rockovém formátu. K němu mělo blízko i na počátku, kdy se hrály v komponovaných pořadech věci z indies či neoficiální scény a folk rock i country rock. Dnes je tedy AZ rádio jediným „rockovým rádiem široko daleko“ (jak hlásí její jingle) a po skončení podobně profilovaných brněnských „Hádů“ má své věrné posluchače na velkém teritoriu Moravy, a díky internetovému 24 hodinovému vysílání i za hranicemi regionu, státu a kontinentu.

AZ rádio se ve velké míře věnuje technickým novinkám, které jej činí multimediálním – bylo druhým rádiem, které začalo u nás vysílat ve formátu real audio, má již roky své kvalitní webové stránky, v rámci radiotextu v doplňkových informacích na RDS vysílá u každé skladby název interpreta a jméno písně a jakým způsobem bude ukončena (ztišení do ztracena – fader či tvrdý „useknutý“ konec). Již dlouhou dobu rádio hraje všechny skladby z počítačového serveru s odbavovacím softwarem RadioSpirit, velký úspěch má i SMS brána se zasíláním přání, vzkazů, soutěžení a tipování posluchačů přímo do vysílání. Ve vysílání Radio Data Systému se vysílá PS „AZ_RADIO“, TP, PTY „ROCK M“, RP, RT, CT, AF 89,6 a 95,6, PI je 20C3.

Zatím poslední etapou bylo stěhování do nových prostor vysílacího střediska na Mladcové – protějším kopci nad krajským městem. V moderní budově má své vlastní studio ve stejném poschodí, jako Rádio Zlín, o další dvě studia – produkční a komerční se bude se svým novým hostitelem dělit. AZ rádio nadále vysílá ze stožáru na Tlusté hoře, releová trasa byla zprovozněna v odpoledních hodinách 19.12. a od čtvrtka 20.12. se již od rána vysílá ze studia na Mladcové. Díky počítačovému odbavení se připravily dopředu k vysílání dva tříhodinové bloky, během nichž se rádio přestěhovalo bez přerušení vysílání, takže posluchači nic nezpozorovali.

Kolem AZ rádia byla vždy dobrá parta lidí, kteří práci v něm odváděli s nadšením, ne jako zaměstnání, a doufám, že je toto fandovství neopustí ani v nových vysílacích prostorách.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .