Radio Jihlava – projekt který se nakonec uskutečnil!

POHLED ZEVNITŘ – Článek prosím chápejte jako výpověď jednoho z vás, obyčejných radionadšenců, jako povzbuzení do jakékoliv vaší další činnosti. Historie úvah o druhém regionálním rádiu v Jihlavě se dá datovat někam do roku 2001. Parta kdysi velmi mladých nadšenců z Jihlavského DX & HiFi Clubu, sestávající se z DX-erů (lovců vln) a hifistů (milovníků kvalitně reprodukované hudby), si na jednom ze sletů řekla, že tak jako místní Radio Vysočina by snad dokázali provozovat radio také. Poslechovost Vysočiny trhala rekordy, ale v podstatě se v našem okolí nenašel vůbec nikdo, kdo by ji poslouchal!

Historie úvah o druhém regionálním rádiu v Jihlavě se dá datovat někam do roku 2001. Parta kdysi velmi mladých nadšenců z Jihlavského DX & HiFi Clubu, sestávající se z DX-erů (lovců vln) a hifistů (milovníků kvalitně reprodukované hudby), si na jednom ze sletů řekla, že tak jako místní Radio Vysočina by snad dokázali provozovat radio také. Poslechovost Vysočiny trhala rekordy, ale v podstatě se v našem okolí nenašel vůbec nikdo, kdo by ji poslouchal! Vesměs nás totiž oslovovaly výtečně dělané rakouské programy a z českých dostupných stanic brněnské Krokodýl či KissHády. Samozřejmostí na sídlišti Březinky byly vertikální antény na Triangl a občas k nám zavítal i sveřepý signál Zlaté Prahy či tehdy ještě tanečního Radia Bonton.

Pánové! Proč vlastně nezkusit postavit radio vlastní, fungl-nové?! Vždyť i současní provozovatelé (Faktor, Vostál, Plachý, Foretník…) museli notně začít od píky. Zkušenosti jsme i nějaké semtam měli. Tu technik rádia, deejay, elektrokonstruktér či radioamatér. Někteří, jejichž jména tu logicky nezazní i pirátsky vysílali. Svého času tu běžely i 4 programy.

Tohle se ale, uznejte, nedá dělat do nekonečna, chtělo to nějak zoficiálnit. „Hříšníkům“ hrozil střet s „oficiálními“ broadcastery, a ještě oficiálnějším ČTÚ (Český Telekomunikační Úřad). Samozřejmě by pak nikoho nezajímalo, že fakticky pluralitně obohacujeme éter o nezúčastněný formát, že máme jako první proměnné RDS-ko, a zvuk který by nám mohla většina vysílatelů jen tiše závidět!

Myšlenka nového radia byla krásná. Až moc krásná! Byly jsme ale pouhými nadšenci a museli jsme absolutně dojet na ekonomickou stránku věci. Vše zůstalo jen v našich hlavách a našich snech. Některé naše úvahy pak na popsaných papírech. Ale něco nám to, věřte, dalo! Každý nabyv dalších poznatků a zkušeností, pak tyto dále uplatnil ve své pouti životem. Někteří z nás totiž nyní úspěšně působí v médiích.

Ale pokračujme v rozpravě dále. Na sklonku roku 2003 jsem se pokusil myšlenku našeho radia oživit. Díky absolutnímu přehledu JIDXC o FM spektru, laditelných a rušících stanicích na Vysočině, díky častým konzultacím s RRTV (Radou pro Rozhlasové a Televizní Vysílání) pro nás pak nebyl problém najít si tu nejlepší frekvenci na vysílání. Tehdy v roce 2001 (3) šlo o komfortní koordinovatelnou 101.6 MHz/5kW z vrchu Rudný 613m.
Jen blbec se spálí podvakráte! Bylo mi absolutně jasné, že musím sebrat veškeré, mi dostupné, podklady a oslovit nějakého stávajícího broadcastera. Volba padla na Brno a Radio Krokodýl, kde mistrně vládl programu a muzice Marek Berger, můj pozdější kolega a velký kamarád.

Na první jednání jsem jel do RK s klubovým kolegou Lubomírem Čumplem, byl jsem absolutně vyklepaný. Žel, asi to tak osud chtěl, v té době se dalo s Michalem Plachým, majitelem rádia, uvažovat pouze o rozšíření pokrytí Radia Krokodýl. Nové rádio pro Jihlavu bylo jaksi až v druhém plánu. Spolu s Markem Bergerem jsme tedy postupně doplnili pokrytí Krokodýla o 96.2 MHz/Znojmo, 89.1 MHz/Velké Meziříčí, 91.9 MHz/Boskovice. V dalších letech byly pak pro Rádio Krokodýl na technickém úřadě RRTV podány i 101.7/102.3 MHz pro Třebíč, 95.4/98.1 MHz pro Hodonín a 90.2/92.8 pro Břeclav a okolí.

Psal se rok 2006, byl nebývale horký květen. Na řadu konečně přišla frekvence 101.1 MHz , čas Jihlavy fakticky nadešel!  Vlastně tuhle převratnou změnu v uvažování Krokodýla vyprovokovala akce Kiss Hády s novými koordinacemi v Jihlavě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Po žďárském objevu Evropy 2 – 101.5 MHz  jsme museli dát původní frekvenci Jihlavy vale a spokojit se s parametrově nižší stojednajedničkou z Hosova 590m.
Nevím, jestli si dovedete dost dobře představit moratorium koordinací, ale pokud si nakrásně seženete veškeré technické informace a pak je podáte na RRTV, můžete se připravit na minimálně rok čekání na svou hotovou frekvenci. Pokud vezmu putování našeho technického „bábetka“ postupně, tak vězte – technický odbor úřadu RRTV urobil hrubé síto, posléze data zaslal na ČTÚ, který vhodně upravil navržené parametry a stvořil tak českou koordinaci, kterou dále odeslal na ITU – tzn. koordinaci mezinárodní. ITU souhlasilo, tudíž se udělala „letecká“ (konfrontace s výpočetními modely LTU) a kmitočet byl fakticky hotov! Trvalo to „bratru“ rok a půl. Štrapácím ovšem neměl být ještě zdaleka konec! To když pánové radní z RRTV naznali, že zásah, vypočtený RadioLabem: „56 tisíc obyvatel a pozice krajského města“, dává možnost vytasit další brzdu procesu. A to velmi oblíbené licenční řízení. Nu což, pracovníci v Krokodýlu připravili další stohy papírů, sebrali pádné podpůrné argumenty a jednoho květnového dne jsme v sestavě Michal Plachý a Petr Kružík odcestovali do Prahy, na půdu rady RRTV, bojovat za svůj projekt.

Účastnit se a sledovat běh licenčního řízení bylo pro mne hodně zajímavé. Třináct projektů, celkem desíti broadcasterů. Hned na začátku bylo osvětleno, že přímo z boje odstoupily dva „mladé formáty“ – Fajn radio a rádio Jihlava II.
Další vysílatelé pak na veřejném slyšení vesměs nabízeli „pouze“ dokrytí stávajícího radia, odpojení reklam či částečné odpojení programu. Zcela samostatné radio si troufl nabídnout pouze Krokodýl a dokonce 3x někdo ze sítě Hey radií. Z některých slyšení bylo hned patrno, že nabízený projekt RRTV vůbec nezaujal, jiný byl až moc pln otazníků, další v intencích normálu či dokonce kladů. Dle mého soudu měly velkou šanci zhruba 4 projekty. Sice: 2x Nonstop s.r.o. s Radiem Jihlava a Krokodýl, Radio Proglas a konečně rovněž samostatné Hey Vysočina.

Snad jsme pány radní přec jen oslovili, nabídli pluralitně nejlepší projekt – 3. června 2008 bylo prostě jasno, vyhráli jsme!
A kruciš, další průtah na světě! Mediaparty s.r.o. / Radio OK podalo okamžitě po přidělení licence žalobu na Nonstop s.r.o. / Radio Jihlava a rovněž tuto směřovalo proti radě RRTV, která licenci přidělila. S účelem jediným, zastavit či alespoň značně přibrzdit nově vznikající projekt. Slovy Járy Cimrmana: „obyčejný špinavý konkurenční boj!“ Potažmo od subjektu, který se na koordinaci kmitočtu nijak nepodílel a který má v městě nad řekou Jihlavou přímo královský signál (>60dB), z místně nejsilnějšího ženevského vysílače Krásné (Radio OK – 93.9 MHz – 100 kW horizontal).
Nicméně Nonstop s.r.o. soud v první instanci vyhrálo, Michal Plachý mohl směle pokračovat v započatých plánech.
Nastala doba nejkrásnější na celém projektu – budování. Nové radio se staví od píky, v jihlavském City parku se buduje studio, nastavuje datová trasa, na hosovské vodárně se montuje vysílací systém. Do teamu byl přizván člověk zkušenostmi nejpovolanější, z Českého Rozhlasu Region přišel rozhlasák a žurnalista Petr Zettner, jenž bude mladé rádio řídit. Pod jeho taktovkou jsou nyní vybíráni moderátoři, zprávaři, promo, technik. V březnu se má spustit  testovací vysílání, které samozřejmě nějaký čas poběží tzv. „do zdi“. Nu bude to ještě věru zajímavé…

„Příznivci i odpůrci tohoto projektu“, budete muset ve své mysli pochopit, že mladé radio bude diametrálně odlišné od Radia Vysočina. Svým pojetím bude především lokálního rázu. Jeho možnosti jsou omezené. S desetinovým zásahem oproti Vysočině logicky nelze čekat stejně sveřepý signál (jeho dosah je dobře patrný z mapky), nečekejte ani obdobná čísla poslechovosti! Jeho šance na jihlavském trhu jsou ale zjevné, rozpoložení ve formátovém spektru jasné, a v očích buducích inzerentů výhodami čitelné.
Hitradio Vysočina svou centralizací nezvládá ukojit hlad po lokálním dění, posluchače programem cíleně nebaví, a svými velkými rotacemi několika písní dokonale odrazuje od dlouhodobějšího poslechu. Jsou tu prostě na trhu zjevé šance diametrializovat se od Hitradia a většinového AC posluchače kladně zaujmout.

Apropos, vidíte-li mapku, měl bych vám říci další postřehy ke koordinacím. Své by o tom mohl říci asi každý z broadcasterů. V Jihlavě si své kapky hořkosti vybírá až do dna brněnské Kiss Hády. To se tak někdy stane. Jeho selektovaná frekvence 107.7 MHz/251W na jihlavském příměstském vrchu Rudný, podaná na RRTV v prosinci 2005 stále visí na LTO (letecké koordinaci), a je přímo svázána se spuštěním 101.1 MHz z Hosova. Kombinatorika kmitočtů a jejich harmonické dávají dle výpočetních modelů „teoretickou šanci“ na rušení leteckého provozu. Tudíž, tytéž štrapáce a průtahy se spuštěním Radia Jihlava musely notně psychicky poznamenávat i kolegy z Kiss Radia. Sluší se ještě říci, že v současné době již nelze beztrestně zkoordinovat nový fm kmitočet, radiím tuto medvědí službu vesměs dělají specializované firmy. Rovněž je znám fakt, že Radio Jihlava nebude cíleně usilovat o dokrývací kmitočty v okolních městech. Není to vlastně již ani možné. Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou jsou prosty šancí nových koordinací a v Jihlavě samé je pouze jeden teoreticky realizovatelný kmitočet – sice záložní Kiss Hády, pro případ zamítnutí 107.7 MHz ze strany LTO/ČTÚ. Jsem si absolutně jist, že situace ve vaší domovině bude obdobná, frekvenční spektrum je již beznadějně vyčerpáno.

V Praze, Liberci, Mostě a Mladé Boleslavi nyní taktéž vznikají mladá lokální radia. Radia, která budou bojovat o své místo na slunci. Dopřejte jim pověstných „100 dní hájení“, než se časem vykrystalizují z prvotních chyb a začátečnických přehmatů. Chtějí žít kontaktně s vámi, přinést vám nejbližší lokální dění, přidanou to hodnotu, kterou celoplošná či centralizovaná radia přinésti už z principu nemohou.

Článek pak prosím chápejte jako výpověď jednoho z vás, obyčejných radionadšenců, jako povzbuzení do jakékoliv vaší další činnosti. Neb jen usilovnou prací a bojem můžete něco hmatatelného získat. Jsem velice rád, že jsem mohl být maximálně nápomocen vzniku nového radia v Jihlavě, pracovat na projektu přátelské spolupráce Nonstop s.r.o a JIDXC…

Na příští týden pro vás připravujeme obsáhlejší rozhovor s programovým ředitelem nově vznikajícího Radia Jihlava Petrem Zettnerem.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: