MMS považuje podmínky veřejné zakázky Prodej reklamního prostoru ČRo za diskriminační

PRAHA, 15.4.2005 – Český rozhlas se chystá uzavřít dlouhodobou smlouvu o exkluzivním prodeji reklamního času na svých celoplošných stanicích. Smlouva se uzavírá na období od 1.1.2006 do 31.12.2009. Jde tedy o velmi výhodnou smlouvu, zajišťující vybranému vítězi otevřeného řízení dlouhodobý stabilní příjem. Pro minulá období byla smlouva uzavírána se společností ARBOmedia s.r.o. Oznámením zadávacího řízení a distribucí zadávací dokumentace zájemcům zveřejnil Český rozhlas kritéria a podmínky, za kterých bude vybírat nové mediazastupitelství.

Společnost Media Marketing Services s.r.o. považuje kritéria a podmínky tohoto otevřeného řízení za diskriminační a pro Český rozhlas ekonomicky nevýhodné.

Podmínky otevřeného zadávacího řízení jsou nastaveny tak, že jeho výsledkem nemůže být pro ČRo ekonomicky výhodné řešení. Vedení ČRo se těsně před vypršením funkčního období současného generálního ředitele ČRo ing. Václava Kasíka snaží ČRo vehnat do kontraktu, který vzejde z otevřeného řízení s pochybnými kritérii a podmínkami. Toto otevřené řízení je vyhlášeno v rozporu se smyslem a principy otevřených řízení a jeho výsledek je tak vystaven riziku zpochybnění.

K výše uvedeným tvrzením nás vedou především tato kritéria a obchodní podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci:

Hodnotící kritérium – bod 17 odst. 3 Zadávací dokumentace – z pohledu ČRo naprosto nelogicky zvýhodňuje uchazeče s největším obratem, tj. uchazeče prodávajícího rovněž reklamní prostor v TV.

Obraty dosahované na trhu s televizní reklamou jsou několikanásobně vyšší než na rozhlasovém trhu. Aplikace tohoto kritéria, byť má v otevřeném řízení váhu „jen“ 15%, je sto přebít jakoukoli nabídkovou cenu, která má v otevřeném řízení jen opticky „vyšší“ váhu 30% – bod 17 odst. 2 Zadávací dokumentace. Obrat uchazeče je tak upřednostňován před klíčovým kritériem všech výběrových řízení – nabídkovou cenou a zvýhodňuje současné mediazastupitelství ČRo takovým způsobem, že ostatní uchazeče z tohoto otevřeného řízení prakticky vylučuje.

Obchodní podmínka – bod 18e Zadávací dokumentace – na základě této podmínky jsou apriori z otevřeného řízení vyloučeny osoby majetkově propojené se subjektem vlastnícím nebo spoluvlastnicím licenci na rozhlasové vysílání na území České republiky.

Tato obchodní podmínka vylučuje z otevřeného řízení všechny relevantní uchazeče s výjimkou současného mediazastupitelství ČRo. Tato podmínka nemá žádnou zákonnou oporu, naopak jde proti duchu hospodářské soutěže a principům zadávání veřejných zakázek. Naprosto iracionálně je zde kritérium „závislosti na nezávislosti“ nadřazeno kritériu ekonomické výhodnosti pro ČRo.

Subjektů, které splňují všechna kritéria a podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci, je velmi omezené množství, limitně se blížící hodnotě 1, což může vyvolat domněnku, že toto otevřené řízení je celé ušito na míru jednomu konkrétnímu uchazeči.

Za velmi nešťastné považujeme rovněž načasování otevřeného řízení. Obálky se soutěžními nabídkami budou otevírány 31.5.2005, což je měsíc před vypršením funkčního období současného generálního ředitele Českého rozhlasu ing. Václava Kasíka. V okamžiku otevírání obálek se soutěžními nabídkami však již bude známo jméno nového ředitele. Nerozumíme spěchu, v jakém se současné vedení ČRo snaží rozhodovat o tak významné veřejné zakázce těsně před vypršením svého mandátu.

Z důvodu vyvrácení všech pochybností a spekulací považujeme za vhodné, aby toto otevřené řízení vyhlašovalo a jeho podmínky v duchu fair-play určovalo až nové vedení Českého rozhlasu. V opačném případě nám nezbude nic jiného, než se rovných soutěžních podmínek domáhat podnětem k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Daniel Sedláček

generální ředitel MMS

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: