Lagardere x Stamford: DeeJay neuznává smlouvu s MMS

AKTUALIZOVÁNOMezi dvěma nejsilnějšími rozhlasovými skupinami u nás to začíná jiskřit. Předmětem sváru je Radio DeeJay a konkrétně otázka, kdo jej bude zastupovat na reklamním trhu. Skupina Lagardere, jako nový vlastník stanice, totiž neuznává platnost exkluzivní smlouvy, kterou má DeeJay uzavřenu s mediazastupitelstvím Media Marketing Services, a chce, aby reklamu prodávala jeho vlastní Regie Radio Music. MMS trvá na tom, že smlouva je platná a hodlá se proti jejímu předčasnému ukončení bránit všemi zákonnými prostředky.

Podle tiskového mluvčího MMS Tomáše Němčanského obdržela společnost 27. prosince doporučený dopis od provozovatele Radia DeeJay, ve kterém Michel Fleischmann, předseda představenstva Radio Bonton a.s. a zástupce Lagardère v Česku, oznamuje, že smlouvu mezi MMS a Radio Bonton a.s. považuje za neplatnou a právně nezávaznou. Současně vyzývá MMS, aby k 31.12. 2005 ukončila veškerou činnost týkající se prodeje reklamy v rozhlasovém vysílání Radia DeeJay. „Předmětná smlouva byla shledána neplatnou zejména z důvodu neurčitosti týkající se vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při prodeji reklamního času. Vzhledem k výše uvedenému se naše společnost nadále necítí být předmětnou smlouvou vázána, nicméně z důvodu právní opatrnosti tuto smlouvu tímto též vypovídáme,“ píše mj. Fleischmann v dopise, jehož kopii MMS zveřejnila.

„MMS co nejrozhodněji protestuje proti takovému relativizování řádně uzavřené a platné smlouvy způsobem, který je hrubě v rozporu s platným právem a dobrými mravy hospodářské soutěže. MMS je stále vázána existující smlouvou s RADIO BONTON a.s. a je rozhodnuta dostát všem svým závazkům vyplývajícím z této smlouvy,“ tvrdí mluvčí MMS Tomáš Němčanský a dodává: „Právní názory renomovaných pražských advokátních kanceláří a dlouholetá zkušenost potvrzují, že MMS při uzavírání předmětné smlouvy nic nezanedbala. MMS rovněž vždy řádně a svědomitě plnila své závazky z této smlouvy.“

Kauza Country se asi opakovat nebude

K podobnému sporu došlo na rozhlasovém trhu téměř přesně před rokem, kdy se novými majiteli Country Radia stala irská společnost Communicorp Group, která je je prostřednictvím Denise O´Briena vlastnicky propojena se společností Radio Investments s.r.o., která ovládala mediazastupitelství RadioNet National. Obě strany posléze došly ke kompromisu, když dohodly přechod Country Radia k RadioNetu na 1. června. Vzhledem k tomu, že RadioNet k 30. květnu svěřil zastupování všech svých stanic do rukou MMS, Country se nakonec nikam nestěhovalo. Více v článku MMS a RadioNet se dohodly na zastupování Country Radia.

I když není podíl na trhu Radia DeeJay (0,7%) ani poloviční proti podílu Country Radia (1,6%), současný spor o zastupování může být podstatně ostřejší. Lagardere a Stamford Managing, který vlastní zastupitelství MMS, jsou totiž v současnosti dvěma nejsilnějšími hráči na českém rozhlasovém trhu a jejich pozice je poměrně vyrovnaná. Zatímco Lagardere je skupinou s největším přímým podílem na koláči poslechovosti, který dosahuje téměř 22 procent (proti necelým deseti procentům Stamfordu), u jejich mediazastupitelství je situace opačná. MMS nyní zastupuje stanice s celkovým podílem na trhu 41 procent a před RRM má náskok téměř 10 procentních bodů.

„MMS se cítí být jednáním pana Michela Fleischmanna poškozena. Byla zpochybněna spolehlivost a profesionalita MMS, bylo poškozeno její dobré jméno a dobrá pověst. Uvedený krok Michela Fleischmanna je však znepokojující především proto, že zpochybňuje samu podstatu čestného obchodního styku a oprávněné očekávání smluvního partnera, že platná písemná dohoda bude dodržena,“ stojí v prohlášení MMS, která závěrem vyzývá Michela Fleischmanna k vysvětlení a k dodržování závazků z uzavřených smluv.

„Regie Radio Music se stala od 1. ledna 2006 výhradním mediazastoupením radia DeeJay provozovaném společností Radio Bonton, které bylo doposud zastupováno společností Media Marketing Services. Společnost Radio Bonton tuto změnu mediazastoupení učinila na základě vstupu do skupiny Lagardere Active Radio International CZ a právních rozborů své právní kanceláře,“ reaguje tiskový mluvčí Lagardere Richard Klatovský.

„Mediální reakci Media Marketing Services na tuto skutečnost je třeba si dát do souvislostí s aktivitami, které nyní na rozhlasovém trhu probíhají a které vedou k postupnému posilování zastoupení Regie Radio Music a k oslabování pozice tohoto našeho konkurenta,“ uvedl Michel Fleischmann, prezident Lagardere Active Radio International CZ. „V případě nutnosti jsme připraveni řešit spor s Media Marketing Services soudní cestou. Pokud je v této situaci něco neetického, tak je to právě pokus MMS řešit změnu na trhu teatrální medializací interních záležitostí obou zúčastněných stran a osobními útoky.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .