Co dokáže neznámé rádio v neznámém prostoru

radiotv22Radio Blaník je v poslední době jedním z nejčastěji jmenovaných rádií. Důvodem jsou bezesporu výsledky poslechovosti, jíž rádio dosáhlo za rok své existence. Rádio má v současné době přiděleny dvě frekvence – Prahu 87.8 MHz a Mezivrata 95.0 MHz. Ale tím snaha vedení nekončí – snem představitelů společnosti City Multimedia je vstoupit s Blaníkem i do severních Čech. O tom pojednává následující
rozhovor s Petrem Dvořákem, ředitelem obou rádií, a Lukášem Nádvorníkem, obchodním ředitelem.
Rádio Blaník vysílá ve středních Čechách, v Praze a dokonce i v části jižních Čech. Společnost City Multimedia žádala rovněž o vysílací frekvenci 94,2 v Chomutově. Proč chcete rozšířit svou působnost i do severních Čech?
PD: V Praze je viditelné, že koncept funguje a zvolený hudební formát, jakkoli spoustě lidí vadí, je úspěšný. Funguje ve středních a jižních Čechách a v Praze, proč by tedy nemohl fungovat na severu? Navíc díky práci s tzv. odpojováky umíme s formátem pracovat, odpojujeme veškeré mluvené slovo, které v daném regionu nahrazujeme aktuálním zpravodajstvím zajímavým pro místní posluchače.

Program na severočeský Blaník je tedy stejný jako na pražský?
PD: Koncepce je stejná. Naše žádost obsahovala vysílat hudební formát středočeského Blaníku, doplněný
zpravodajstvím ze severních Čech. Totéž platí o reklamě, publicistice, dopravním zpravodajství, počasí
apod. Jedná se tedy o úplné přenesení know-how do regionálního formátu.

V rozhlasových kruzích se proslýchá, že uvažujete o přechodu z domovské stáje MMS do konkurenčního RRM. Zaslechla jsem dokonce i něco o RadioNetu. Co je na tom pravdy?

PD: Nic. Jedná se spíš o „přání otcem myšlenky“. Chápu, že je o Blaník zájem, ale my patříme tam, kde
jsem sedm let (prostřednictvím Radia City – pozn. red.).

Formát Blaníku je nedefinovatelný, je to kombinace nekombinovatelných žánrů a přitom tak úspěšný.
Jak to?
PD: To je od začátku součástí vize Blaníku. Lidé neříkají, že chtějí slyšet HOT AC nebo CHR. Existuje
ale skupina lidí, která je ochotna akceptovat hodně široký formát, tedy formát, který nerespektuje formáty úzké – trochu country, trochu rock, folk, nepopsatelní interpreti.

Program Blaníku dělají stejní lidé jako program Rádia City?

PD: Ano.

Nejste jedinou stanicí, která plánuje expanzi. To samé je známo o Evropě 2 a snaze Michela Fleischmanna proniknout do Ostravy, což se mu nyní díky rozhodnutí Rady povedlo. Nemohu si odpustit otázku, nechcete-li kráčet v těchto stopách?

PD: Budování sítě asi neplánujeme. Měli jsem střední Čechy, z důvodu provázanosti jsme požádali jsme o
Prahu. Středočeská reklama totiž bez Prahy nefunguje. Jih, neplánovaně, ale máme. Navíc naše ideje se nedají s Evropou 2 srovnávat: mají zcela jiný koncept. Na druhou stranu, každý se chce rozvíjet. Je to tedy podobné, ale atraktivita nebo účinnost je jiná. Programovým základem jsou pro nás pořád střední Čechy. A Praha se rozjela proto, že střední Čechy fungovaly. Rádi bychom se rozvíjeli, ale vše za
předpokladu, že to bude profitabilní.

Kromě expanze, ambic a rozdílnosti kmitočtů jsou však střední Čechy v porovnání s Prahou v pozadí. Ta
víc upoutá pozornost. Čím to?
PD: Jádrem „obou Blaníků“ jsou naprosto odlišní posluchači. 195 tisíc na venkově – z demografie
Blaníku vychází, že nejvíce nás poslouchají ve vesnicích do tisíce obyvatel. Tedy neformátové mluvené slovo. A úspěch Blaníku v Praze, menší než středních Čech, je o tom, že jak se Blaník odpojil, mluví jinou řečí: Jinou formou a jiným obsahem, pro Pražáky.

Jak je to s obchodem. Nabízíte jiné produkty v Praze, jiné ve středních Čechách?
LN: Společnost Blaník & City Media obchodně zastupuje jak radio City 93,7, tak Rádio BLANÍK. City a pražský BLANÍK obhospodařaduje pražský tým o osmi lidech, v oblasti pokrytí českého BLANÍKU fungují regionální obchodní zastoupení na úrovni okresů. V Praze a středních Čechách nabízíme stejné produkty, pouze jinou formou. A pochopitelně, za různé ceny. Lokální klienti mohou nakupovat reklamu za výrazně nižší ceny.

Výrazně nižší?
LN: V porovnání s Prahou se rozdíl pohybuje v desítkách procent.

Jak se obchodně liší tyto lokality?
LN: Zatímco obchod ve středních Čechách jsme začali stavět z nuly, protože zde žádný obchod neexistoval, Praha je pokračováním úspěšného modelu City. V pražském Blaníku tedy platí totéž, co platí pro City: Postupujeme stejným systémem, který se City dlouhodobě osvědčil.

Ale ve středních Čechách City nebylo?
LN: Ano, střední a jižní Čechy jsou nové, tam jsme doslova „spadli z Marsu“. Rozčlenili jsme teritorium
na jednotlivé oblasti, našli nové lidi a udělali z nich de facto misionáře. V této lokalitě lidé nevěděli, co je reklama a už vůbec ne, co je rozhlasová reklama. Což ale svým způsobem byla výhoda a pochopitelně veliká výzva.

To bylo východisko?
LN: Věřili jsme, že střední Čechy mají potenciál a byť všichni tvrdili, že je to chudý nepotenciální
kraj, kde se rádio nemůže uživit, dokázali jsme už po několika měsících, že to tak není. Postupovali
jsme přitom ve dvou fázích: V první fázi jsme museli přesvědčit lidi, že reklama obecně je důležitá, a
ve druhé fázi, že důležitá je rozhlasová reklama. Tyto dva kroky jsme tedy učinili, třetí dělají již klienti sami: jsou spokojení a objednávají další kampaně. Navíc klienti ( a vůbec všichni posluchači) ve středních Čechách jsou upřímnější a obchodování s nimi je zábavnější.

V jakém smyslu?
LN: Trh v Praze je „zkažený“. Rádia se předhánějí o to, přijít s co nejlevnějším spotem a klienti toho
pochopitelně využívají. Ve středních Čechách trh neexistoval a tudíž funguje zatím normálně. Nabízíme novou kvalitu, navíc za stále zaváděcí ceny.

Poslední zasedání Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodlo o přidělení kmitočtu Chomutov – Jedlák 94.2 MHz/10 kW stanici ČRo 2 – Praha. Jak však uvedla pro časopis M&M Helena
Havlíková, mluvčí Úřadu RRTV, Rada se zároveň dohodla na vypsání licenčního řízení na ještě jeden chomutovský dokrývač. Šance Blaníku tedy nezemřela.
Převzato z časopisu Marketing & Media.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .