RadioProjekt IV.08 – I.09: regionální studia ČRo kolísají

radioprojektANALÝZA DENNÍ POSLECHOVOSTI – Jak je už dobrým zvykem, přinášíme Vám také analýzu denní poslechovosti pro jednotlivé kraje.  Rádio Impuls se stalo opět nejposlouchanější stanicí, v regionech se daří Blaníku a rádiu Čas. Vyplývá to z průzkumu poslechovosti RadioProjekt IV.Q 2008 – I.Q 2009, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median.

V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let. V úvodu nám dovolte krátké informace o preferencích posluchačů. V průzkumu 68% dotazovaných uvedlo, že svou stanici v poslední roce nezměnilo. Největší odliv posluchačů zastihnul Evropu 2 (354 tisíc odchodů a 337 tisíc příchodů), následuje Rádio Impuls (320 / 328) a Frekvence 1 (254 / 280). Z regionálních stanic zastihla fluktuace Kiss Morava (42,9% příchodů a 72,8% odchodů). Nejvíce loajální posluchače mají stanice Českého rozhlasu – ČRo České Budějovice (2,4% odchodů, 22,9% příchodů).

Ve čtvrtek 7.května se na světlo světa dostaly další výsledky poslechovosti. V průběhu dne jsme Vám přinesli následující články:

Dominance Impulsu nekončí (aktualita)

– Impuls silně poskočil (analýza týdenní poslechovosti)

Prezentace společnosti Median (oficiální prezentace v jednotlivých regionech)

Kdy budou v RadioProjektu výsledky chybějících rádíí (aktualita)

Tento týden ještě můžete očekávat tradiční ohlasy z rádií.

Informace RADIOPROJEKTU III. – IV.  2008

Následující data vyjadřují denní poslechovost v tisících posluchačů z celostátního pohledu a rozdělení na kraje je pouze orientační. V psaném textu se věnujeme zejména významným posunům v poslechovosti. Všechna dostupná data jsou uvedena v grafech a tabulkách.


Celoplošné stanice

Mezi celoplošnými stanicemi se i nadále nejlépe daří rádiu Impuls, denně si toto rádio naladí až 1,127 milionu posluchačů, což je ve srovnáním s minulým výstupem více o 43 tisíc, v meziročním srovnání se jedná o pokles 16 tisíc. Druhé místo si překvapivě získala stanice pro mladé Evropa 2 s 958 tisíci, oproti minulé vlně posílila o 27 tisíc a předhonila sesterskou Frekvenci 1 (932 / -27). Dále boduje první okruh Českého rozhlasu – Radiožurnál (819 / +55). V meziročním srovnání si významně polepšila Evropa 2 (+138) před Frekvencí 1 (+135) a Radiožurnálem (+110). Další stanice klesaly – ČRo 2 Praha (413 / -23), ČRo 3 Vltava (82 / -10) a Rádio Wave (3 / -3).

radioprojekt_celoplosne2


Praha a střední Čechy

Programová síť rádií Blaník se drží těsně pod hranicí půl milionu (497 / +1), na rozdíl od týdenní poslechovosti neklesnul. Výsledky udávají poslechovosti všech rádií Blaník (tedy západní, jižní a severní Čechy). Nejlépe si rádio Blaník vedlo ve Středočeském kraji (110), Praze (76), v jihočeském kraji si výsledek zlepšil až o 21 tisíc na 52. S výrazným odstupem, ale největším posílením v regionu se drží Country Rádio (190 / +17) následované Rádiem Beat (151 / -6). Z pražských rádií sílilo ještě Radio 1 (34 / +10) a Oldies Rádio (27 / +9). S kladnými vzpomínkami ale asi nebude na tento RadioProjekt vzpomínat Rádio Relax (47 / -7), to si pohoršilo nejvíce.

radioprojekt_praha


Jižní Čechy

V tomto kraji není vítěze, o první příčku se „perou“ hned dvě rádia, obě klesala – ČRo České Budějovice (87 / -1) i Hitrádio Faktor (87 / -3). Ještě před rokem poslouchalo Český rozhlas 109 tisíc, Hitrádio Faktor potom 73 tisíc. Velmi silný posun směrem vzhůru zaznamenalo rádio Kiss Jižní Čechy, denně si tuto stanici naladí 66 tisíc, což je o 20 tisíc více než při minulém výstupu poslechovosti. Posíleno z průzkumu vychází také Rock Rádio Jih (23 / +5). Dva tisíce posluchačů zaznamenalo Rádio Orlík.

radioprojekt_jiznicechy


Západní Čechy

Dominanci v regionu drží i nadále ČRo Plzeň, denně jej stále ladí 108 tisíc posluchačů, vychází posíleno o jeden tisíc, rádio dlouhodoběji stagnuje. Stříbro putuje Hitrádiu FM Plus (88 / -4), na lídra mírně ztrácí, leč konkurence je relativně zatím stále vzdálena. Třetí příčka patří Rádiu Egrensis (51 / +8) před Hitrádiem Dragon (40 / -2), Rock Rádio Šumava (38 / +4) a Kiss Proton (37 / +5).

radioprojekt_zapadnicechy


Severní Čechy

Sever republiky je (co se týče poslechovosti) poměrně stabilní a výrazné změny se tu ke slovu nedostávají. Výrazný posun kupředu nastal u Rádia Contact Liberec (49 / +10), přesto se ve srovnání s minulým rokem jedná jen o nárůst mírný. Zhoršení nastává u Hitrádia FM Crystal (29 / -5). Vezmeme-li v úvahu 3 RadioProjekty zpět, klesá o 9 tisíc. Shodně po dvou tisících tratí ČRo Sever (40 / -2) a Fajn North Music (61 / -2). Bez rozdílu s minulým výstupem se drží Fajn Radio Agara (34) a Hitrádio FM (27). Jeden tisíc k dobru má Hey! Sever (5).

radioprojekt_severnicechy


Východní Čechy

Ani zde se pořadím nikomu výrazněji zamíchat nepodařilo. Nejvíce posilovalo Fajn Radio Life (33 / +8), nejposlouchanějším programem regionu je Rádio O.K. (192 / +5), v meziročním srovnání začalo poslouchat Rádio O.K. 48 tisíc nových posluchačů. Na dalších pozicích následují Hitrádio Magic (65 / -4), ČRo Hradec Králové (51 / -2), ČRo Pardubice (15 / -1) a poslední končí Hey! Profil (8 / -4), ztratilo třetinu posluchačů.

radioprojekt_vychodnicechy


Jižní Morava

Region zcela evidentně ovládá Český rozhlas s regionální stanicí Brno (211 / +21), tato vlna poslechovosti opět vynáší stanici nad hranici 200 tisíc, v meziročním srovnání zůstává stanice na svém. Méně než polovina posluchačů dává přednost Hitrádiu Vysočina v meziročním srovnání 13 tisíc nových posluchačů, oproti minulé vlně 12 tisíc nových (celkem 103 tisíc). Jen těšná třetí pozice patří rádiu Kiss Hády (92 / +9), od rivala jej dělí minimum, meziroční nárůst zde činí 19 tisíc.  Regionální stanicím se v tomto regionu daří, dalším důkazem toho je i ČRo Region (Jihlava) s nárůstem 15 tisíc (32 tisíc celkem). Stanice tak dvojnásobí své předchozí výsledky.

radioprojekt_jiznimorava


Severní Morava

Někde se daří, v jiných regionech je to horší. Velké zhoršení zažilo studio ČRo Olomouc, kleslo o 18 tisíc na 45. ČRo Ostrava o 5 tisíc posílila na 68 tisíc, v minulém výstupu měla obě regionální studia shodný počt posluchačů. Asi nikoho nepřekvapí, že v čele se drží Rádio Čas (246), v kraji nejvíce posílila (o 15 tisíc), v meziročním srovnání si zlepšilo rádio výsledky o 31 tisíc posluchačů. I nadále má o více jak polovinu posluchačů méně Hitrádio Orion (119 / -8), to oslabilo. Meziročně si však na konto připisuje 9 tisíc nových posluchačů. Silné posílení „zastihlo“ také Rádio Haná (56 / +8) a Kiss Morava (89 / +9). Pád pak přichází k rádiu Helax (70 / -9).

radioprojekt_severnimorava


Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky: