RadioProjekt IV. Q. 2010 + I. Q. 2011: Struktura podle věku a pohlaví

radioprojekt_struktura_iv_i

EXKLUZIVNÍ ANALÝZA – Série analýz poslechovosti pokračují na RadioTV článkem zabývajícím se strukturou posluchačů všech českých rádií. Přečíst si tak můžete podrobné informace o tom, jak vypadá věková struktura posluchačů dané rozhlasové stanice. Zároveň se dozvíte, zda danou stanici preferují spíše muži či ženy.

Všechny níže uvedené výsledky vyplývají z průzkumu poslechovosti RadioProjekt IV. Q. 2010 + I. Q. 2011, který pro RS SKMO zpracovaly agentury STEM/MARK a Median. V této vlně RadioProjektu bylo dotazováno asi 15 tisíc náhodně vybraných respondentů. Věková struktura vzorku se pohybuje v rozmezí 12-79 let ve sledovaném období 1. října – 31. března 2011.

 

Všechna následující data udávají počet posluchačů v procentech, jedná se o týdenní ukazatel poslechovosti (tedy počet posluchačů, kteří si danou stanici naladili) a jedná se o čísla z celostátního pohledu. Přestože denní poslechovost odráží tvrdé posluchačské jádro, většina lidí neladí rádio denně, týdenní data realističtěji odráží posluchačskou strukturu jednotlivých stanic. Ve velké většině případů jsou podíly u obou ukazatelů podobná.

DENNÍ POSLECHOVOST: Situace v regionech je vyrovnaná
TÝDENNÍ POSLECHOVOST: Celoplošné stanice meziročně posilují, od minula mírně klesají

Pojďme už nyní na konkrétní data, strukturu stanic najdete v níže uvedeném PDF dokumentu. Data jsou barevně odlišena, zelená značí vyšší percentuelní zastoupení, červená pak absenci údajů. U rádií s menšími čísly poslechovosti je třeba brát údaje s rezervou a to kvůli nižší vypovídací hodnotě. Pokud vás zajímají konkrétní čísla v dané věkové kategorii, stačí vydělit procenta číslem 100 a vynásobit celkovým počtem posluchačů dané stanice.

PDF DOKUMENT: STRUKTURA POSLUCHAČŮ DLE VĚKU A POHLAVÍ

Celoplošná a multiregionální rádia

Téměř 78% všech posluchačů Evropy 2 je ve věku 12-39 let a z celoplošných stanic je tak stanicí s nejmladšími posluchači, čemuž se vzhledem k cílové skupině nelze nijak divit. Podíváme-li se na data, která jste si mohli prostudovat na stránkách RadioTV před více než před rokem, vidíte, že je toto číslo shodné.

Strukturou nejstarší posluchače má nadále veřejnoprávní Český rozhlas, Radiožurnálu dávají přednost nejvíce lidé ve věku 30-69 let a spíše muži (64%), druhý okruh ČRo 2 – Praha preferují v 78% lidé starší 50 let, přičemž mírně dominují ženy.

Frekvence 1 a Rádio Impuls vykazují velmi podobné údaje, obě stanice mají jádro posluchačů ve věku 30-59, zhruba 15% mají ovšem také ve skupině 20-29 let, podíl žen a mužů je vzácně vyrovnaný.

Country Radio má mezi posluchači více mužů, počty posluchačů převládají ve věku 50-69 let (60%), přes 16% jich má 40-49 let. Muži dominují také mezi příznivci Rádia Beat (73% ve věku 20-49 let), přes 10% vykazuje jak kategorie 12-19, tak i 50-59 let. Rádio Blaník má shodný počet mužů a žen, jádro posluchačů se pohybuje v letech 30-59 let.

Praha a střední Čechy

Expresradio nic nemění na tom, že většina posluchačů (56%) je ve věku 20-29 let, dalších 28% pak ve věku 30-39 let. Zároveň jej poslouchá o něco více mužů než žen. Obdobně je na tom Dance Radio. Velmi mladé posluchače má samozřejmě Fajn Radio (83% posluchačů ve věku 12-39 let). Kiss Delta rovnoměrně boduje v rozmezí 12-39 let a mimořádně v jeho obci vládnou ženy, těch je 60%. ČRo Regina nejraději poslouchají muži (71%) ve věku 50-69 let.

Jižní Čechy

V tomto regionu je situace očekávaná, ČRo České Budějovice má nejvíce posluchačů nad 60 let, Hitrádio Faktor jako stanice pro střední generaci plní své poslání. Kiss Jižní Čechy vykazuje nejmladší posluchače v regionu, obdobně je na tom Rock Radio, zde ovšem převládají spíše muži.

Západní Čechy

Ani zde se nedějí neočekávané události, Radio Egrensis poslouchají nejvíce posluchači ve věku 30-49 let a genderové rozdělení je velmi vyrovnané.

Severní Čechy

Rádio Contact Liberec se může opět pochlubit rovnoměrným rozvrstvením posluchačů napříč věkovými kategoriemi 20-69 let, v zastoupení pohlaví převládají muži (61%).

Východní Čechy

Rádio Hey! Profil má silné zastoupení v kategorii 30-39 let (42%), dalších 30% pak spadá do let 20-29 let, drtivě převládají muži, konkrétně až 70%. Rádio Černá Hora má 46% posluchačů v letech 20-39 let, rovnoměrné zastoupení pozorujeme v dalších věkových kategoriích.

Jižní Morava

Hitrádio Magic Brno poslouchají nejvíce lidé ve věku 20-39 let, rovněž tak je tomu u rádia Hey! Brno, zde ale výrazně dominují muži a to hned v 75%. Free Radio 107FM má téměř 80% posluchačů ve věku 12-29 let, zbylých 20% pak ve věku 30-39 let. Rádio Jih, Krokodýl a Zlín poslouchají spíše lidé ve věku 20-39 let s lehkou převahou mužů. U rádia RockMax je zastoupeno zhruba po 20% v jednotlivých kategoriích napříč věky 12-49 let.

Severní Morava

Putování zakončíme na Moravě. Rádio Čas poslouchají jak muži, tak ženy zhruba stejně. Posluchačské jádro se pohybuje mezi 30.-69.rokem. ČRo Olomouc a ČRo Ostrava má zhruba 70% posluchačů ve věku 60-79 let a obě stanice vyhledávají v 60% spíše ženy. Kiss Morava, Radio Helax a Fajn Radio Hity logicky nejvíce zajímá nejmladší posluchače.  Nejinak je tomu u Rádia Rubi. Rádio Haná má okolo 50% zastoupení ve věku 20-39 let.

Autor článku:

Komentáře (3)

 1. Václav Kadlček

  Děkuji za pěkné zpracování výsledků, dávám koment, to aby bylo vidět že to někdo četl a nebylo to zbytečné, těším se na další srovnání podle velikosti bydliště. Z výsledků lze obecně vidět, že náročné rádia mají úspěch u mužů.

  1. Martin Petera Autor příspěvku

   Hezký den. Moc děkuji za milá slova! Pochvala vždy potěší :) Dnes vyšla analýza s ukazateli ATS a AQH.

 2. Jose

  Přitom je to zajímavý paradox, že… ? Neboť tedy dejme tomu, že jde především o ,,beglajtová“ kytarová rádia… Dejme tomu příkladem, to elektrické Beat a to akustické Country rádio. Ovšem pokud položíme nějakému muzikantovi otázku, proč se začal učit na kytaru… Dostáváme většinou odpověď, že se mu s ní lépe balily holky… Takže paradoxně, to vzniká a bývá vyrobeno, k vůli ženám, ale poslouchají to více muži…

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .