Ministr Dostál intervenuje na RRTV kvůli Sázavě a Limonádovému Joe

nternetový magazín Britské Listy dnes zveřejnil faksimili dopisu ministra kultury Pavla Dostála, který na hlavičkovém papíru ministerstva obviňuje regulační orgán z nečinnosti v kauzách Radia Sázava a Radia Limonádový Joe. Dopis, který byl údajně zaslán všem členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je označen slovy Dotaz ministra kultury k postupu RRTV v některých sporných kauzách přidělování licencí…

Pokud ministr kultury dopis skutečně odeslal tento dopis členům RRTV, pak zjevně překročil své pravomoci. Regulátor je totiž nezávislým orgánem, který se zodpovídá pouze poslanecké sněmovně, a ministr Dostál tudíž měl své výhrady koncipovat jako řadový občan. Co je ovšem na tomto dopisu zarážející, je míra neznalosti, jakou projevuje ministr, do jehož kompetence média spadají.

Ministr Dostál např. tvrdí, že se RRTV dosud vůbec nezabývala nebo se nesnažila vyřešit kauzy Rádia Sázava v Benešově a Rádia Limonádový Joe. Skutečnost je taková, že RRTV se oběma kauzami zabývala a její názor je zcela zřejmý a dlouhodobě konzistentní. RRTV opakovaně udělila stejnou benešovskou licenci skupině okolo Radia Sázava/Nový Preston a ve všech licenčních řízeních zamítla žádosti Limonádového Joe. Myslet si o tom můžeme cokoliv, ale je to plně v kompetenci RRTV.

Ministr také zjevně nezná důvody toho, proč soud zrušil několik rozhodnutí o udělení licence, když spekuluje: „Domnívá se např. Rada, že by v případě udělení licence rozhlasové stanici Limonádový Joe měli ostatní neúspěšní žadatelé šanci uspět se svými žalobami u nezávislého soudu?“ ptá se. Kdyby přitom Dostál četl odborný tisk, nemusel by se ptát, protože by odpověď znal. Ano, měli by stejnou šanci, protože soud nikdy neodmítl výběr vítěze řízení, ale nedostatečně odůvodněné rozhodnutí.

Dopis obsahuje také šest otázek, ve kterých chce ministr Dostál znát stanovisko RRTV. Netřeba být ovšem v tomto případě radním, aby se ministrovi dostalo odpovědí.

 • Proč se RRTV do dnešního dne uvedenými spornými kauzami vůbec nezačala zabývat?

  RRTV se jimi opakovaně zabývala. I když s jejími rozhodnutími nemusíme souhlasit, má na ně právo. Vytknout ji lze snad jedině liknavý přístup v případě současného neoprávněného vysílání Inforádia.
 • Z jakého důvodu se RRTV vyhýbá uspokojivému vyřešení již zmiňovaného sporného rozhodnutí bývalé Rady v případě Radia Limonádový Joe?

  RRTV se řešení nevyhýbá, svými verdikty jasně dává najevo, že licenci rádiu přidělit nechce. A je třeba přiznat, že zatím žádný soud nerozhodl, že by měla.
 • Proč se RRTV k některým nezávislým žadatelům, kteří prokazatelně nejsou podporováni žádnými mediálními lobby a nabízí „pouze“ zajímavé projekty, staví odmítavě?

  Velmi spekulativní otázka, která nemá oporu v zákoně. Rozhodující je podle zákona kvalita projektu a ne nezávislost žadatele. Navíc RRTV může oponovat licencemi udělenými Radiu Proglas nebo Radiu Student.
 • Proč RRTV, která dostala konkrétně od Radia Limonádový Joe příležitost ve formě jím navrženého bezvýznamného kmitočtu na uspokojivé, smírné řešení tohoto zdlouhavého sporu, zvolila naopak konfrontační přístup, kterým roztočila spirálu dalších soudních sporů?

  Protože na licenci není právní nárok a z pohledu zákona žádný zdlouhavý spor neexistuje. Rada může podle zákona rozhodnout o jakékoliv licenci svobodně a nezávisle na tom, kdo navrhl kmitočet.
 • Proč většina rozhodnutí Rady o udělení licence v poslední době bývá napadena žalobami?

  Protože broadcateři zjistili, že jim zákon dává možnost, jak odmítavé rozhodnutí RRTV zvrátit.
 • Proč jsou v převážné většině tito žalobci úspěšní?

  Protože RRTV neumí dostatečně odůvodnit své rozhodnutí, jak jí ukládá zákon.

  Nikdo neupírá Pavlu Dostálovi možnost apelovat na RRTV z pozice řádného občana. Jako ministr by takové věci dělat nemusel, ale pokud takovou potřebu cítí, měl by se alespoň podrobně seznámit s okolnostmi ohledně udělování rozhlasových licencí.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .