Městský soud v Praze podruhé pozastavil rozhodnutí RRTV v kauze „Rádio Dálnice“

dalnice_logoRozhlasový projekt Rádio Dálnice má další problém, Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve věci přidělení dokrývačů pro jihlavskou frekvenci 99,4 MHz. Jedná se už o druhý verdikt proti tomuto udělení. Server RadioTV má k dispozici rozsudek soudu, z něhož přinášíme zásadní vyjádření.

Rádio Dálnice vysílá od soboty 3. dubna, v tento den byla zprovozněna první a na dlouhou dobu poslední frekvence v Jihlavě 99,4 MHz. Od samého vzniku projektu sledujeme nespokojenost konkurence, ta se totiž obává, že síť kmitočtů naruší jejich vysílání. Jednání RRTV napadla letos na jaře společnost Londa spol. s r.o. (provozovatel Rádia Impuls a RockZone 105,9 FM). Toto rozhodnutí se týkalo chybějícího odůvodnění přidělení dokrývačů pro Rádio Dálnice. Nový rozsudek padl i koncem září.

Majitel Rádia Dálnice Radim Pařízek se v minulosti vyjádřil, co si myslí o krocích konkurence. „Vidíme velký potenciál a ostatní stanice jsou asi naštvané, že na náš nápad také nepřišly. Píšou protestní dopisy politikům, chovají se jako magoři,“ uvedl podnikatel, který úspěšně provozuje moravské Rádio Čas, a stál u zrodu multiregionální sítě rádií Hey!.

K TÉMATU: Rádio Dálnice přišlo o dokrývače možná jen dočasně

Druhý verdikt proti rozhodnutí RRTV

Městský soud v Praze rozhodoval v září v novém procesu týkající se Rádia Dálnice. Žalobcem bylo tentokrát Radio Bonton, a.s. proti žalované RRTV. Se žalobou se RRTV mohla seznámit už v březnu letošního roku. Tímto rozhodnutím se zrušuje rozhodnutí RRTV a věc se Radě vrací k dalšímu řízení. Proti rozsudku lze podat kasační stížnost k Městskému soudu v Praze, rozhodovat o ní pak bude Nejvyšší správní soud.

Dodejme, že RRTV je vázána právním názorem soudu při novém rozhodnutí, bude tak buď muset vyhlásit nové licenční řízení, nebo zdůvodnit příčiny bránící vyhlášení nového řízení.

VÍCE INFORMACÍ: První dny Rádia Dálnice

radio-dalnice-mapkaTeoretická mapa pokrytí Rádia Dálnice, zdroj: JIDXC

Předmětem žaloby byly dokrývače pro jihlavskou frekvenci

Žalobce se domáhal přezkoumání rozhodnutí RRTV, v němž získal provozovatel Rádia Dálnice (společnost Route Radio, s.r.o.) souhlas se změnou skutečností v žádosti o licenci k vysílání. Předmětem sporu jsou čtyři kmitčty v Humpolci (95,8 MHz / 50W), Jáchymov na Moravě (104,1 MHz/50 W), Ostředek (88,6 MHz/50 W) a Ostrovačice (94,2 MHz / 50W).

Společnost Radio Bonton, a.s. v žalobě tvrdí, že „byla zkrácena na svých právech„. Dále uvádí, že v licenčních podmínkách byl jasně dán charakter programu Rádia Dálnice (označení, časový a územní rozsah a další podmínky). Pokrytí jihlavského kmitočtu o výkonu 800 W umožňuje poslech cca. 0,55 % obyvatel ČR (přes 50 tisíc osob) – jednat se tak má o program místního vysílání. Tím, že však RRTV umožnila získání dalších frekvencí, došlo tak oproti původní licenci k „podstatnému navýšení územního rozsahu vysílání„, tedy reálné dostupnosti programu. Žalobce zároveň namítnul, že RRTV „vedla řízení s jediným účastníkem (…) přestože účastníky řízení jsou (…) tedy i osoby, které se účastnily původního řízení. Tímto způsobem odňala Rada žalobci právo na to, že aby s ním bylo jednáno jako s účastníkem řízení.“

Druhý bod žaloby se zaobíral rozporu se zákonem 231/2001 Sb. (paragraf 21, ods. 3, věta 3). Ten praví, že „Rada neudělí požadovaný souhlas pouze tehdy, pokud by požadovaná změna vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení„. A právě tento zákon by dle Radia Bonton, a.s.porušen. Odvolává se na dřívější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ten se zabýval otázkou, zda je v rámci řízení možno udělit souhlas se změnou představují novou licenci.

PSALI JSME: Čím nás překvapí Rádio Dálnice?

Rada musí posoudit, zda je daný kmitočet dokrývací

Kmitočty přidělené Radou podle žalobce nezlepšily pokrytí, ale představují pokrytí většího území, což zapřičiňuje vypsání nového licenčního řízení. Rozhodnutí Rady musí být podloženo úvahou o zjištění parametrů vysílání. Žadatel byl v tomto podle žalobce „nezákonně znevýhodněn oproti ostatním možným uchazečům (…)„, jednalo se o kmitočet, „jehož přidělením by došlo nejen ke zlepšení stávajícího pokrytí vysíláním žadatele, ale současně i k rozšíření území„. Kmitočty tak nelze označit za kmitočty „dokrývací“ a tím došlo „k popření výsledků původního licenčního řízení„.

DOPORUČUJEME: Rádio Dálnice zahájí vysílání v dubnu

ilust-dalnice-ceskydomov Cílovou skupinou Rádia Dálnice jsou “řidiči a spolujezdci”. Ilustrační foto: Robert Mročka – www.ceskydomov.cz

Rada se k žalobě vyjádřila tak, že změna technických parametrů „nepředstavuje změnu charakteru licence (…) nejde totiž o programovou změnu„. Ta dále nesouhlasí s tvrzením, že společnost Route Radio, s.r.o.získala licenci pouze k místnímu vysílání„, to by totiž neodpovídalo vyhlášenému licenčnímu řízení. Žalovaná strana se opírá na stanovisko Českého telekomunikačního  úřadu (ČTÚ) s tím, že by nedošlo k „výrazně vyššímu faktickému navýšení reálného zásahu vysílání„.

Městský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Soud vycházel z několika právních úprav. Věc byla pouzena nakonec tak, že „došlo k popření původního licenčního řízení„. Soud namítnul, že není povolán k tomu, aby vyslovoval kvalifikovaný názor o tom, zda přidělené kmitočty jsou nebo nejsou příčinou vypsání licenčního řízení, to musí učinit RRTV, která se danou věcí ovšem prý nezabývala, ačkoli tak měla učinit.

Co je tedy dokrývač? A co je už nový kmitočet?

Problematiku dokrývačů nastínila i brněnská frekvence pro Ethno Radio. Ta totiž „dokrývá“ kmitočet pražský: „Termín dokrývač, který samotným výrazem evokuje, že dojde k dokrývaní území, vůbec nemá oporu v zákoně, ale jde o vžitý výraz na trhu. Takže i metodika, která k tomu byla kdysi Radou přijata, byla přebita rozsudky Městského soudu i Nejvyššího správního soudu. V případě Ethno rádia by se nám při zamítnutí udělení dokrývače asi těžko argumentovalo, že není přínosem pro rozmanitost programové nabídky v daném území,“ řekla v rozhovoru pro RadioTV Kateřina Kalistová, předsedkyně RRTV. Kauzu Rádia Dálnice i nadále sledujeme.

PŘEČTETE SI VÍCE: Dokrývač získá každý provozovatel, pokud se vám to nelíbí, změňte zákon

Autor článku:

Komentáře (2)

  1. Jose

    Jako magor se spíše chová bývalý agent StB p.Pařízek, protože normálního člověka by taková kravská sprostost nenapadla a už vůbec by si nemyslel, že mu to může projít a že si to všichni ostatní nechají líbit. Jen by mě zajímalo kolik ho to stálo u RRTV, protože snad ani oni nemohou být tací tupci a nejspíše ho to přimouření jejich očí, respektive přiklepnutí těch frekvencí muselo stát pěkný balík, zvláště když i jim muselo být jasné, že si tím zadělají na malér a nastane ping pong se soudy. Takže to bylo asi hodně, když si ochotně přidělali práci a s těmi soudy se dohadují. Bohužel potom nemají čas řešit jiné důležitější věci. Takže nejen, že se p. Pařízek pokus zasvinil FM takovým způsobem, který nemá v ČR obdoby, ale nakonec ještě tím v podstatě narušuje probíhání jiných procesů a zdržuje RRTV od důležitějších věcí.

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .