Vyjádření Michala Zelenky ke vzniku Národní rozhlasové asociace + zdůvodnění usnesení Valné hromady ASPV

radiotv22Podařilo se nám získat vyjádření prezidenta ASPV MICHALA ZELENKY ke vzniku Národní rozhlasové asociace: „Deset provozovatelů bylo do 19.1. 2009 členy APSV. K tomuto datu byly doručeny výpovědi členství. O den později se k nim přidala ještě společnost PS Křídla (Radio Petrov, Brno). Důvodem je nesouhlas s připravovanou novelou Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a nesouhlas se změnou stanov z 29.5. 2008 (hlasování na VH: pro 61, proti 2, zdrželi se 5). Členové NRA se domnívají, že novela v současné podobě může komplikovat podnikání samostatných majetkově či programově nepropojených subjektů.

APSV má v současné době 63 členů z celkového počtu 74 provozovatelů t. j. 85%. Zbylých 15% tvoří NRA a Radio Petrov. Ze členů APSV je 16 samostatných stanic tedy 21,6% ze všech 74 a 25,4% z 63
členů APSV. Při hlasování o souhlasném usnesení k novele hlasovalo pro 60 přítomných provozovatelů, z toho 14 majetkově nepropojených. Z těchto čísel je celkem jasné, že většina provozovatelů v ČR s novelou souhlasí a že jí vítá, jako vyváženou právní normu, která odstraní nejpalčivější problémy současné mediální legislativy. Kolegové z NRA mají odlišný názor a mají na něj samozřejmě právo. Na kulturním výboru (VVKMT) dne 21.1. 09 bylo projednávání přerušeno do 25.2. 09 a zástupci obou
asociací se dohodli, že se pokusí shodnout na kompromisech.

Moderátorem diskuse bude poslanec PETR PLEVA, zástupce předkladatelů novely. Jako prezident APSV považuji rozštěpení jako nešťastné, protože oslabuje vyjednávací pozici zástupce provozovatelů soukromého vysílání. Všechny ohrožení, které kolegové z NRA cítí existují v nezměněné podobě už nyní a novela je nijak nezesiluje.“

K tomuto vyjádření přikládáme také nezkrácené Zdůvodnění usnesení Valné hromady ze dne 19. 1. 2009 k nové mediální legislativě Členové APSV se seznámili s novelou zákona o RTV (sněmovní tisk č. 551) a s komplexním pozměňovacím návrhem předkladatelů, který zapracovává většinu připomínek Vlády ČR k původní novele.

Kongres APSV konstatuje, že drtivá většinu členů APSV – provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání, tuto poslaneckou iniciativu vítá a podporuje zejména proto, že jasně nastavuje pravidla pro další fungování provozovatelů i příslušné státní orgány a tím řeší několik zásadních problémů současného rozhlasového trhu:

 • Nejasnosti s pokrytím (územní rozsah vysílání) a problém se započítáváním osob zasažitelných vysíláním (započítat jednou, nebo tolikrát, kolik je programů). Dalším závažným problémem je, že kvůli zákonu o ČRo, který uložil pokrytí celoplošných kanálů 95% populace, došlo k trojstranné dohodě RRTV, ČRo a ČTÚ o změně výpočtu pokrytí (metoda E 84 s použitím margin -6dB). K této dohodě došlo bez přizvání soukromých provozovatelů. Její výsledek administrativním zákrokem zvýšil pokrytí ČRo, ale zároveň vzrostlo nebezpečí, že vlastnicky propojení provozovatele regionálního vysílání by mohli přesáhnout 70% hranici povoleného pokrytí.
 • Změna fyzické osoby v právnickou v případě, že původní fyzická osoba bude mít v právnické osobě podíl 100%.
 • Lokální odpojování reklamy na celoplošných stanicích, které fakticky existuje již od roku 1995. Jeho znemožnění by bylo nepochybně příčinou několika mezinárodních arbitráží.
 • Část zákona o pluralitě informací, která je de facto regulací koncentrace vlastnictví. Koncentrace vlastnictví nezpůsobuje nedostatek různorodosti, ale pravý opak. Silný vlastník usiluje o oslovení celého spektra populace, zatímco roztříštěnost trhu spíše přispívá k tomu, že jednotlivé subjekty shodně usilují o nejlepší cílovou skupinu. A to nikoli kvalitou obsahu vysílání, ale vlastní propagací.
 • Digitalizace. Rozhlasová digitalizace se liší od televizní mimo jiné v tom, že není potřeba vypnout analogové pásmo. Právě proto je nutné digitalizaci rozhlasu věnovat vysokou pozornost. K úspěšné digitalizaci je zapotřebí koordinovaný postup národních i lokálních značek a ČRo. Dále je nutné masivně propagovat nákupu digitálních přijímačů, protože posluchač není motivován skutečností, že bude FM pásmo vypnuto, a nevidí tedy k nákupu jednoznačný praktický důvod. Jednotlivé rozhlasové stanice nejsou schopny tuto propagaci úspěšně provést. Nejedená se tedy o krok proti menším stanicím, nýbrž právě v jejich zájmu.
 • Transformační licence kromě digitalizace řeší také nejasnosti kolem opětovného udělování licencí mezi léty 2010 – 2013. Vzhledem k tomu, že Rada zčásti opustila politiku udělování dokrývačů a licencuje i nesmyslně nízké výkony, existují na jeden a tentýž program licence v různé době trvání. Sama Rada připouští, že na základě současné legislativy a praxe bude tento proces obtížné uskutečnitelný.

  V posledním roce došlo k řadě nepochopitelných rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
  Provozovatelé jsou téměř kriminalizováni, stále jsou vymýšlena nová a nová opatření, která znesnadňují naše podnikání. Zaměstnáváme cca 5 tisíc lidí a dáváme práci mnoha dalším (vydavatelství, ochranné organizace, reklamní agentury atd.). Vždy, když se podaří rozhlasový trh stabilizovat, dochází k zákrokům, které jej destabilizují. Všichni víme, že ještě velmi nedávno panovaly mezi provozovateli ostré spory. V diskusi se zákonodárci SKSP, která trvá téměř rok, vznikla právní norma, která udržuje křehký konsensus. Neopatrným odstraněním některých ustanovení nebo doplněním, které by znamenalo nevyváženost, by tento konsensus pochopitelně zmizel a došlo by k úplné destabilizaci. Rozdělování subjektů na velké a malé a argumentace, že velcí malé udusí či pohltí, je ošidná. Velcí hráči stabilizují trh a ze stability profitují i ti menší, například díky prodeji národní reklamy prostřednictvím mediálních zastoupení. Stabilita je přitom přesně to, co náš trh v současné nelehké hospodářské situaci potřebuje.

  Ze 70 soukromých rozhlasových stanic je členem APSV 63. Na Kongresu bylo přítomno 61. To je 87% všech stanic a 97% členských stanic.

  Počet hlasů schvalujících usnesení: 103 ze 111 (61 ze 63 členských)

  Počet hlasů proti usnesení: 0

  Zdrželo se: 0

  Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .