Václav Klaus dnes podepsal rozhlasovou diginovelu

radiovtravemalePrezident Václav Klaus dnes podepsal novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, tzv. diginovelu. Zákon nabude účinnosti dnem vyhlášení, uvedl ředitel tiskového odboru prezidenta Radim Ochvat.

„Norma upravuje přechod z analogového na digitální rozhlasové vysílání a snaží se řešit spor mezi celoplošnými a regionálními rozhlasovými stanicemi o odpojování regionální reklamy,“ uvedl Ochvat.

Diginovela umožňuje provozovatelům rozhlasových stanic kvůli digitalizaci získat takzvané transformační licence, na jejichž základě by mohli vysílat až do 10. října 2025, tedy až o 12 let déle než podle nynějších licencí. Vysílatelé, kteří přistoupí na transformační licence, budou zavázáni usnesením vlády vrátit současné analogové vysílací licence a přejít na digitální vysílání.

Novela současně srovnává způsob odměňování členům Rady Českého rozhlasu s výpočtem odměn členů Rady České televize. Odměny pro Radu ČRo se budou vypočítávat z průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců rozhlasu.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .