DOKUMENT: Kasík chce právní analýzu odvolání

kasikmaly23. 7. 2009

Rada Českého rozhlasu mne ve středu 22. července 2009 odvolala z funkce generálního ředitele. Je to její právo, nemohu však akceptovat důvody, na nichž mé odvolání postavila, a způsob, jakým akt vykonala – odporuje zákonu o Českém rozhlasu. Uspěchané odvolání generálního ředitele jen krátce před volbami veřejnoprávní médium destabilizuje a ukazuje na cíle, které tím Rada nejspíše sleduje.

V souvislosti s argumenty Rady Českého rozhlasu, uvedenými v mém odvolání,  jsem připustil některé chyby. Ty jsem ale vždy neprodleně napravoval. Deset let působení nemůže být zcela bezchybné. Jsem však přesvědčen, že pozitiva převažují. Předávám Český rozhlas se 189 miliony Kč zisku v pololetí roku 2009, s rekonstrukcí historické budovy dokončenou ze čtyř pětin, s rostoucí poslechovostí a v situaci, kdy povinné výroční zprávy Českého rozhlasu procházejí poslaneckou sněmovnou už řadu let bez námitek. Kdo nic nedělá, nic ani nezkazí. Pokud můj nástupce bude postupovat dle tohoto pořekadla, nebude mít problémy.

Ptám se tedy stejně jako ve středu: Kde jsou ony chyby, které stanoví zákon jako jediné důvody odvolání? Vždyť žádné z těch, které Rada uvedla ve své Důvodové zprávě, nevložila do oficiálního usnesení s rozhodnutím o mém odvolání. V usnesení Rada pouze konstatovala, že jsem „přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce“. Zákon je ale vyjmenovává jasně a ani v jednom bodu jsem je splňovat nepřestal. Nebo už snad nejsem způsobilý k právním úkonům? Nemám už trvalý pobyt na území České republiky? Byl jsem odsouzen za nějaký zločin? Nikoli. Odůvodnění mého odvolání v usnesení Rady zkrátka postrádá oporu v zákonu.

Proto v nejbližších dnech požádám právníky o analýzu mého odvolání.

Průběh a rychlost odvolání mne vedou k zamyšlení, zda Český rozhlas nemá být destabilizován před kritickým obdobím mimořádných voleb do sněmovny. Mnozí si nepochybně přáli, aby dosavadní svislý přístup, nenaklánějící se k žádné z politických stran či vlivových skupin, byl rozkmitán a následně přikloněn k jedné nebo druhé straně. Nebo k oběma současně – v prognostickém očekávání.  Jiní možná sní o vlivu na dokončení rekonstrukce…

Proto vyzývám svého nástupce, aby zadal nezávislý externí audit hospodaření Českého rozhlasu k datu mého odvolání.

Pokud to nový generální ředitel neučiní sám, zašlu dopis s tímto požadavkem k rukám předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zároveň  vyzývám nový management, aby se před právním posouzením kontextu mého odvolání a před dokončením externího nezávislého auditu hospodaření Českého rozhlasu zamýšlel hlouběji, než kdykoliv jindy nad svými kroky v oblasti hospodaření instituce.

Vážím si těch spolupracovníků, kteří zůstali i ve složitých situacích loajální Českému rozhlasu. Nevážím si těch ostatních. Osobně děkuji všem  zaměstnancům Českého rozhlasu, kteří rozvíjeli médium tak jedinečné, jakým rozhlas veřejné služby bezesporu byl, je a věřím, že i nadále zůstane.  Jejich práce si vážím. Přál bych si (nepochybně spolu s posluchači), aby budoucnost patřila i nadále kvalitní, vyvážené a moudré rozhlasové službě veřejnosti.

Václav Kasík
Do 22. 7. 2009 generální ředitel Českého rozhlasu

Autor článku:

Komentáře (4)

 1. Ivo Rottenberg

  Kasík je zklamán tím, že si někdo dovolil z něj učinit obyčejného občana. Pokud jde o obavy z destabilizace, tak si dovolím tvrdit: Rozhlas přežil jeho destabizazační a zmatečnározhodnutí (Radiožurnál a Wave) bez vážnější újmy. Ten zmatek byl sledován tak, že si mnozí dělali zásluhy o zvýšení poslechovosti. A k té Radě je tu zákon 484/1991 Sb. ze dne 7. listopadu 1991 o Českém rozhlasu podle něhož je Rada ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně. Podle § 8, (1) Do působnosti Rady náleží:
  a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele rozhlasových studií Českého
  rozhlasu (dále jen „rozhlasová studia“); rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně
  odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou
  způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  A nezapomeňme, že Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně. Tedy nikoliv odvolanému řídímu.

  1. Jose

   Tak určitě to rozhlas přežije. V tom žádný problém nebude. Otázkou je, jak bude takové přežití vypadat. Rozhlas především přižil rozdělení Československa. Pak přežil to nesmyslné neřízení poslanců o povinném krajském studiu, což je ta opičárna, co mi pije nejvíc krev nejvíc. Kdy tedy máte ČRo5 Reginu pro Prahu a ČRo5 Region Středočeský kraj, takže vlastně v Praze máte 2 regionálky. Zatím co v Liberci, kde se to odpojuje od Ústí nad Labem, v Karlových Varech, kde se to odpojuje od Plzně a ve Zlíně, kde se to odpojuje, teď nevím jestli od Brna nebo od Olomouce máte půl regionálky. Opravdu neuvěřitelný a nechutný bordel. Někde 2x a jinde půlka. Takže, co se stalo za Kasíka ? Alespoň udělali tu společnou regionální noc z Brna a nepouštějí tam jako před tím ČRo2 Prahu. Z nových stanic Česko, D-Dur, Leonardo a Wave. Bylo velmi příznivě přijato Leonardo, kdy jde o takové modernější pojetí Prahy. Tedy je to jako Praha a není to Praha. Je to Praha oblečená jinak, moderněji a mně se ta stanice líbí. Z Wave pak jsem nadšený a považuji ho za druhou nejlepší stanici ve státě, tedy hned za soukromým Radiem 1 Praha od Radio Investmens. Pravda asi trochu nezákoně se objevilo i na FM, nic méně, zákon již byl poslanci upraven a pokud ho podepíše prezident republiky, bude se moci Wave na FM, vrátit. Trochu, jako nadbytečné je hodnocené Česko. Ovšem tam mělo jít zřejmě o koncepci zbavit Radiožurnál zpravodajství, mít jako hlavní zpravodajskou stanici Česko a z Radiožurnálu udělat běžnou obvyklou stanici, jako ji mají běžné okolní země, tedy vzorek BBC 1, Bayern 3, Osterreich 3. Pravda toto se příliš nezdařilo nebo vzbudulo to celonárodní odpor. Angaživáním B.T. dříve na Frekvenci 1 skupiny Lagardere, později na Z1, nebyla věc zvládnuta dobře. Zajímavé je, že kostra, tedy presentace neboli papírově to vypadalo pěkně. Ovšem posluchačsky, tedy co se po té linulo ze samotného rádia, to vypadalo otřesně. Takže jsem zařadil Radiožurnál mezi neposlouchatelné stanice, co se týče mé osoby. Ale v číslech fakticky poslechovost Radiožurnálu stoupla a začaly ho poslouchat ženy, které ho dřive neposlouchali. Čili akci nelze vyhodnotit jako úspěšnou, jak měla být, ale nelze ji vyhodnotit ani jako zcela a úplně neúspěšnou. Řekněme, že označení, rozestavěné nebo polovičaté nebo nedomyšlené či nedodělané by bylo asi nejpřesnější. Nic méně j to známý dlouhodobý problém rozhlasu, absence stanice jako BBC 1, B3, OE3 a p.Kasík se alespoň pokusil Zatím co nikdo jiný se nikdy ani nepokusil. A obávám se, že p. Medek se také nepokusí. Jistě rozhlas pojede dál samospádem, co by nejel. Ale otázka je, co mu p.Medek přinese nového a zajímavé, co po p.Kasíkovi opraví nebo vylepší. Obávám se, že nejspíše, nic. Bylo tedy řízení p.Kasíkem rozhlasu špatné ? Já si myslím, že ne. Soukromou rozhlasovou stanici Alfu možná položil(asi ano), ale položil rozhlas ? Nepoložil. Vylepšil ho ? Ano. Mohl ho vylepšit 2x tolik ? Ano. Vylepší ho Medek ? Patrně, ne.

 2. Ivo Rottenberg

  Dnes si vzpomínám na jedno vysvětlení Rady RTV: „Pro udělení licence (už nevím komu)se nezdvihl potřebný počet rukou“!!!!!!
  Zde se zdvihl potřebný počet – toť jasné zdůvodnění!!!!!

  1. Jose

   Třeba se chtěli podrbat za uchem nebo mávali vstříct lepším zítřkům…

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .