Válka o TV Vysočina pokračuje, další bitva pro Svobodu

Jen několik dní po rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, který zrušil verdikty soudů nižších instancí o zrušení smlouvy o prodeji TV Vysočina společnosti TV Gimi ze skupiny RTA došlo k dalšímu zvratu. Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl žalobě Marie Svobodové a určil, že smlouva z 5.2. 2002 je neplatná.

Krajský soud v Českých Budějovicích včera vyhověl žalobě Marie Svobodové a určil, že smlouva o převodu obchodního podílu ve společnosti Českomoravská televizní, s.r.o., kterou dne 5.2.2002 uzavřel Jiří Svoboda s GIMI, spol. s r.o. (dnes RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.) je neplatná. Společnost GIMI, spol. s r.o. se tak podle výroku soudu společníkem společnosti ČMTS nikdy nestala. Podle vyjádření RTA soudkyně rozhodla ve zřejmém rozporu s odůvodněním rozsudku, který vyhlásil minulý týden Vrchní soud v Olomouci. Boj o vysílání TV Vysočina tak bude pokračovat nejméně další rok.


Marie Svobodová se domáhala určení, že uvedená smlouva je neplatná z důvodu, že jako manželka neudělila Jiřímu Svobodovi souhlas s převodem obchodního podílu, což je zákonná podmínka k nakládání s majetkem, který tvoří společné jmění manželů. Podle názoru společnosti Regio Media krajský soud v Českých Budějovicích rozhodoval na rozdíl od Vrchního soudu v Olomouci o meritu věci, a proto o zápisu změn do obchdoního rejstříku bude nutno rozhodnout opět, a to i přes usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým má být rejstříkové řízení zastaveno. Narozdíl od verdiktu vrchního soudu, včerejší rozsudek dosud není pravomocný. „Podle sdělení Ing. Svobody se společnost GIMI, spol. s r.o. v soudním řízení dovolávala mimo jiné vydržení uvedeného obchodního podílu či dobré víry v zápis v obchodním rejstříku, což Krajský soud podle svého rozhodnutí nepovažoval za důvody, pro které by měla být žaloba zamítnuta,“ uvádí tisková mluvčí Regio Media Jana Malíková.


„Odůvodnění dnešního rozsudku zatím není známé, musíme počkat na písemné vyhotovení. Nepochybně se však proti rozsudku odvoláme k Vrchnímu soudu v Praze. Rozsudek není pravomocný a vzhledem k předchozím rozhodnutím soudů vyšších instancí lze odůvodněně předpokládat, že bude zrušen,“ řekl majitel Regionální Televizní Agentury, a.s., k níž společnost GIMI patří, Jaroslav Berka. Jediné pravomocné rozhodnutí soudu v kauze TV Vysočina tak zůstává rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého je společnost GIMI jediným společníkem společnosti  Českomoravská televizní a Ivo Brabec jejím jediným jednatelem, dodává RTA.


Společnost Českomoravská televizní s.r.o.před čtyřmi lety prodal Jiří Svoboda společnosti GIMI s.r.o. Iva Brabce. Po třech letech prodej zpochybnila manželka Jiřího Svobody Marie Svobodová tvrzením, že k prodeji obchodního podílu svého manžela nedala výslovný souhlas. „Odhlédneme-li od skutečnosti, že toto se tvrzení Marie Svobodové nezakládá na pravdě, neboť o prodeji věděla a minimálně konkludentně s ním souhlasila, je spor o TV Vysočina sporem o otázku, zda mohou české manželky zneplatnit všechny prodeje obchodních podílů provedené v České republice za poslední tři roky. To je totiž lhůta na uplatnění práva dle Občanského zákoníku, na který se Marie Svobodová odvolává. Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci tomu tak není, protože do společného jmění manželů může patřit nanejvýš hodnota obchodního podílu, který vlastní jeden z manželů, nikoliv obchodní podíl sám,“ tvrdí RTA.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .