TV3 – memorandum jednoho úředníka

radiotv22V Praze dne 6. prosince 2001

Vážená paní, vážený pane, kolegové!

Už delší dobu bych Vám rád sdělil – nikoli však jako tiskové sdělení,
stanovisko nebo prohlášení Rady, nýbrž jako informaci ode mne jako vedoucího
zaměstnance Rady, který má na starosti poskytování informací a komunikaci s
veřejností – toto:

Již několik týdnů je veřejnost přesvědčována většinou médií, papouškujících
tvrzení jedné PR agentury, o následujícím:
Do sporu o kontrolu nad licencí pro terestrické vysílání TV3 se investor
televize firma EMV a tehdejší držitel licence Martin Kindernay dostali poté,
co Rada pro rozhlasové a televizní vysílání „odmítla povolit převod licence
na Kindernayem stoprocentně vlastněnou lucemburskou firmu KTV. Kindernay pak
požádal o převod na českou firmu RTV Galaxie, což rada schválila.“
(Například ČTK 5.12. – 17:50, obdobně 6.12. – 7:49)

Oprava obecně opakovaného omylu jedněch a odmítnutí vědomě šířené polopravdy
druhých je jednoduchá – otázkou jen je, zda si toho ještě někdo všimne. Před
pár dny jsem to jedné bývalé kolegyni novinářce vysvětloval, přesto však
nadále opisuje výše uvedené tvrzení. Ale přesto – pokusím se:

Existuje smlouva o smlouvě budoucí o převodu licence k televiznímu vysílání
mezi Martinem Kindernayem a společností TV3, a.s. ze dne 31. 3. 2000, kterou
podle dodatku ze dne 22. 6. 2001 posledně jmenovaná téhož dne postoupila
společnosti European Media Ventures, S.A.
V uvedeném dodatku v části 2.1 c se o způsobu dohodnutého převodu licencí
stanovuje, že – pokud právní předpisy umožní převod licencí Radou na
zahraniční, případně na českou právnickou osobu, v níž bude mít provozovatel
100% majetkovou účast – provozovatel neprodleně požádá Radu o převod licencí
na

 • lucemburskou společnost KTV, S. a r.l., v níž má 100% majetkovou
  účast. Pokud Rada z jakéhokoli důvodu této žádosti nevyhoví, provozovatel
  požádá Radu o převod licencí na
 • českou společnost, kterou po předchozím souhlasu a podle instrukcí
  EMV sám založí nebo v níž získá 100% majetkovou účast.
  Pokud ani této žádosti Rada nevyhoví, aniž by toto rozhodnutí mělo oporu v
  zákoně, provozovatel neprodleně využije všech zákonných opravných
  prostředků, aby rozhodnutí Rady byla změněna nebo zrušena a licence
  převedeny na KTV, případně na náhradní českou společnost.

Tolik fakta. Přeberte si je už sami, prosím. Snad jen ještě upozornění, že
Rada může rozhodnout pouze o tom, zda je smluvní uspořádání v souladu s
platným českým právním řádem, nikoli však zaručovat uspořádání věcně – zda
jsou třeba plněna vzájemná práva a povinnosti – neboť to je předmětem práva
soukromého, které leží mimo pravomoc Rady.

S pozdravem

PhDr. Pavel Barák

vedoucí útvaru informací, komunikace a zahraničních styků Úřadu Rady

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .