TV Vysočina – čeká se na verdikt nejvyššího soudu

radiotv221Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sice na základě rozhodnutí odvolacího soudu zastavila všechna správní řízení s Jiřím Svobodou, ale Regionální televizní agentura, která TV Vysočina v letech 2002 – 2005 vlastnila, podala proti verdiktu Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolání k Nejvyššímu soudu a zároveň podala na Jiřího Svobodu trestní oznámení pro podvod.

Pohled zpátky

Licenci TV Vysočina, která se v minulosti jmenovala také TV Stela a TV JSC, získal v roce 1994 Jiří Svoboda. Regionální vysílání na Jihlavsku provázela řada sporů Svobodovy televize s konkurenční ČMTS a.s. a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, které vyvrcholily dokonce odnětím licence TV Stela. Provozovatele ale zachránila formální chyba v písemné podobě správního rozhodnutí, která je anulovala. Zdálo se, že vstup českobudějovické TV Gimi do TV Vysočina, ke kterému došlo v roce 2002, situaci jednou pro vždy vyřeší. (více v článku Televize Gimi chce koupit jihlavskou TV JSC)

Po třech letech bylo jasné, že nic nevyřešil. V dubnu letošního roku Jiří Svoboda tehdejší transakci označil za neplatnou, prohlásil se za jednatele Českomoravské televizní (nástupce TV JSC) a dokázal nahradit signál jihlavského studia nahradit svým z Pelhřimova. „Společnost Gimi na nás nedávno začala vyvíjet nátlak, abychom jim zaplatili zpětně za dva roky vysílání reklam několikamilionovou částku,“ vysvětlil důvody svého jednání Svoboda Novinám Jihlavska. (více v článku Válka o TV Vysočina – vysílá JSC pirátsky?)

Zpočátku se zdálo, že Svoboda nemá šanci na úspěch. Žalobu Marie Svobodové, kterou se domáhala, aby soud určil, že smlouva o převodu obchodního podílu mezi Ing.
Svobodou a spol. Gimi s.r.o. je neplatná, okresní soud v Pelhřimově zamítl. Následně vydal Krajský soud v Českých Budějovicích předběžné opatření, kterým Jiřímu Svobodovi přikázal, aby se zdržel jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že je jednatelem ČMT a zakázal mu také užívat jméno žalující strany. Také RRTV se Svobodou zahájila správní řízení o uložení pokuty za provozování televizního vysílání bez oprávnění a rozhodla dokonce, že na něj podá trestní oznámení pro maření úředního rozhodnutí. (více v článku RRTV podá trestní oznámení za maření soudního rozhodnutí)

RRTV zastavila správní řízení

Všechno změnil až rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, jehož táborská pobočka řešila odvolání Svobodových proti rozsudku Okresního soudu v Pelhřimově. Tento soud rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově změnil tak, že určil neplatnost smlouvy z roku 2002 o převodu obchodního podílu. (více v článku Kauza TV Vysočina dostala nečekané obrátky)

Na základě tohoto rozhodnutí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastavila všechna správní řízení s Jiřím Svobodou. Proč je zastavila, když v době, kdy TV JSC ovládla vysílání, ještě v rukou žádný rozsudek neměla a de facto tak vysílala pirátsky? „Jestliže jsme řízení přerušili z důvodu rozhodování soudu, tak tím názorem soudu taky musíme být vázáni. Samozřejmě, že když bylo řízení zahájeno, tak žádné soudní rozhodnutí nebylo, ale právě na ně jsme čekali. Zkuste si představit, že bychom postupovali tak, jak naznačujete – to bychom jednak u soudu prohráli spor o případně udělenou pokutu, jednak bychom věru neposloužili právní jistotě, protože protichůdná rozhodnutí různých státních orgánů vytvářejí pouze právní nejistotu,“ řekl RadioTV předseda RRTV Petr Pospíchal.

„Zastavení správních řízení s Jiřím Svobodou chápeme jako krok RRTV, která reagovala na rozhodnutí odvolávacího soudu. Rozsudek odvolávacího soudu ovšem považujeme za skandální a v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu i soudů obecných a podali jsme proti němu dovolání. Na Jiřího Svobodu jsme také podali trestní oznámení pro podvod, což by již mělo být šetřeno Policií ČR,“ řekl RadioTV výkonný ředitel RTV Jaroslav Korytář.

Korytář: situace nahrává TV Prima

Korytář dále upozorňuje na možné souvislosti kauzy TV Vysočina s plány TV Prima do budoucna zrušit provázání své licence s regionálními televizemi. „Celá situace „náhodou“ nahrává TV Prima v tažení za „očištění její licence od sdíleného vysílání s regiony“, neboť bude ještě nějaký čas trvat než bude celý spor definitivně vyřešen,“ říká Korytář. Sdílení kmitočtů Primy s regionálními televizemi v rámci digitálního vysílání by měla vyřešit novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Podle jejího předkladatele Ladislava Skopala se v novele se sdílením kmitočtů nepočítá.

Co bude následovat? Proti rozsudku Krajského soudu není možnost odvolání, ale lze se dovolat k Nejvyššímu soudu, což Korytář potvrzuje: „Rozsudek odvolacího soudu nevychází podle společnosti GIMI spol. s r.o. ze zjištěného skutkového stavu věci a je v rozporu s platnou judikaturou, proto proti němu podala spol. GIMI spol. s r.o. dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, přičemž předpokládá, že Nejvyšší soud rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře zruší.“

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .
Štítky:,