TV JOJ nemá problémy so zdielanými vysielačmi

Striedanie celoplošného a regionálneho programu na určitých frekvenciách sa netýka len TV Prima. Podobným spôsobom rozširovala svoje pokrytie aj slovenská multiregionálna TV JOJ. Komerčná dvojka na slovenskom trhu sa pri expanzii rozhodla spolupracovať s regionálnymi televíziami na dobrovoľnej báze. Najmä v začiatkoch jej pôsobenia boli regionálni partneri veľmi dôležití.

Na základoch regionálnej siete Global


Televízia JOJ vznikla v roku 2002 na základoch vtedajšej siete TV Global. Program TV Global bol produktom košickej spoločnosti MAC TV, s.r.o., ktorá vtedy prevádzkovala regionálnu televíziu v Košiciach a dnes je hlavným licencovaným vysielateľom TV JOJ. V dennom čase prostredníctvom satelitu dodávala program ostatným lokálnym vysielateľom po celom Slovensku, ktorí práve na základe dohody šírili TV Global počas dňa. Do jej vysielania sa pripájali s tromi hodinovými vstupmi – ráno, popoludní a večer. Regionálne siete tak fungovali na podobnom princípe českí vysielatelia s Primou. Základným rozdielom však boli licenčné podmienky, ktoré menších vysielateľov priamo nezaväzovali k spolupráci s celoplošnou televíziou.


V prípade Primy je jej spolupráca s regiónmi viac-menej vynútená nedostatkom frekvencií, keďže bez zdieľaných licencií s regionálnymi štúdiami by TV Prima nemohla mať väčšinové terestriálne pokrytie. Aj na Slovensku bol podobný nedostatok frekvencií, a niekoľko rokov chýbala vôľa vytvoriť plnohodnotnú konkurenciu voči najsilnejšej súkromnej TV Markíza. Tá mala ako jediná takmer celoplošné terestriálne pokrytie, čo jej dávalo významnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným televíziám. Satelitné a káblové projekty ako VTV a TV LUNA, ktoré mali ambíciu vytvoriť konkurenčný protipól voči Markíze, skončili krachom. Zmenu priniesol až projekt TV JOJ, ktorý získal podporu licenčnej rady a všetky zostávajúce strategické frekvencie. Krátko po vzniku sa Jojka začala od svojich regionálnych partnerov osamostatňovať, a budovala si vlastné nízkovýkonné vysielače na celom území Slovenska.


Rozvoju JOJ-ky pomohol krach TV Luna


Televízii JOJ pri vstupe na trh pomohol aj krach káblovej a satelitnej TV Luna, ktorá bola veľmi aktívnym koordinátorom nových frekvencií, a časom chcela prejsť na multiregionálne terestriálne vysielanie. Luna v roku 2001 iniciovala koordináciu niekoľkých desiatok nízkovýkonných frekvencií. Keď sa dostala do finančných problémov, postavil sa za ňu potenciálny investor, zahraničný fond Argus Capital (v Česku vlastnil televíziu TV3 CZ). Kapitálový vstup do Luny však investor podmienil ziskom dvoch strategických frekvencií na západnom a severnom Slovensku. Podobnú požiadavku mali aj investori TV Global a iniciatori projektu JOJ. Licenčná rada napokon pri voľbe v septembri 2001 uprednostnila práve projekt TV JOJ, ktorý vyhodnotila ako perspektívnejší.


JOJ-ka tak mohla získať aj ostatné frekvencie skoordinované Lunou, pretože tá medzičasom ukončila vysielanie. Práve tento fakt jej neskôr významne pomohol pri rozširovaní pokrytia, pretože v určitých lokalitách už nebolo nutné hľadať nové frekvencie. V prvých mesiacoch fungovania nového projektu JOJ naďalej poskytovala regionálnym partnerom priestor vo svojom programe. Menšie stanice mohli vstupovať s polhodinovým predpoludňajším magazínom U nás doma, a mali k dispozícii aj programové okno pre 15-minútové spravodajstvo Práve teraz. Manažment TV Joj na čele s vtedajším riaditeľom Richardom Rybníčkom však viackrát vyslovil nespokojnosť s úrovňou programu niektorých lokálnych televízií a od stratégie prepojenia s regiónmi postupne upustil.


Nezávislosť na regiónoch je dôležitá


Práve tu možno hľadať ďalší podstatný rozdiel medzi regionálnym previazaním TV JOJ a TV Prima. Slovenská JOJ-ka mala všetky strategické frekvencie zahrnuté vo vlastnej licencii, a na regionálnych televíziách prestala byť závislá. Členovia slovenskej vysielacej rady dokonca viackrát verejne podporili rozvoj tohto projektu, keď zamietli vstup prípadného tretieho multiregionálneho vysielateľa na terestriálny trh, a všetky uvoľnené či nové frekvencie pridelili práve JOJ-ke. Stabilita na televíznom trhu bola z pohľadu členov Rady dôležitejšia ako budovanie prípadnej ďalšej televízie. Televízia JOJ neskôr prestala ponúkať programové okná pre regionálne vysielanie. Štáby menších televízií však naďalej dodávajú spravodajské príspevky do jej programu, a niektorí vysielatelia si stále vypĺňajú svoj voľný denný program vysielaním TV JOJ.


Prima si nemôže dovoliť odstrihnúť od regiónov, pretože diváci v mnohých častiach republiky by prišli o jej program. Regionálne televízie vlastnia nezávislé licencie, ktoré im umožňujú odvysielať tri hodiny vlastného programu denne, pričom v ostatné časy sú vyhradené pre Primu. Hoci pražskí manažéri už dávnejšie plánovali, že regionálne štúdiá postupne odkúpia a začlenia ich do skupiny firiem okolo TV Prima, tento zámer sa im nepodarilo naplniť. Licencované televízie v šiestich krajoch sa začlenili do konkurenčnej RTA a začali v plnej miere využívať vysielacie časy, ktoré im umožňujú platné licenčné podmienky. Výsledkom je už známy spor, keď diváci v týchto regiónoch nemôžu sledovať Primu počas celého dňa. Prima zase nedokáže programovo reagovať na vzniknutú situáciu, a ponúka svojim divákom atraktívny program aj vtedy, keď ju v niektorých regiónoch nie je vidieť. Napríklad priame prenosy z anglickej Premier league sú plánované na sobotu od 16.00 h, teda práve na začiatku dvojhodinového popoludňajšieho bloku RTA.


Slovenské regióny majú väčší výber centrálnych programov


Voľný vzťah slovenských celoplošných a regionálnych vysielateľov sa prejavuje aj v inom smere. Miestne televízie, ktoré nevysielajú celodennú programovú slučku, si môžu vybrať, aký ďalší program budú v rámci svojej celodennej licencie (dobrovoľne) šíriť. Viacerí si ponechali partnerstvo s TV JOJ, ale môžu si zvoliť napríklad aj hudobný kanál Music Box, alebo žilisnkú TV Patriot, ktorá sa profiluje práve ako „televízia pre regióny“. Obe tieto stanice sú dostupné terestriálne aj satelitne.


České regióny mohli tiež mať okrem Primy aj iné alternatívy. V Prahe a Hradci Králové kedysi fungoval projekt dvoch krajských televízií, ktoré mali byť základom vytvorenia celorepublikovej siete. Vtedajší vlastník TV Prima plánoval vybudovať tento projekt ako alternatívny program pre regióny, a postupne si zaregistroval ochranné známky pre označenie programov všetkých krajských miest. Tento plán však Prime nevyšiel kvôli viacerým licenčným sporom. TV Praha a TV Hradec Králové vysielali na základe licencie, ktorú kedysi využíval investor projektu TV3. Súvisiace spory nepriamo vyústili do ukončenia oboch projektov.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .