RRTV šlape na paty celoplošným televizím

radiotv22Diváci si stěžují na televize a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nebere jejich stížnosti na lehkou váhu. Jen na posledních dvou zasedáních řešila dvanáct možných prohrešků proti mediálnímu zákonu z dílny celoplošných televizí. Jaké jsou výsledky? Byla zahájena dvě správní řízení, byla udělena tři upozornění pro porušení zákona, šest řízení bylo zastaveno nebo odloženo a padla také jedna pokuta.

Odložené podněty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:

 • odložila podnět na zpravodajský příspěvek Voliči už znají čísla stran, vysílaného na ČT 1 v rámci pořadu Události dne 27. dubna 2004 od 19.15 hodin
 • odložila podnět na zpravodajský příspěvek o zdražení služeb po vstupu do Evropské unie, vysílaného na televizní stanici Nova v rámci pořadu Televizní noviny dne 3. května 2004 od 19.30 hodin
 • odložila podnět na reportáž Na dvacet dětí točilo pornografii odvysílané na ČT 1 v rámci zpravodajského pořadu Události dne 29. dubna 2004 od 19.15 hodin
 • zastavila správní řízení s Českou televizí ve věci porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. za skrytou reklamu na periodikum Týdeník Televize, která byla odvysílaná v pořadu TýTý 2003 dne 21. února 2004 na programu ČT 1
 • nepřijala žádné usnesení ve věci zahájení správního řízení pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o. za reportáž o shromáždění před budovou České televize u příležitosti tříletého výročí stávky zaměstnanců ČT o problematice jejího financování, odvysílané dne 25. prosince 2003
 • rozhodla o předání podnětu na pořad Nesesmilníš aneb Homosexualita a víra z cyklu Cesty víry, vysílaného na okruhu ČT 2 dne 22. února 2004 od 13.20 hodin Radě České televize

Záhájená správní řízení

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:

 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala provozovatele k vyjádření za odvysílání záznamu reportáže Kdo vydělává na pohledávkách?, vysílané v rámci zpravodajského pořadu Události dne 5. března 2004 od 19.15 hodin
 • zahájila správní řízení s CET 21 spol. s r.o. pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. za reklamu Můj Eros na vstupní straně teletextu TV Nova vysílané dne 1. června 2004 v 16:00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření

Vydaná upozornění

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:

 • vydala upozornění České televizi na porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání sponzorovaného pořadu Kojení a výživa v prvních týdnech života z cyklu Co mohu pro sebe udělat, dne 21. ledna 2004 v 9.35 hodin
  vydala upozornění České televizi na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za reportáž o brněnských hooligans v pořadu Pomeranč, odvysílaném dne 21. a 22. ledna 2004
 • vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění pro porušení § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. za pořad Světová premiéra, odvysílaný dne 28. února 2004
 • vydala upozornění České televizi na porušení § 53 odst. 5 a § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání sponzorovaného pořadu Český lev 2003 dne 6. března 2004 na programu ČT 1

Pokuty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání:

 • uložila podle § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. České televizi pokutu ve výši 100 000,- Kč za překročení zákonem stanoveného hodinového limitu pro vysílání reklamy dne 2. února 2004 na programu ČT 1 o 29 s, to je o 8%

Právě tato v červnu jediná udělená pokuta vzbudila nejvíce rozruchu. Ačkoliv se jedná o poměrně malé překročení limitu, verdikt Rady je ve středu pásma. Za porušení pravidel pro vysílání reklamy totiž RRTV podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání může provozovatelům udělit pokutu v rozmezí 5000 až 2,5 milionu korun.

„Česká televize vyčká, až dostane písemné rozhodnutí rady, potom rozhodnutí a jeho odůvodnění projednáme,“ řekl mluvčí České televize Martin Krafl. Podle něj jsou však taková překročení výjimečná, například při přímém přenosu, kdy se posune vysílání.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .