Prohlášení Heleny Havlíkové

radiotv222Vzhledem k tomu, že jsou v tiskových i elektronických médiích opakovaně uváděna nepravdivá a zkreslená nařčení v souvislosti s arbitráží CME vs. Česká republika, která se bohužel dotýkají též mé osoby a která mě poškozují, považuji za nutné se k nim vyjádřit. Nařčení se týkají:

  • – mého údajného manipulování s důkazy v rámci arbitrážního řízení CME vs. ČR
  • – údajné souvislosti mezi mnou a informátorem nazývaným gazela
  • – údajné souvislosti mezi arbitrážemi a mým stipendijním pobytem v USA.

Jako svědka mě Ministerstvo financí zavázalo mlčenlivostí ve věci obou arbitráží, které mě dosud nezprostilo. Z tohoto důvodu mohu komentovat jen informace dostupné z veřejných zdrojů.

1. Zásadním způsobem a co nejdůrazněji odmítám nařčení z jakékoli manipulace s důkazy, na které jsem se údajně měla podílet. Se samotnou existencí písemnosti, která měla popisovat návštěvní den dne 2. 3. 1999 na Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, jsem byla konfrontována poprvé až v rámci svého svědectví v arbitráži. Překvapilo mě, že je tato písemnost považována za oficiální zápis z návštěvního dne 2. 3. 1999, neboť, pokud je mi známo, nebyla součástí příslušných spisů evidovaných na Radě, s jejichž obsahem jsem byla z titulu své funkce vedoucí Úřadu Rady obeznámena. V intencích obhajoby vedené za ČR Ministerstvem financí a Clifford Chance jsem připustila, že jsem si během návštěvního dne dělala poznámky do služebního notebooku a že text v některých částech zachycuje jednání v rámci onoho návštěvního dne. Výsledný tvar písemnosti však neodpovídá mým grafickým zvyklostem a považuji za nepravděpodobné, že bych se dopustila např. chyby ve jménu Ronalda Laudera, který je v písemností psán jako Loder. Přinejmenším z vnější podoby písemnosti je zřejmé, že nemohlo jít o zápis. Je vyloučené, že bych v takovém případě dokument nesignovala.

2. V arbitrážích vedených proti České republice jsem svědčila za Českou republiku a v její prospěch. Mimo rámec spolupráce s Ministerstvem financí a Clifford Chance jsem nikomu žádnou formou neposkytla žádné informace ani materiály. Důrazně odmítám jakékoli spojování své osoby s případem údajného informátora Rady nazývaným gazela. V rámci trestního oznámení, které podala Rada v roce 1999 na neznámého pachatele ve věci informátora nazývaného gazela, jsem podobně jako další členové Rady podávala vysvětlení policii. Uvedla jsem, že jsem nad rámec poskytování informací, které vyplývaly z mých pracovních povinností ve funkci vedoucí Úřadu a tiskové mluvčí, nikdy a nikomu jiné informace neposkytla. Pokud je mi známo, policie případ odložila.

3. Svědectví ve prospěch České republiky jsem poskytla dobrovolně a jednoznačně prohlašuji, že mi nikým nebyly v souvislosti s výkonem mé funkce vedoucí Úřadu nebo mou účastí v arbitrážním řízení v roli svědka činěny jakékoli nabídky poskytující výhody ať již finanční nebo jiné. Spekulace o souvislosti mezi arbitráženi a mým stipendijním pobytem v USA považuji osobně za obzvláště zvrácené a dehonestující, dotýkající se mé cti a poškozující nejen mé dobré jméno, ale i pověst Fulbrightovy komise. Hubert H. Humphrey Fellowship Program (HHH Program) je oficiální stipendijní program vypisovaný od roku 1978 každoročně americkou vládou. Je zaměřen na další rozšíření znalostí a odborných zkušeností pro zájemce uprostřed profesní dráhy, činných ve veřejném i soukromém sektoru (viz webové stránky Fulbrightovy komise (http://www.fulbright.cz/czech/Programy/humphrey.htm ). Po podání standardní přihlášky, po splnění všech stanovených podmínek a úspěšném absolvování všech zkoušek jsem byla pro HHH Program ve školním roce 2001/2002 vybrána (s dalšími Čechy) v řádném výběrovém řízení, jak dokládá mj.dopis Fulbrigthovy komise ze dne 19. července 2001 Radě. Rada usnesením souhlasila s mým prohloubením kvalifikace absolvováním HHH Programu – obor média a státní správa. HHH Program jsem absolvovala s vynikajícími výsledky, jak dokládá kopie absolventského diplomu a hodnocení koordinátora prof. Rogera Gafkeho.

Svými činy i postoji jsem vždy hájila zájmy ČR a pokusy o jinou interpretaci svého působení jako vedoucí Úřadu Rady se cítím být osobně poškozována. Proti nepravdivým nařčením se zřejmě budu nucena bránit.

Helena Havlíková

bývalá vedoucí úřadu RRTV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .