Prima chce digitální licenci přímo, RRTV je proti

Provozovatel TV Prima a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vstoupili do otevřené války. Jádrem sporu je fakt, že Prima požaduje po Radě automatické přidělení digitální licence v multiplexu B, zatímco RRTV jí nabízí pouze účast v licenčních řízeních.

„Naše společnost je velmi znepokojena postupem RRTV a výroky jejího předsedy Petra Pospíchala pro ČTK. FTV Prima, spol. s r.o., již od roku 1997 investovala do příprav na přechod na digitální vysílání. Předpokládali jsme, že budeme digitálně vysílat v síti Czech Digital Group, a.s., tj. v síti „B“. Se společností Czech Digital Group máme uzavřenu dohodu o technickém zajištění našeho přechodu na digitální vysílání, proto nerozumíme tomu, proč by na základě správního rozhodnutí RRTV měla nyní být síť B nabízena v licenčním řízení celá,“ říká tisková mluvčí TV Prima Jana Malíková.

Malíková dále pokračuje: „FTV Prima podala na základě dohody s Czech Digital Group, a.s., více než měsíc před vyhlášením licenčního řízení žádost o přidělení digitálních technických parametrů jejího vysílání. Žaloba FTV Prima, spol. s r.o., proti rozhodnutí RRTV o neudělení souhlasu s přidělením těchto technických parametrů má automatický odkladný účinek, což by mělo být RRTV známo. RRTV je tedy povinna počkat na rozhodnutí soudu. Dokud o žalobě nebude rozhodnuto, není RRTV oprávněna předmětnou vysílací kapacitu nabízet třetím osobám. Pokud tak RRTV bude nadále činit a znemožní FTV Prima vysílání v síti Czech Digital Group, vědomě zmaří dlouhodobé investice FTV Prima do přechodu na digitální vysílání.“

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Pospíchal má opačný názor. „Rada v rámci zákonného zmocnění rozhodla z vlastního podnětu o vyhlášení licenčního řízení na programové obsazení zkoordinovaných digitálních sítí. Zákon o vysílání tuto pravomoc Radě dává bez jakýchkoliv pochybností. Jestliže je pravda, že společnost FTV Prima podala žalobu proti Radě proto, že Rada nevyhověla její žádosti o přidělení technických parametrů, neznamená to, že by taková žaloba měla mít odkladný účinek. Rada se při zamítnutí zmíněné žádosti FTV Prima striktně řídila zákonem o vysílání.“

„Společnost FTV Prima má možnost přihlásit se do licenčního řízení, které Rada vyhlásila a v něm se o přidělení sítě digitálních kmitočtů ucházet. Tímto způsobem by nejlépe využila jak prostředků, které již do přípravy digitálního vysílání vložila, tak i zkušeností, které vysíláním svého programu televize Prima nezpochybnitelně má,“ dodává Pospíchal.

Platí současné licence i na digitál?

Malíková se v tiskové zprávě TV Primy důrazně ohrazuje rovněž proti neodborným úvahám předsedy Petra Pospíchala o technologické neutralitě stávajících licencí k provozování televizního vysílání. „Máme zpracován právní posudek renomované advokátní kanceláře o tom, že je naše licence použitelná i pro digitální vysílání. RRTV ostatně sama např. v materiálu „Plán vyhlášení licenčního řízení na digitální sítě“ ze dne 31.10.2004, podepsaném panem Petrem Pospíchalem, hovoří o tom, že stávajícím komerčním televizím budou přiděleny digitální soubory technických parametrů. Jsme přesvědčeni, že jsou výroky pana Petra Pospíchala ve světle skutečnosti, že platíme za prodloužení licence do roku 2018 (tedy do doby, kdy bude analogové vysílání již několik let vypnuto) poplatek 200 milionů Kč, velmi neuvážené.“

Předseda RRTV ovšem tvrdí, že stávající licence pro digitální vysílání použitelné nejsou. „Licence, na základě které společnost FTV Prima provozuje celoplošné televizní vysílání, je nedílně spojena s vydaným souborem technických parametrů pro analogové vysílání. Zákon o vysílání rozlišuje mezi vysíláním analogovým a vysíláním digitálním, která proto nejsou vzájemně zaměnitelná. V souladu se zákonem však dosavadní provozovatelé analogového televizního vysílání mohou požádat o výměnu technických prostředků, tedy vrátit kmitočty analogové a namísto nich obdržet kmitočty digitální. Tuto možnost bude mít smysl využít poté, co dojde k ukončení mezinárodní koordinace kmitočtové sítě pro digitální vysílání, tedy po 31. květnu 2007,“ vysvětluje Pospíchal.

Varoval Úřad Radu?

Prima navíc upozorňuje na to, že RRTV rozhodla o nepřidělení digitálních technických parametrů vysílání i přes upozornění Úřadu RRTV, že RRTV hrozí riziko prohry u soudu. Takovýto postup úřadu veřejné správy se dle názoru TV Prima neslučuje s ideou právního státu.

„Vzhledem k tomu, že stávající provozovatelé televizního vysílání budou těmi, kteří ponesou převážnou část nákladů spojených s přechodem na digitální vysílání, jsme toho názoru, že je nutné, aby RRTV přestala řešit tyto otázky sama a začala se jimi zabývat ve spolupráci s odborníky a provozovateli vysílání,“ dodává Malíková.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .