Televize Licence

TV3 - stručná faktografie Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují zkreslené či nepřesné informace o "kauze" TV3, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") pokládá za nutné sdělit základní právní a věcn...
19. 11. 2001
Poslanci obdrželi zprávu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která odmítá, že by byl investor metropolitní televize rozhodnutím rady o převodu licence TV3 poškozen. Server RadioTV má tuto zprávu k dispozici. Poslanci v těchto dn...
14. 11. 2001
Praha 14. listopadu 2001 - Vrchní soud v Praze dnes s definitivní platností zamítl pokus společnosti CET 21 zbavit se povinnosti plnit některé závazky vůči CME/ČNTS plynoucí ze společenské smlouvy ČNTS. Jedná se zejména o závazek nekonku...
14. 11. 2001
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude muset zaujmout stanovisko k vysílání TV3, které pokračuje i přes to, že s tím nesouhlasí Martin Kindernay. Další osud metropolitní televize TV3 je plně v rukou Rady pro rozhlasové a telev...
13. 11. 2001
Josef Alan a Vlastimil Venclík požádali Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o převod svých podílů v CET 21 na společnost Vilja. Stejnou žádost Petra Hunčíka rada v dubnu letošního roku zamítla. Dva zakladatelé společnosti CET...
12. 11. 2001
Investor TV3 požádal Martina Kindernaye o převod stoprocentního podílu společnosti RTV Galaxie, která nyní vlastní licence pro terestrické vysílání stanice v Praze a Hradci Králové. Dojde k dohodě? Krok k ukončení patové situace okol...
12. 11. 2001
Martin Kindernay nemůže přerušit vysílání TV3, protože nemá podepsanou smlouvu s Českými Radiokomunikacemi. Proto tvrdí, že současné vysílání TV3 je pirátské. Za pirátské a neautorizované vysílání označuje Martin Kindernay, v...
8. 11. 2001
Už měsíc se snaží management televize Prima přesvědčit veřejnost, že předčasným splacením úvěrů u ČSOB skončily spory o převod licence této stanice na společnost Domeana. Pravda je ale trošku jinde. Televize Prima koncem září ...
7. 11. 2001
Antimonopolní úřad se dopisem obrátil na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zvážila regulaci kabelového televizního vysílání. To zatím nepodléhá tak přísným pravidlům, jako terestrické vysílání. Regulaci kabelovéh...
6. 11. 2001
Slovenská televize Global, do níž vstoupila Česká produkční invest, dceřinná společnost servisní organizace TV Nova, by měla v letech 2003 a 2003 vrátit lukrativní regionální frekvence v Bratislavě a Žilině. Vladimír Železný je ale p...
31. 10. 2001