Licence děčínské TV Lyra je ohrožena

Severočeská regionální televize TV Lyra může přijít o licenci. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s ní totiž zahájila správní řízení o odejmutí licenci kvůli přerušení vysílání na více než 30 dnů. Jádrem problému je spor TV Lyra s kabelovým operátorem Karneval.

„Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila s provozovatelem TV LYRA s.r.o./Lyra NET podle § 21
odst. 1 správního řádu správní řízení o odejmutí licence, neboť provozovatel v průběhu kalendářního roku nevysílal více než 30 dnů a nařizuje ústní jednání s termínem konání dne 7. září 2004 ve 14:50 hodin,“
stojí v tiskové zprávě RRTV.

Podle informací mluvčího RRTV Pavla Baráka dne 20. července 2004 (s dodatkem ze dne 5. srpna 2004) oznámil provozovatel TV LYRA s.r.o. dočasné přerušení vysílání televizního programu Lyra NET v kabelových systémech společnosti TES Media spol. s r.o. ke dni 30. červnu 2004. Jako důvod uvedl, že došlo k výpovědi smlouvy o provozování programu Lyra Net mezi TV Lyra, s.r.o. a TES Media, s.r.o., resp., že smlouva, jejíž platnost končila dne 18. července 2004 nebyla prodloužena a tím vznikla technická překážka vysílání.

Provozovatel TV Lyra dále uvedl, že v současné době hledá řešení, aby mohl vysílání obnovit. V jednání je provozování uvedeného programu ve městech Litoměřice a Lovosice v kabelových systémech společnosti Karneval Media. Jednání probíhají od 24. dubna 2004, kdy tato města požádala kabelovou síť Karneval o vyhrazení jednoho kanálu pro místní vysílání.

„Podle § 32 odst. 1 písm. n) je provozovatel vysílání povinen oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání. Podle § 63 odst. 2 písm. b) Rada může odejmout licenci provozovateli vysílání s
licencí pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky,“
konstatuje Barák.

Stížnost TV Lyra na provozovatele kabelové televize Karneval řešila RRTV již na svém 14. zasedání a tehdy nařídila ústní jednání na mezi ve smyslu společné diskuse s TV Lyra a Karneval na konec července. Na dalším zasedání RRTV projednávala žádost televize o souhlas se změnou vysílacích časů.

TV Lyra je regionální terestrická televize se sídlem v Ústí nad Labem. V současnosti vysílá výkonem 50W na 47. kanále z kóty Děčín – Popovický vrch (355 m).

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .