Další tři řízení pro možné ohrožení mládeže VyVolenými

Počet probíhajících správních řízení s TV Prima pro možné ohrožení dětí a mladistvých vystoupal na devět. Po šesti případech z předchozího zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila další tři správní řízení kvůli …Počet probíhajících správních řízení s TV Prima pro možné ohrožení dětí a mladistvých vystoupal na devět. Po šesti případech z předchozího zasedání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila další tři správní řízení kvůli údajnému ohrožení mravního, psychického nebo fyzického vývoje dětí a mladistvých v reality show VyVolení. Maximální výše pokuty za tento prohřešek je zákonem stanovena na 10 milionů korun.

Na svém posledním zasedání RRTV zahájila správní řízení za pořady odvysílané ve dnech 7., 8. a 12. března, kdy mohlo dojít prezentací časté konzumace alkoholu a kouření jako vhodné každodenní součásti života mladých úspěšných lidí k ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých. Ve dvou případech Rada našla navíc možné prvky jednání pod vlivem alkoholu ponižujícího lidskou důstojnost a v jednom navíc zbytečnou vulgritu.

V průběhu první řady reality show VyVolení, kterou Prima vysílala loni od srpna do prosince, si televize vysloužila za stejné prohřešky pokuty v celkové výši 22,5 milionu korun. Ještě větší ohrožení podle Rady představovala konkurenční reality show Big Brother na TV Nova, která od rady dostala ze stejných důvodů pokuty ve výši 43,3 milionu korun.

Rada ovšem nezkoumala jen ohrožení mládeže, ale také dodržování zákona při nasazování reklamních spotů. Na základě tohoto monitoringu zahájila s provozovatelem TV Prima sedm správních řízení pro možné porušení §48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. a vyzvala ho k vyjádření, neboť zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově neoddělil reklamu na Fernet Stock Citrus v pořadu VyVolení. Ani tato řízení nejsou novinkou, první bylo zahájeno již na předchozím zasedání.

Předseda rady Václav Žák ČTK řekl, že Prima zřejmě nedostatečně oddělila reklamu od sponzorského vzkazu na počátku a konci VyVolených. Zatímco Prima prezentovala jednu z firem vyrábějících alkoholické nápoje jako sponzorský vzkaz, rada dotyčný spot považuje za klasickou reklamní upoutávku. V tomto případě je horní hranice pokuty v každém ze správních řízení 2,5 milionu korun.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .