Na Slovensku platia nové pravidlá o hlasitosti reklamy

Pred niekoľkými dňami vstúpila do platnosti novela slovenského zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá zavádza nové pravidlá pri vysielaní reklamy a telenákupu. Podľa nich nemôže byť intenzita hlasitosti zvuku reklamy vyššia ako zvuková intenzita ostatných zložiek programu. Návrh novely prešiel napriek nesúhlasu ministerstva kultúry, a nie sú doriešené ani kontrolno-technické mechanizmy. Televízni vysielatelia však prisľubili, že sa novým pravidlám prispôsobia.

Hlavnou myšlienkou novely je zrovnoprávniť vysielanie reklamy a telenákupu s ostatným programom, predovšetkým po stránke hlasitosti. Veľakrát sa totiž stáva, že hlasitosť reklamného bloku je podstatne vyššia. V prípade, ak dôjde k prerušeniu programu reklamou, je možné pocítiť výrazný skok v intenzite zvuku, a divák je v prípade potreby nútený stíšiť televízor. Autorka návrhu, poslankyňa vládnej strany ĽS-HZDS Zdenka Kramplová odôvodňovala svoj návrh tým, že niektorí diváci, najmä deti, sa voči zvýšenej hlasitosti nemôžu brániť. Podľa nej takúto zmenu odporúčajú aj detskí psychológovia.


Problém nastáva pri dokazovaní zvýšenej intenzity…


Kontrolou dodržiavania nového ustanovenia je poverená Rada pre vysielanie a retransmisiu. Riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš však pripúšťa, že v praxi môžu nastať problémy pri preukazovaní úrovne hlasitosti. „Monitoring vysielateľov uskutočňujeme na základe záznamov, ktoré nám dodávajú priamo vysielatelia. Na obsahovú kontrolu vysielania postačuje, ak je záznam dostatočne čitateľný. Na kontrolu intenzity zvuku to však nemusí byť dostatočne preukázateľné,“ potvrdzuje Kukliš. Problémom podľa neho môže byť aj nedostatočná definícia pojmu ‚zvuková intenzita‘ v legislatíve.


Vysielatelia dodávajú záznamy zvyčajne na digitálnych nosičoch. Pri ich vyhotovení nie je vylúčená ich úprava napríklad zvukovým limiterom, a licenčná rada by v takom prípade nemohla prakticky dokázať, že vysielateľ zmenil zvukovú intenzitu. „Audio zložka môže byť pri dodaných záznamoch potlačená. Tento problém momentálne riešime. V najbližších dňoch budeme diskutovať s odborníkmi o tom, ako objektívne posudzovať zvukovú intenzitu,“ dodáva riaditeľ kancelárie slovenskej licenčnej rady.


Česká legislatíva podobnú otázku nerieši


Návrh novely zákona je poslaneckou iniciatívou. Slovenské ministerstvo kultúry s ním pôvodne nesúhlasilo, a kvôli tomu ho neschválila ani vláda. „Práve na možnú problematickú aplikáciu v praxi rezort kultúry vopred upozorňoval, a práve táto pripomienka predstavovala aj jeden z najvážnejších dôvodov, pre ktorý ministerstvo s predloženou formou novely nakoniec nesúhlasilo,“ povedal pre agentúru SITA hovorca rezortu Jozef Bednár. Napriek nesúhlasu ministerstva, novelu zákona podporili viacerí koaliční aj opoziční poslanci. Začiatkom januára ju svojim podpisom potvrdil slovenský prezident Ivan Gašparovič.


Sťažnosti voči hlučnejšej reklame dostáva aj česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie. Predseda rady Václav Žák agentúrne ČTK potvrdil, že podnety posielajú najmä starší ľudia. „Keďže nemáme žiadne zákonné oprávnenie zasahovať, tak žiadateľom iba zdvorilo odpovedáme,“ hovorí Žák. Česká právna úprava zatiaľ túto problematiku nerieši.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .