Satelitná Public TV je zatiaľ ťažko dostupná

Českí a čiastočne aj slovenskí satelitní diváci majú už druhý týždeň možnosť prijímať novú stanicu. V platforme CS Link sa objavil očakávaný kanál Public TV, ktorý vysiela väčšinu svojho programu nekódovane. Televízia ponúka iba štyri hodiny premiérového vysielania denne, a kvôli kódovaniu filmových blokov je obtiažne prístupná pre veľkú časť divákov vrátane niektorých držiteľov prístupových kariet.

Nový pohľad na aktuálne dianie


Nová televízia chce byť alternatívou voči existujúcim staniciam v podobe informačno-publicistického programu z regiónov. Spestrením majú byť dva filmy z domácej prednovembrovej produkcie, ale aj zahraničné snímky, ktoré môžu osloviť intelektuálne zamerané publikum. Programový riaditeľ Public TV Jan Vít charakterizoval túto stanicu v rozhovore pre server Parabola.cz ako nízkorozpočtovú televíziu, ktorá vyčlení dve tretiny denného vysielacieho času reprízam. V budúcnosti je v pláne obohatenie programu o nové prvky, v tejto chvíli však televízia reálne prináša iba štyri hodiny premiérového vysielania denne.


Public TV rozdeľuje svoj program do troch blokov – spravodajsko-informačného, publicistického a filmového. Spravodajská časť sa zaoberá dianim v regiónoch, kde podstatnú časť príspevkov dodávajú štúdia združené do siete Regionálnej televíznej agentúry RTA. Tá produkuje niekoľko desiatok reportáží denne, ktoré vysiela na siedmych terestriálnych okruhoch zdielaných s TV Prima. Ráno a večer môžu diváci sledovať spravodajský blok Minyty regionu so siedmimi mutáciami, rozhovor s osobnosťou Host dne a koprodukčné hudobné relácie.


Televízia pre regióny


Stanica Public TV preberá väčšinu programov z produkcie RTA a ponúka ich na svojom satelitnom kanáli v rámci takmer celodennej slučky. Z hľadiska služby prináša najviac regionálnych informácií spomedzi všetkých českých vysielateľov, čo môže byť konkurenčnou výhodou. Triedenie blokov je však chaotické, a divák nemá možnosť rozlíšiť, aký blok práve sleduje, prípadne v akom čase by mohol sledovať správy zo svojho okolia alebo z iného konkrétneho regiónu. Určite sa nájdu aj vytrvalci, ktorí si pozrú všetkých sedem regionálnych spravodajov, ale je otázne, koľko sa ich nájde.


Publicistická časť sa potom zameriava na jeden konkrétny problém v určitom regióne. Okrem každodennej diváckej ankety je prítomný aj relevantný hosť v štúdiu. Táto časť programu je exkluzívna, zatiaľ v nej však absentuje dostatočná interaktivita s divákmi, ktorí nemajú možnosť ovplyvniť priebeh diskusie. Celé vysielanie napriek solídnej grafickej úrovni postráda dynamiku.


Kódovanie filmov sťažuje prístup k divákom


V programe sú aj dve dvojhodinové filmové okná, v premiére o 22.00 a v repríze nasledujúci deň o 18.00 h. Na výbere filmov sa podieľa platený satelitný kanál CS Film, ktorý vysiela domáce snímky staršej produkcie z českého a slovenského filmového archívu prípadne z iných zdrojov. Filmy sú však kódované, čo sťažuje prístup niektorým divákom. Celý program môžu momentálne sledovať iba držitelia prístupových kariet českej spoločnosti Gital. S kartami Trade & Technology zatiaľ nie je možné prijímať tento kanál, čo je samo o sebe výrazné mínus pre každého začínajúceho vysielateľa. Napriek tomu, že CS Film vlastní práva na filmy aj pre slovenské teritórium, filmové okná Public TV sú obmedzené iba na územie Českej republiky, a tak sa na čiernu obrazovku pozerajú aj majitelia satelitných kariet Sky Link.


Nová televízia je momentálne na začiatku svojho pôsobenia. Obsiahlejšie hodnotenia budú na mieste až po istom čase. Do budúcnosti by však určite pomohlo lepšie štruktúrovanie programu, aby neboli regionálne príspevky roztrieštené do siedmich samostatných blokov. Pre orientáciu diváka by boli užitočné aj doplnkové služby, napríklad vysielanie elektronického programového sprievodcu, titulkových prehľadov programu prípadne sprístupnenie webovej prezentácie, ktorá novej televízii zatiaľ chýba.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .