Je nočné porno na Moooby TV legálne?

Satelitná televízia Moooby TV, ktorá sa špecializuje na interaktívne vysielanie relácií pre majiteľov mobilných telefónov, bude musieť zrejme obmedziť propagáciu niektorých služieb. Slovenská rada v pravidelnom monitoringu objavila možné náznaky pornografických obsahov v nočnom vysielaní. Zistenia sa týkajú propagácie sťahovania videí vo vysielaní.

Program pre Škandináviu pod slovenskou licenciou


Moooby TV vysiela cez satelit na skupine družíc Thor. Svojim programom sa špecializuje na škandinávske trhy, ale v skutočnosti funguje na základe slovenskej licencie, a podlieha ustanoveniam slovenského vysielacieho zákona a regulačným kompetenciám tamojšej rady. Licenčná rada v pravidelnom monitoringu z mája tohto roka objavila možné náznaky pornografických obsahov, ktoré sa objavili pri propagácii sťahovania videí do mobilných telefónov. Podobné spoty sú bežné v nočnom čase aj na iných satelitných staniciach, rada však preskúma, či nedošlo k porušeniu ustanovení zákona o ochrane maloletých.


Slovenský podobne ako aj český vysielací zákon prikazuje televíziám, aby nevysielali programy, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie. Licenčná rada bola na tento problém prvýkrát upozornená už v novembri minulého roka, kedy jeden z divákov zaregistroval necenzúrované pornografické videá v nočných hodinách. Kým erotické vysielanie mediálny zákon umožňuje v čase od desiatej hodiny večer do šiestej hodiny rannej, vysielanie pornografie na voľne prístupnom programe nie je možné.


Posudzovanie pornografie pomocou Trestného zákona


Rada pri posudzovaní pojmu pornografia podporne vychádza z definície uvedenej v Trestnom zákone,“ hovorí riaditeľka právneho odboru slovenskej Kancelárie RVR Barbora Paulínyová. Za pornografické obsahy možno považovať najmä reálne a explicitné zobrazenie vaginálneho, orálneho, análneho alebo iného pohlavného styku, pohlavných orgánov mimo kontextu postavy (v detailných záberoch), ich priamu stimuláciu alebo zobrazenie substitučného pohlavného styku za pomoci predmetov, erotických pomôcok alebo s inou pomocou. Explicitné zobrazenie pohlavných orgánov je možné iba pre vzdelávacie, medicínske, vedecké alebo odborné účely, teda najmä v dokumentárnych filmoch s určitým cieľom.


Paulínyová nášmu serveru potvrdila, že v programe Moooby TV sa podľa monitoringu mali objaviť erotické videoklipy s ukážkami lesbického sexu, čo môže byť pornografický obsah. Zahraniční vysielatelia riešia vysielanie pornografických obsahov cenzúrou spodných intímnych partií v nekódovanom vysielaní. Horná časť ľudského tela sa môže zobrazovať bez obmedzení, teda pokiaľ by nešlo o zobrazovanie neodôvodneného násilia.


Pri zahraničných programoch platia iné pravidlá


Tieto ustanovenia sa však vzťahujú iba na vysielateľov so slovenskou (alebo českou) licenciou. Pri retransmisii programov zo zahraničia nemá licenčná rada možnosť regulovať obsahovú stránku programu, dohliada len na zákonnosť retransmisie a na to, či má retransmitor písomné povolenie od prevádzkovateľa zahraničného programu. Vďaka tomu sa môže stať, že napríklad v satelitnej platforme DIGI TV si môžete počas celého dňa naladiť erotický program Private Spice s prvkami pornografie. Pokiaľ by chcel niektorý vysielateľ produkovať a šíriť erotický program pod českou alebo slovenskou licenciou, mohol by tak činiť výhradne v nočnom čase od 22.00 do 6.00 hod.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .