Hana Marvanová je bezcharakterní lhářka, měla by rezignovat

radiotv222Hana Marvanová tvrdí, že nemá nic společného s paragrafy novely zákona o vysílání (301/95 Sb.), které Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) připravily o kompetenci zasahovat do vztahu licencované společnosti a její servisní firmy, v případě Novy CET 21 a ČNTS. Ve vztahu k výsledků nešťastné arbitráže tedy o doslova klíčovou kompetenci. Naposledy to paní Marvanová zopakovala v Událostech a komentářích na ČT1 18.3.2003. Hana Marvanová neříká pravdu a není vůbec těžké to dokázat. Stačí si na Internetu vyhledat průběh rozpravy k tomuto zákonu ze dne 7. prosince 1995 (http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/037schuz/s037018.htm#r15). Jeden ze spolupředkladatelů Martin Přibáň tehdy novelu uvedl těmito slovy:

„Vážení páni ministři, pane předsedo, dámy a pánové. Připadl mi dnes úkol uvést jménem čtyř předkladatelů – paní Hany Marvanové, Ondřeje Zeminy, Jana Kasala a jménem svým – návrh zákona, kterým se mění zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a některé zákony s tímto zákonem související…„

Tohle pan poslanec Přibáň řekl o zrušení neprogramových (dodatečných) licenčních podmínek:

„Text společné zprávy, který vznikl za aktivní spoluúčasti předkladatelů, původní záměr poněkud rozšiřuje, ovšem zdůrazňuji, zcela v intencích již zmíněných východisek. Pravidlo, že stát je oprávněn do vysílání vstupovat pouze v mezích zákona a ne na základě volné úvahy skupiny k tomu, byť zákonem, oprávněných osob, našlo praktické uplatnění i v těch ustanoveních zákona, která se týkala práv a povinností držitelů licencí k vysílání pomocí pozemních vysílačů…

Text společné zprávy hovoří o zrušení dodatečných licenčních podmínek a jejich nahrazení smluvními závazky žadatelů o licenci vyplývajícími z jejich podnikatelského záměru…“

Těmito slovy Martin Přibáň popsal vztah RRTV k této novele:

„Závažné námitky se tak objevily ve stanovisku orgánu, kterého se náš deregulační návrh týká přímo, totiž Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání…“

Z výše uvedených faktů zcela jasně vyplývá, že Hana Marvanová lže. Vzhledem k tomu, že je to právě ona, kdo v souvislosti s arbitráží neustále hovoří o vině Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tedy orgánu, který se naopak její hloupé novele do posledního dechu bránil, musím s plnou odpovědností konstatovat, že je nejenom lhářka, ale ještě k tomu bezcharakterní. Paní poslankyně Marvanová, vyzývám Vás, abyste rezignovala na svůj mandát!

Petr Štěpánek

místopředseda RRTV

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .