Futbal pomohol Prime k dohode s RTA

O niekoľko týždňov budú môcť všetci diváci TV Prima sledovať jej celodenný program bez prerušenia. Regionálne štúdiá pod značkou RTA, ktoré sa do vysielania pripájali s vlastným trojhodinovým programom, sa dohodli na novom usporiadaní vysielacích časov. Zmena sa týka siedmych regiónov a pozitívne ju pocítia najmä diváci, ktorí sú závislí na terestriálnom prijme. Spolupráca oboch strán sa prejavila počas víkendového prenosu z anglickej Premier league, ktorý vysielala Prima spoločne s RTA.

Vzájomný program doteraz nebol koordinovaný


Obe strany tento týždeň oznámili podpis novej zmluvy, v ktorej sa dohodli na ujednotení spoločných vysielacích časov od 1. septembra. Posledných osem mesiacov totiž nebol program regionálnych štúdií RTA a centrálneho vysielania z Prahy vzájomne skoordinovaný. Regionálne štúdiá sa pripájali v licenčne vymedzených časoch ráno od 7.00 do 8.00 a popoludní od 16.00 do 18.00 hod. Tieto licenčné podmienky pochádzali ešte z druhej polovice 90-tych rokov, a boli viackrát nahradené novou dohodou medzi Primou a regionálnymi štúdiami. Posledná takáto dohoda skončila 31.12.2006 a štúdiá RTA využili možnosť vysielať podľa pôvodne platných podmienok, ktoré im umožňovali trojhodinový denný priestor, a s tým aj možnosť využitia vyššieho časového podielu na vysielaní reklamy.


Prima spočiatku nechcela prispôsobiť svoj program regionálnym vstupom RTA. V časoch vyhradených pre lokálne televízie vysielala vlastný celoplošný program vrátane seriálov a filmov, ktoré však diváci v dotkunutých regiónoch nemohli vidieť. V prvých týždňoch roku 2007 dokonca neboli prispôsobené ani programové okná tak, aby na ne mohli programy RTA plynule nadviazať. Viackrát sa tak stalo, že RTA prerušila vysielanie detektívky na Prime, a odštartovala vlastný program, čo pochopiteľne spôsobilo nevôľu medzi divákmi. Vážnejšia situácia by mohla nastať pri nasadení komerčne atraktívnych futbalových prenosov z anglickej Premier league. Ak by sa obe strany nedohodli, hrozilo by, že približne polovica divákov Primy, ktorá má k dispozícii len zdieľané terestriálne vysielanie, tieto prenosy neuvidí. Aj preto bolo nutné uzavrieť novú dohodu medzi Primou a všetkými regionálnymi štúdiami vrátane skupiny RTA.


RTA sa vzdala väčšiny priestoru


Od 1.9. sa diváci dočkajú jednotnej ponuky regionálnych programov v čase od 17.40 do 18.00 hod. V ostatnom čase uvidia hlavný program televízie Prima,“ uviedol v tlačovej správe hovorca TV Prima Ladislav Pavlík. Spoločná dohoda sa týka rozdelenia vysielacích časov vo všedných dňoch. Cez víkend a v dňoch pracovného pokoja sa regionálne vysielanie v štruktúre nenachádza. „S uzavretou dohodou som veľmi spokojný. Znamená ukľudnenie búrlivých vôd a predovštkým pozitívny krok voči divákovi, ktorému ponúkneme jednotkú programovú schému s prihliadnutím na regionálne špecifiká,“ okomentoval dohodu výkonný riaditeľ Prima TV Petr Chajda. „Našim záujmom je ponúkať spravodajstvo a program v atraktívnom čase, aj pre nás predstavuje táto zmluva dobre riešenie,“ dodáva majiteľ štúdií v sieti RTA Jaroslav Berka.


Obojstranná dohoda ešte podlieha schváleniu českej licenčnej rady, tento krok by však mal byť formálny, keďže podobnú štruktúru 20-minútových denných blokov majú aj ostatné regionálne televízie združené v sieti Region media, ktoré tiež zdieľajú vysielače s TV Prima. V rámci pôvodných licenčných podmienok, ktoré sú v platnosti od 1. januára majú štúdiá RTA nárok na tri hodiny vlastného programu denne, vo zvyšných časoch sú povinné pripojiť program TV Prima. Licenčná rada však umožňuje obmedzenie regionálneho priestoru, ak sa na tom obe strany dohodnú. Podľa informácií, ktoré priniesol denník Lidové noviny, poskytne Prima regionálnym štúdiám určitú kompenzáciu za to, že sa vzdali väčšiny svojho vysielacieho priestoru.


Koprodukčné vysielanie futbalových prenosov


Vzájomná spolupráca sa prejavila už počas uplynulého víkendu, kedy sa na Prime objavil prvý futbalový prenos z anglickej Premier league so začiatkom presne v čase, ktorý je vyhradený programom RTA. V prvých minútach však Prima vysielala bez prerušenia, regióny sa do jej programu vôbec nepripojili. Až v druhom polčase bolo možné sledovať ich vlastné vysielanie označené osobitným logom v pravom rohu obrazovky, obsah programu však bol totožný s Primou. Štúdiá RTA v tom čase preberali futbalový prenos, ich logo len prekrývalo pôvodné logo TV Prima, ktoré sa zhodou okolností nachádzalo tiež v pravej časti obrazovky. Zaujímavosťou je, že podobným spôsobom funguje koprodukcia Primy aj s ostatnými regionálnymi televíziami. Prima im dodá niektoré vlastné relácie (napríklad súťaž 5 proti 5 alebo v minulosti Mňam aneb Prima vařečka) a regionálne televízie ich označia vlastným logom, prípadne do nich vložia odpojené reklamné bloky.


Týmto spôsobom si regionálne štúdiá zvyšujú vlastný podiel na celodennom vysielacom čase, čo má význam pri vypočítavaní reklamných limitov. Mediálny zákon umožňuje súkromným televíziám vyčleniť 15-percent denného vysielacieho času reklame, a ďalších 5 percent navýšiť cez teleshoppingové programy. V prípade, ak by regionálna televízia vysielala vlastný odpojený program iba na ploche 20 minút denne, do vysielania by mohla zaradiť približne tri minúty reklamy a jednu minútu teleshoppingu denne. Keďže televízie šíria aj koprodukčné programy, môžu si limit pre reklamu primerane navýšiť podľa celkového odvysielaného času.


Koprodukcia RTA s TV ÓČKO


Na vykrytí časti denného regionálneho vysielania spolupracovali štúdiá RTA aj s externým dodávateľom programu, ktorým bola hudobná televízia ÓČKO. Práve táto spolupráca vyvolala viaceré polemiky na tému dodržiavania či porušovania licenčných podmienok, ktoré vyžadujú aby program regionálnych televízií obsahoval regionálne prvky. Manažérom Primy prekážalo, že RTA okrem vlastnej produkcie zaraďuje do svojich programových okien aj hudobné relácie TV ÓČKO. Išlo však o podobnú prax, aká je bežná medzi Primou a ostatnými regiónmi, ktoré v rámci odpojeného vysielania šíria aj spoločné koprodukčné relácie. Ešte nedávno to podľa medializovaných informácií vypadalo, že obe strany nenájdu spoločnú reč a atraktívne futbalové prenosy z anglickej Premier league budú prekryté odpojeným regionálnym vysielaním, čo by však mohlo byť kontraproduktívne pre obe strany.


Prima na svojich teletextových stranách poskytla divákom v niektorých regiónoch inštrukcie, ako si môžu naladiť jej celoplošný program bez vstupov RTA. Bolo to možné buď terestriálne v oblastiach, kde sa nachádzal vykrývač prevádzkovaný priamo vysielateľom Prima TV, ďalšou možnosťou bol individuálny satelitný príjem cez niektorú z existujúcich platforiem. Väčšina káblových operátorov zároveň ponúkala svojim abonentom dve mutácie Primy – jednu so vstupmi RTA a druhú bez nich.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .