Vyvíjí Vladimír Železný tlak na Radu České televize?

radiotv222Ředitel televize Nova Vladimír Železný v sobotním pořadu Volejte řediteli prohlásil, že pokud Rada České televize nezvolí nástupce Jiřího Balvína z kandidátů, kteří postoupili do finále probíhajícího konkurzu, dostane se do problémů…

Ředitel televize Nova Vladimír Železný v sobotním pořadu Volejte řediteli prohlásil, že pokud Rada České televize nezvolí nástupce Jiřího Balvína z kandidátů, kteří postoupili do finále probíhajícího konkurzu, dostane se do problémů. Své tvrzení podložil prohlášením právničky CET 21 Markéty Havlové, že zákon radě ukládá ředitele jmenovat na základě výběrového řízení. Železný řekl doslova:
Kavčí hory momentálně jsou řízeny prozatímně a já se skoro obávám, že ta provizornost a prozatímnost byla předem nadesignovaná, že celá volba nového ředitele, já už jsem vzpomínal Jiřího Hodače a celý ten vývoj dál, a tato volba byla připravena právě tak, aby zakonzervovala ono provizorium, protože vyhovuje. Někomu vyhovuje a takto to bylo tudíž zakonzervováno. Myslím si ale, že Rada České televize bude mít velmi vážný problém. Já jsem se dotazoval na to, tyto dotazy nejsou ojedinělé, těch dotazů přichází takovýto štos, co se děje v České televizi a já neříkám u kolegy, proč já bych se k tomu měl vyjadřovat. Proč nebyl zvolen, zda bude zvolen, jak bude zvolen, kdo bude zvolen, proč nezvolili, proč rezignovali, proč najednou Rada České televize je ve stavu, kdy odvolá ředitele, vypíše konkurz, vybere finalisty, nezvolí a pak rezignuje dostatečný počet členů k tomu, aby už nikdy nemohli zvolit dalšího ředitele. Docela zajímavý postup. Budou s tím mít trošičku problém. Já jsem se zeptal doktorky Havlové, což je naše mediální právnička, něco o mediálním právu opravdu ví a ví toho hodně, a ona mě ujistila, že s tím problém bude a že podle jejího výkladu zákona je rada povinna generálního ředitele jmenovat z těch kandidátů, kteří byli vybráni a kteří případně prošli do finále toho konkurzu, toho výběrového řízení. Problém je totiž v tom, že zákon, a já ho tady přímo mám, píše v paragrafu 9 odstavec 4) – generálního ředitele jmenuje rada na základě výsledku výběrového řízení na funkční období šest let. Jmenuje, neříká „může jmenovat“, jmenuje podle své úvahy, jmenuje, jen když chce, jmenuje. Zákon prostě předepíše, že jakmile máte výběrové řízení, tak jmenujete. No, budou s tím mít problém u našich kolegů, ale je to jejich problém. Provizorium jim vyhovuje, jak jsem řekl, vyhovuje zřejmě i jinde, tak ať ho mají.

Vladimír Železný má bezesporu v mnoha věcech pravdu. Postup Rady ČT je v posledních měsících velmi podivný a konkurz na ředitele ČT, který toto rozkládající se těleso uspořádalo, zatím vypadá jako jedno velké fiasko. A nakonec, díky tomu, že nebyl do 90 dnů po odvolání Jiřího Balvína jmenován jeho nástupce, Rada evidentně porušila zákon.

Ve světle zítřejšího (pravděpodobně posledního) pokusu volby ředitele ČT se ovšem vtírá otázka, proč Vladimír Železný věnuje tolik prostoru konkureční televizi v pořadu, který se má zabývat převážně programovými otázkami TV Nova?

O dvou finalistech konkurzu na ředitele ČT, bývalém viceprezidentovi Aera Vodochody Jiřím Francovi a exředitelce programu Prima TV Janě Kasalové, se v mediálních kruzích často hovoří jako o kandidátech spřízněných s televizemi Nova a Prima. Znamená to, že Železného rozladily zprávy z médií, že Rada zítra pravděpodobně výběrové řízení zruší a vypíše nové, v němž sama přímo osloví vhodné adepty – tedy třeba někoho jiného než Kasalovou a France?

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .