V. Železný: Mám důkazy, že žádost o mé vydání byla manipulována, a předložím je Senátu

radiotv222Senátor Dr. Vladimír Železný disponuje důkazy, které prokazují, že vyšetřování jeho kauz neprobíhá korektně a že policie ve své žádosti Senátu zamlčela klíčové důkazy obsažené ve vyšetřovacím spise svědčící jednoznačně ve prospěch V. Železného. „Obsah žádosti uvádí Senát v omyl a manipuluje s fakty v můj neprospěch,“ zdůraznil Dr. Železný.

Policejní žádost zamlčela zcela zásadní důkazy, které ji usvědčují, že nesplnila zákonem stanovené podmínky pro zahájení stíhání a na jejichž základě mělo být podle právních expertíz vyšetřování proti Dr. Železnému okamžitě zastaveno. Senátor Železný je připraven zmíněné důkazy předložit Senátu na čtvrtečním zasedání.

Senátor Železný upozornil na tyto skutečnosti, stejně jako na fakt, že 4 ze 7 kauz, o kterých hovoří žádost o jeho vydání, jsou mu neznámy a nikdy ohledně nich nebyl vyšetřován ani k nim nikdy nepodával vysvětlení. Požádal proto imunitní výbor o přiměřenou lhůtu, aby právní zástupce mohl opětovně vstoupit do spisu a podklady shromáždit. Členové mandátového a imunitního výboru však rozhodli, aniž si nechali tyto důkazy předložit.

„Členové výboru si ulehčili práci. Nežádal jsem však o nic jiného, než o korektní a standardní přístup, takový jako měli všichni kolegové, jejichž záležitost výbor projednával. Úkolem Senátu v takových případech přeci je, aby provedl šetření a vyloučil možnost, že vyšetřování senátora je manipulováno“, prohlásil V. Železný.

Dr. Železný dnes oznámil, že na jednání pléna Senátu předloží jedenáct důkazů a faktů, které žádost policie o jeho vydání zamlčela. Jedná se mimo jiné o naprosto zásadní posudek, který si nechala vypracovat sama policie a který dokazuje, že hodnota majetku Dr. Železného vždy převyšovala pohledávku CME. Nemohla tak být vůbec splněna zákonná podmínka trestnosti, tedy to, že dlužník snížil svůj majetek pod hodnotu dlužné částky. Tento důkaz měl naopak podle expertů vést k okamžitému zastavení stíhání Dr. Železného, což dosud nebylo učiněno.

„Jsem připraven po zveřejnění důkazů přijmout jakékoli rozhodnutí Senátu. Jsem však přesvědčen, že pro zákonodárný sbor mělo být alarmující, že jeden z jeho členů a Senát jako celek se stali předmětem manipulace. Jako občan a současně senátor nemám jinou možnost, než tyto skutečnosti veřejně pojmenovat“, uzavřel senátor Železný.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .