Rada STV odvolala generálneho riaditeľa Radima Hrehu

Členovia Rady STV dnes odvolali z funkcie generálneho riaditeľa STV Radima Hrehu. Desiatimi hlasmi o tom rozhodli na dnešnom zasadnutí. Hreha sa stal terčom kritiky po tom, ako sa prehĺbil tohtoročný deficit hospodárenia, a televízia neplnila niektoré zákonné podmienky napríklad v oblasti podielu programov vo verejnom záujme. Onedlho by mali byť vyhlásené nové voľby.

Niektoré uznesenia vedúce k možnému odvolaniu generálneho riaditeľa Radima Hrehu prijala Rada STV už v polovici novembra. Jej členovia vtedy vyslovili kritiku na adresu vedenia televízie. Rada STV má totiž zo zákona právo voliť aj odvolávať najvyššieho predstaviteľa televízie, ale v prípade odvolania musia byť splnené niektoré závažnejšie objektívne podmienky, aby nemohlo dochádzať k svojvoľným výmenám vedenia, napríklad z politických dôvodov.


Konkrétne v §19, odseku 2, písmene b) sa píše, že Rada (STV) môže odvolať generálneho riaditeľa, ak „počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo aj povinnosti ustanovené osobitným predpisom, na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu,“ uvádza zákon o STV z roku 2004.


Dôvodom závažných uznesení voči manažmentu STV bol už v polovici novembra fakt, že Rada STV v stanovenom termíne nedostala programový koncept a rozpočet televízie na budúci rok. STV tiež porušila zákonnú povinnosť vysielať v programe aspoň 20 percent „nezávislej európskej produkcie“ na prvom programe. Rada podľa denníka SME prijala aj uznesenie, že generálny riaditeľ opakovane neplní uznesenia rady alebo ich plní oneskorene. To sú podľa dostupných informácií práve také závažné porušenia, kvôli ktorým by mohlo dôjsť aj k hlasovaniu o odvolaní generálneho riaditeľa STV.


Radim Hreha bol na post generálneho riaditeľa zvolený 11. decembra 2006, teda presne pred rokom. V projekte pred Radou STV uspel s koncepciou, ktorá predpokladala postupné zavedenie nových okruhov v digitálnom vysielaní. Za jeho éry bola prijatá aj dohoda multiregionálnych televíznych staníc o spoločnom postupe v otázkach digitalizácie. V lete budúceho roka je naplánované spustenie tretieto programu STV, ktorý by sa mal venovať športu, a postupne by sa mohol vyprofilovať ako spravodajsko-športový kanál. Uvažovalo sa aj nad spustením vzdelávacieho okruhu a prípadných ďalších programových služieb. Do roku 2012 by však nové kanály STV mohli vysielať iba v neterestriálnych platformách, nakoľko platná legislatíva predpokladá ochranu analógových frekvencií súčasných vysielateľov až do úplného prechodu na DVB-T.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .