Producentský versus redakční systém v ČT

radiotv222Vpředvečer volby generálního ředitele České televize přinášíme poslední srovnání šestice kandidátů. Volba ředitele ČT je mimo jiné také o zachování producentského systému či přechodu na systém redakční.Vpředvečer volby generálního ředitele České televize přinášíme poslední srovnání šestice kandidátů. Volba ředitele ČT je mimo jiné také o zachování producentského systému či přechodu na systém redakční. Decentralizovaný producentský systém, na kterém ČT vznikla, začal po svém nástupu na Kavčí hory rušit někdejší ředitel Jakub Puchalský. Přechod na redakční systém, založený na úzkém propojení redakcí s vedením televize a důkladnou kontrolou finančních toků, ale nedokončil. Další ředitelé se v ČT příliš neohřáli a na radikální změny neměli dostatek času. Bude ho mít nový ředitel? Jaké jsou představy kandidátů na toto téma?

Jiří Franc

Je jasným zastáncem redakčního systému, chtěl by televizi více zcentralizovat. Důkladněji by kontroloval tok peněz z i do redakcí. Chce zvlášť vyčlenit redakce zpravodajství a publicistiky, jejich financování by mělo být pod veřejnou kontrolou. Zřejmě by zrušil zastřešující ředitelství zpravodajství, které je podle něj zbytečné. Pořady by mělo zadávat ředitelství programu, a redakce by je vyráběly na základě nejlepší cenové nabídky, přičemž by nesoutěžily jenom mezi sebou uvnitř ČT, ale také s externími dodavateli.

Vlastimil Ježek

Není úplně jasné, který systém preferuje. Každopádně chce změnit zásady programové tvorby tak, aby o nich rozhodovalo vedení televize a ne jednotliví producenti. Ředitelství programu by zadávalo jednotlivým tvůrčím skupinám, co mají vyrábět, a ne naopak. Vzhledem k tomu, že do svého týmu počítá s Petrem Sládečkem, který by měl být šéfem programu, lze předpokládat, že by se Ježek – podobně jako Sládeček – přikláněl spíše k zavedení redakčního systému.

Jana Kasalová

Jednoznačně se k tomuto tématu zatím nevyjádřila. Vzhledem k tomu, že chce soustředit kontrolu nad výrobou pořadů do rukou vedení televize, lze usuzovat, že je spíše pro redakční systém. Kasalová žádá větší průhlednost financování výroby pořadů, a pokud by byla zvolena, do 1. května by provedla revizi nakládání s finančními prostředky ČT. Chtěla by si ponechat kontrolu nad zpravodajstvím a publicistikou. Vytvořila by také odborné konzilium tvůrců, které by se věnovalo vývoji vlastní tvorby a trendům v zahraničí.

Otakar Kosek

Chce zachovat producentská centra a zrušit nynější ředitelství zpravodajství. Redakce zpravodajství, publicistiky a sportu by se měly změnit na producentská centra. Vztah mezi ředitelstvím programu (to by vedli dva ředitelé programů ČT1 a ČT2, nad kterými by byl už jen generální ředitel) a centry by měl být „vzájemně inspirativní“ v podobě objednávky a nabídky s konečnou odpovědností na ředitelích jednotlivých programů ČT. Kromě toho by Kosek zavedl také regionální studio Praha podobné těm v Brně a Ostravě.

Michal Prokop

Je jednoznačným příznivcem redakčního systému. Televize je podle něj především provozovatelem vysílání, teprve poté výrobcem pořadů. Producentský systém je podle něj tedy vhodnější pro výrobce. Za program ČT by byli odpovědní noví ředitelé kanálů ČT1 a ČT2, kteří by podléhali programovému řediteli. Snížil by počet zaměstnanců v úseku výroby, kde je podle něj v porovnání s komerčními televizemi silná přezaměstnanost.

Jan Štern

Jednoznačně podporuje producentský systém, ale také lepší kontrolu finančních toků. Vedení televize by se mělo s Radou ČT dohodnout na minimálním ročním výrobním úkolu ČT, který by televizi určil, kolik má za jeden kalendářní rok vyrobit televizních filmů, inscenací, pohádek, večerníčků, kolik má odvysílat přenosů oper, záznamů divadelních inscenací, atd. Na základě tohoto výrobního úkolu by ČT tvořila svůj rozpočet a rozhodovala o počtu zaměstnanců.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .