Případ V. Železného je opět výjimkou – jako dosud jediný senátor neměl příležitost předložit d

radiotv222V rozhodování mandátového a imunitního výboru převládl evidentně politický zájem na rychlém vydání senátora Dr. Vladimíra Železného k dalšímu vyšetřování policií bez ohledu na fakt, že Dr. Železný senátory upozornil, že bude schopen během 14 dnů předložit důkazy o manipulování s vyšetřováním svých kauz. Manipulace se dokonce objevily i v žádosti o jeho vydání.

Mandátový a imunitní výbor dnes doporučil Senátu jeho vydání, aniž se důkladně s těmito kauzami seznámil. Učinil tak přes to, že existují precedenty jiných senátorů a poslanců, kteří byli také obviněni ještě před vznikem jejich mandátu a Senát tyto případy detailně projednával. Tito navíc nebyli vydáni.

Členové výboru neměli zájem se případem déle zabývat. Dr. Železný je bezvýsledně stíhán už více než dva roky, a proto se dnes pokusil své kolegy senátory upozornit na neúměrné protahování a dokonce manipulaci žádosti Senátu o jeho vydání ze strany policie.

Dr. Železný byl dnes na výboru mj. dotazován na předloženou smlouvu mezi společností ČNTS a Advokátní kanceláří Toman, Devátý, ve které si společnost Ronalda Laudera objednala u dvou právníků a bývalých poslanců trestní stíhání Dr. Vladimíra Železného za odměnu tří miliónů korun. „Smlouva je nevídaným aktem, kde si můj obchodní protivník objednal přímo u Petra Tomana a bývalého ředitele BIS Stanislava Devátého mé stíhání“, uvedl Dr. Železný v reakci na dokument, který předal výboru jeden ze senátorů.

„Ani tento argument nepřesvědčil senátory, aby se průběhem vyšetřování dále zabývali, přestože jde o přímou objednávku na moji kriminalizaci. Kdyby mi byl poskytnut čas, byl bych schopen předat výboru ještě další materiály, které by doložily manipulativní charakter žádosti o mé vydání“, zdůraznil senátor Železný.

Senátor Železný požádal o dva až tři týdny na prostudování podkladů, právní analýzu a možnost nahlédnout do spisů ve 4 nových kauzách, které nikdy nebyly předmětem žádného vyšetřování. Stejně tak požádal o přiměřený prostor pro předložení důkazů o manipulaci. S tím mandátový a imunitní výbor nesouhlasil. „Opět je Železný výjimkou. Zatímco všechna ostatní jednání ohledně imunity probíhala klidně a beze spěchu a všichni senátoři měli právo navrhnout výboru dožádání materiálů ze svých vyšetřovacích spisů, mně to bylo odepřeno. A to nemluvím o tom, že takové banální případy jako autonehody se projednávaly na třikrát. Jedině v mém případě je vše jinak“, dodal Dr. Železný.

Výbor tak zbavil Dr. Železného jeho práva na poskytnutí vlastního vyjádření k novým trestním záležitostem a možnosti přesvědčit své kolegy prostřednictvím dalších dokladů. Byl tak porušen jednací řád, který předpokládá, že se každý senátor bude moci vyjádřit ke všem bodům žádosti o vydání.

Dr. Železný je rozhodnut na jednání pléna Senátu seznámit všechny senátory s vývojem svých kauz a předložit všechny důkazy, které mu mandátový a imunitní výbor neumožnil doložit. Rozhodnutí výboru je bezprecedentní. Tímto aktem dostává kauza definitivně politický charakter. „Jsem přesvědčen, že plénum všech senátorů zváží dopady takovéhoto způsobu rozhodování pro naši demokracii“, uzavřel Dr. Vladimír Železný.

Martin Chalupský

Tiskový mluvčí CET 21

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .