Stanovisko celoplošných televizí k vyjádření RRTV

radiotv22Společné stanovisko České televize, TV Nova a Prima TV k dokumentu „Další postup Rady v oblasti digitálního vysílání“

Z pozice provozovatelů celoplošného televizního vysílání v České republice vítáme zpracování a zveřejnění koncepčního dokumentu „Další postup Rady v oblasti digitálního vysílání“, schváleného usnesením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 1. června 2004 pod č.j.: 2004.12.03.c). Tento dokument představuje další krok k zavádění DVB-T v České republice. Přesto považujeme za nezbytné upozornit na některé problematické premisy, z nichž zmíněný dokument vychází, a na rizika, k nimž by aplikace postupů v něm popsaných mohla vést.

  • Souhlasíme s tezí, že v části kmitočtového spektra vyhrazeného pro rozhlasové a televizní vysílání má toto vysílání vždy přednost před jakýmikoli jinými telekomunikačními službami. Souhlasíme rovněž s tím, že obsah nepodmíněně přístupných služeb by měl být v nezbytné míře regulován. V platném zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání však pro regulaci předpokládanou v citovaném dokumentu nenacházíme dostatečnou oporu;
  • Přijetí dokumentu nepředcházelo zveřejnění a vyhodnocení výsledků experimentálního digitálního pozemního televizního vysílání, provozovaného v České republice od roku 2000;
  • V této souvislosti nesdílíme názor Rady na možnost využití kapacity datového toku v rozsahu předpokládaném v dokumentu, neboť uváděné technické parametry datového toku jsou podle našich zkušeností pro zahájení řádného pozemního televizního vysílání DVB-T příliš optimistické;
  • Podle našeho názoru je nepřípustné řešit složitou problematiku digitálního vysílání zjednodušující analogií se stávajícím vysíláním na sdílených kmitočtech.

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že tento dokument není možné považovat za dostatečný podklad pro vyhlašování licenčních řízení bez neúměrného rizika pro Českou republiku.

V Praze dne 10.června 2004

Ing. Martin Dvořák Mgr. Jiří Janeček Ing. Petr Dvořák
generální ředitel Prima TV generální ředitel generální ředitel TV NOVA
FTV PREMIÉRA,spol. s r.o. České televize CET 21 spol. s r.o.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .