OIK TV Česká Třebová – malá televízia vo veľkom štýle?

Prvé vysielanie v České Třebové začalo fungovať už v roku 1991. Riaditeľ miestnej OIK TV Martin Vašíček popisuje začiatky a smerovanie pomerne vyspelej regionálnej stanice. V rozhovore pre RadioTV spomína aj všeobecné problémy menších televízií v Česku.– Prezentačná plocha lokálnych televízií –
* Podobne ako iné menšie stanice, aj českotřebovská OIK TV sprístupňuje svoje spravodajské príspevky on-line. Podrobný program, reportáže a obsah vysielania nájdete na domovskej stránke www.oik.cz.
{img id=44 align=left border=0} História regionálneho televízneho vysielania v České Třebové siaha k pamätnému dátumu 17.11.1989, keď sa zrodila myšlienka na vybudovanie miestnych káblových rozvodov. Tejto úlohy sa zhostil třebovský rodák Ing. Ervin Wacník, pričom vtedy ešte netušil, že práve tento deň bude mať zásadný význam aj v dejinách českej (a slovenskej) republiky. Po niekoľkých mesiacoch rokovaní sa začalo projektovanie rozvodov a na jar v roku 1991 aj realizácia prvých prípojok káblovej televízie. Myšlienka vybudovania káblovej televízie v Česku pochádzala z Holandska, a tak bolo logické, že sa postupne vybuduje aj lokálny program.Prvé vysielanie v České Třebové začalo fungovať 28.10.1991 a existuje dodnes. Vtedy sa za televíziu považovala mestská videoslužba, na ktorej sa podieľali viacerí nadšenci. Približne po roku sa k nim pridal aj Martin Vašíček, a ten vedie tamojšie vysielanie dodnes. Je riaditeľom spoločnosti OIK TV, s.r.o., ktorá prevádzkuje rovnomennú televíziu. V rozhovore pre server RadioTV opisuje začiatky a postupné smerovanie jednej z najvyspelejších regionálnych staníc v Česku. • Môžete priblížiť vývoj OIK TV od vzniku po súčasnosť?  „Za posledných vyše 13 rokov sa u nás vystriedal celý rad terajších stálic na televíznom nebi, ako je napríklad Václav Moravec (moderátor Otázek Václava Moravce na ČT1), Jaromír Chalabala (spravodajca TV Nova) alebo Tomáš Carba (redaktor TV Markíza). Postupne sa začalo zázemie televízie profesionalizovať, dali sme jej jednotný názov OIK TV a v roku 1999 vznikla samostatná spoločnosť s rovnakým menom. OIK TV vysiela od roku 1991 prakticky bez prerušenia a prináša divákom stále nové a nové informácie. Zásluhu na tom má predovšetkým Ing. Ervin Wacník, ktorý ju niekoľko rokov finančne držal nad vodou, ako aj ľudia, ktorí v nej pracovali a pracujú.“ • Vaše vysielanie je na solídnej obsahovej a grafickej úrovni. Ako ste to docielili?  {img id=45 align=right} „Síce sme začínali s jednou kamerou a vídeom vo formáte VHS, ale od počiatku sme kládli dôraz na moderné technické zázemie. Zlom prišiel koncom roka 1997, kedy bolo naše štúdio vybavené ako jedno z prvých kompletným zázemím v digitálnom formáte DVCAM. Odvtedy sme z analógového strihu prešli na digitálny, máme tri profesionálne strižne a vysielame z počítača. Zmodernizovali sme aj videotextový systém, ktorý pôvodne fungoval na bázi počítačov Amiga a programu Scala. Tento systém sme nepretržite využívali od roku 1994 a minulý rok sme ho nahradili novým systémom Info Caster od spoločnosti Inscriber. OIK TV ho zakúpilo vôbec ako prvá televízna spoločnosť v Českej republike. Máme za sebou aj úspechy v celoštátnej súťaži lokálnych televízií Kafka. Získali sme prvé a druhé miesto za dokument, zvláštnu cenu za grafiku a za námet. Zámerne píšem my, pretože aj keď sa na týchto veciach podieľali konkrétni ľudia, v lokálnej televízii je vždy všetko kolektívnym dielom. Niekto sa na ňom podiela viac, niekto menej.“ • Aký program ponúkate v súčasnosti?  „Dôraz kladieme na spravodajstvo z nášho regiónu. Lokálna televízna stanica je svojim spôsobom spravodajskou televíziou. Ostatné vysielané programy a produkty – v našom prípade to kedysi boli aj filmy a televízne seriály – sú len doplnkom. V súčasnej dobe ponúkame dvakrát do týždňa premiéru spravodajstva ZPRÁVY REGIONU a v priebehu celého týždňa vysielame dokumentárne filmy, magazíny, alebo prevzaté relácie, ako je napríklad BEDNA Dětské televize. Z pravidelných magazínov vysielame publicistiku zameranú na mestá, kde je nás možné sledovať.“ • Koľko ľudí participuje na tvorbe programu a reportáží?  „V súčasnosti sa na vysielaní podieľa zhruba sedem ľudí, väčšia časť sú externí pracovníci. V tomto čase vypisujeme aj výberové konanie na pozíciu kameraman-strihač.“ • V ktorých mestách je možné zachytiť váš signál a u akých káblových operátorov?  {img id=46 align=left} „Vďaka hornátému regiónu, z ktorého pochádzame, je OIK TV šírená výhradne cez káblové rozvody, kde je prevádzkovateľom Kabelová televize CZ, s.r.o., materská spoločnosť OIK TV, s.r.o. Je nás možné sledovať v mestách Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a experimentálne v Jevíčku. Vďaka novému technickému vybaveniu Infocaster by sa malo naše vysielanie v tomto roku rozšíriť aj na ďalšie miesta Českej republiky do sietí, ktoré prevádzkuje naša materská spoločnosť. Na tento rok plánujeme aj bližšiu spoluprácu s novovzniknutou lokálnou televíziou v Pardubicích (nejde o TV Pardubice – pozn. RadioTV). Rokovali sme aj so spoločnosťou For Cable, ale tieto jednania stroskotali.“ • Môžete prezradiť, ako pokrývate náklady na vysielanie?  „Vysielanie je finančne zabezpečené z niekoľkých zdrojov. Časť tvoria príspevky miest, časť prijmy z reklamy a sponzoringu.“ • Ako vnímate expanziu finančne silných regionálnych televíznych sietí, ako je TV Praha a jej pobočky alebo stanice združené v Regionalní televizní agentuře Jaroslava Berku? Plánujete v budúcnosti spoluprácu s niektorou celorepublikovou sieťou?  „Pokiaľ nás niekto osloví, tak áno. My sa snažíme budovať takúto sieť v Pardubickom kraji, a to nielen našimi silami, ale ako som už spomínal, aj s pomocou spriatelenej novovzniknutej televízie v Pardubicích. Mimochodom tento týždeň som sledoval reláciu Právě teď na TV Nova z nášho kraja a musím povedať, že nová agentúra pána Berku, aspoň tu vo východných Čechách, má ešte kus práce pred sebou.“ • Čo si myslíte o spoločnom fungovaní regionálnych televízií v rámci DVB-T? Objavili sa úvahy, že by regionálne stanice vytvorili spoločný celoplošný kanál. Viete si predstaviť vašu účasť v podobnom projekte?  „Podľa mňa je to dobrý nápad, ale lokálne televízie musia najskôr chcieť niečo podobné robiť. Nejde o to, aby sme sa zišli jedenkrát za rok v Kopřivnici na súťaži Kafka, a tam si od porotcov nechali tĺcť klince do hlavy o tom, že Česká televize a tí, čo chcú robiť správy ako NOVA sú vývrheľmi spoločnosti. Podľa mňa musí býť vôbec vôľa, aby niečo podobné vzniklo. Ak takýto spoločný projekt regionálnych televízií vznikne, my – OIK TV – sme ochotní sa na ňom zúčastniť a aktívne do neho prispievať.“ • Aká je vaša motivácia k tvorbe lokálneho televízneho programu? V čom vidíte hlavné prednosti konkrétne vašej stanice oproti ostatným, či už lokálnym alebo celoplošným televíziam?  „Mňa osobne veľmi teší, že sledovanosť OIK TV stále stúpa, a v regióne, kde vysielame, sa nám darí pomerne dobre. Máme určité princípy, na ktorých staviame, a som rád, že napriek nepriazni niektorých jedincov z radov ľudí sa nám stále darí v lokálnych podmienkach dodržiavať nezávislosť, nestrannosť a objektivitu. Lokálne podmienky zdôrazňujem preto, že v takom malom regióne sa všetci navzájom poznajú, skoro každý je s každým nejaký príbuzný a podobne. Niektoré inštitúcie si myslia, že nás môžu ovplyvňovať a vyhrážajú sa nám ihneď trestným oznámením. Aj tak vysielame aj naďalej. A prednosti oproti celoštátnym televíziám? Naše heslo – ‚Máme k vám nejblíž!‚ – to celé vystihuje. Za našu prednosť považujem aj grafiku. Hoci nám to niektorí ‚profesionáli‘ a porotcovia vytýkajú, chceme, aby náš divák spoznal rozdiel medzi nami a celoplošnými televíziami len v obsahu a nie v grafike, v znelkách a v obale, cez ktorý mu vysielanie predkladáme.“  Ďakujem za rozhovor.

 • Autor článku:

  Napsat komentář

  Pro přidání komentáře musíte .