ČT chce vyřešit minulost ČT Brno, podala trestní oznámení

Generální ředitel České televize Jiří Janeček od svého nástupu do funkce učinil řadu kroků směřujících k narovnání minulostí poznamenaných poměrů v Televizním studiu Brno. To představuje jeden z důležitých úkolů, které uložil novému vedení studia.

V druhé polovině srpna letošního roku se ředitel TS Brno Marián Kleis
obrátil na Městské státní zastupitelství v Brně se žádostí o komplexní
přezkoumání sporných případů, které se v minulosti vyskytly v brněnském
studiu České televize:

 1. stavba opěrné zdi v Brně – Židenicích
 2. nakládání s majetkem České televize při výrobě pořadů
  Četnické humoresky
 3. nakládání s majetkem České televize při výrobě seriálu Černí
  baroni
 4. nakládání s majetkem České televize při výrobě pořadu
  Bolkoviny
 5. zadávání zakázek společnosti SPOLSTAV, v.o.s.

Zároveň bude znovu prověřeno skladové hospodářství s výpravnými prostředky
studia.

Generální ředitel České televize považuje tuto skutečnost za důležitý krok
směřující k uzavření rozjitřené minulosti brněnského televizního studia a k
vytvoření prostoru pro budoucí rozvoj, který již nebude zatěžován
nevyřešenou minulostí.

Přestože dříve proběhlo ve vztahu k výše uvedeným případům několik šetření,
dosud se je nepodařilo komplexně uzavřít. Česká televize sice interně
přistoupila k rozsáhlým organizačním změnám i pracovněprávním opatřením,
nepřísluší jí však řešit otázky možné trestní odpovědnosti. Aby tyto případy
mohly být opravdu definitivně uzavřeny, nezbývá, než je souhrnně prověřit na
úrovni orgánů činných v trestním řízení, kterým tak výlučně přísluší učinit.
Ze strany České televize jim byly předány veškeré podklady dne 18. 8. 2004 a
bude jim poskytnuta i další nezbytná součinnost.

Martin Krafl

Tiskový mluvčí ČT

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .