Za týden se zvyšují koncesionářské poplatky

radiotv221Příští týden vstoupí v platnost zákon č. 348/2005 Sb, který v červnu schválila poslanecká sněmovna a v září podepsal prezident. Tento zákon zvyšuje koncesionářské poplatky, upravuje limit inzerce v České televizi a hlavně nově definujePříští týden vstoupí v platnost zákon č. 348/2005 Sb, který v červnu schválila poslanecká sněmovna a v září podepsal prezident. Tento zákon zvyšuje koncesionářské poplatky, upravuje limit inzerce v České televizi a hlavně nově definuje plátce koncesionářských poplatků.

Podle nového zákona o koncesionářských poplatcích se k 1. říjnu měsíční odvody na Českou televizi zvyšují z 75 na 100 Kč a na Český rozhlas z 37 na 45 Kč. Datum splatnosti prvního zvýšeného poplatku je 15. října. Samotnou změnu výše koncesionářských poplatků pozná většina lidí jen z výpisu plateb SIPO, které se jim automaticky navýší.

Mnohem výrazněji bude postižena většina současných neplatičů koncesionářských poplatků. Zatímco předchozí zákon ukládal, aby se k placení přihlásila každá domácnost, která vlastní rozhlasový či televizní přijímač, nová zákonná úprava je mnohem tvrdší. Platit musí každá domácnost odebírající elektřinu, pokud explicitně neprokáže, že žádný přijímač nevlastní.

Z plateb jsou osvobozeny osoby postižené oboustranou hluchotou a slepotou a jednotlivci či domácnosti jde o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima. Nově i veškerá školská zařízení. „Český rozhlas proto vyřadil k 30.9. více než 7 tisíc škol dosud vedených v evidenci rozhlasových poplatníků,“ říká k tomu mluvčí ČRo Ladislav Pavlík.

„Povinnost přihlásit se do evidence rozhlasových poplatníků mají všichni majitelé, držitelé nebo uživatelé rozhlasového přijímače. Fyzická nebo právnická osoba, která není přihlášena do evidence rozhlasových poplatníků a je odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, je považována za poplatníka s povinností přihlásit se do evidence a platit rozhlasový poplatek. Český rozhlas tyto osoby písemně vyzve ke splnění povinnosti a pokud neprokáží do 30 dnů od obdržení výzvy, že nevlastní rozhlasový přijímač, nebo za ně platí jiný příslušník společné domácnosti, nebo jsou osvobozeny od placení ze zákonných důvodů, jsou povinny přihlásit se do evidence poplatníků rozhlasových poplatků,“ upřesňuje Zdeněk Vodsloň z ekonomického úseku Českého rozhlasu.

Podrobnější informace o rozhlasových poplatcích najdete na adrese www.rozhlasovepoplatky.cz, o televizních poplatcích si můžete přečíst na adrese tvp.czech-tv.cz/poplatky/. Kompletní znění nového zákona o koncesionářských poplatcích je k dispozici zde.

Autor článku:

Napsat komentář

Pro přidání komentáře musíte .